Kansainvälinen toiminta

- - - yykl-nuolet.jpg

YYKL on laatumerkein palkittu eTwinning-koulu

Lukio on saanut Opetushallitukselta huhtikuussa 2018 ensimmäisten suomalaisten koulujen joukossa eTwinning-koulu nimikkeen! eTwinning-koulut tunnustetaan edelläkävijöiksi muun muassa digitaalisissa käytännöissä, innovatiivisissa ja luovissa pedagogisissa menetelmissä sekä yhteistoiminnallisen oppimisen edistämisessä.

Lukio on saanut kansainvälisestä toiminnastaan useita eTwinning-laatumerkkejä.
1) Epics in Europe , toukokuu 2017 (Istituti de Amicis, Milano, Italia). Opintokokonaisuus palkittiin parhaana suomalaisena eTwinning-hankkeena yhdessä torniolaisen Putaan koulun hankkeen kanssa huhtikuussa 2018. 

2) Digital Debating Skills, helmikuu 2018 (Eurooppa-koulu, Luxemburg). 

3) Learning the Skills of Conversation and Analyzing videos , helmikuu 2019 (Liceo Statale F. Cecione, Liverno, Italia)

4) Guided Storytelling - Creative Collaboration on iPad kesäkuu 2019 (ICS G. Ungaretti, Milano, Italia)

eTwinning-toiminnalla on erittäin suuri merkitys oppilaitoksen oppimisympäristön kansainvälisyyden ja henkilökunnan ja opiskelijoiden kielitaidon ja digiosaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

Esittelyvideomme YouTubessa (Mirjami Hyttinen), 

iConnectED2

Opetushallituksen osaksi rahoittama lukion kansainvälistämistä tukeva iConnectED2-hanke sai myönteisen valtionavustuspäätöksen kesäkuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on kansainvälisyyden hyödyntäminen opiskelijan osaamisen syventämisessä sekä koulun toimintakulttuurin ja opiskelijoiden kansainvälisyyden kehittämisessä.

Hankkeen aikana on mm. toteutettu yhteisprojekti Guided Storytelling - Creative Collaboration on iPad italialaisen ISC G. Ungaretti-oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa. Tästä hankkeesta voi lukea lisää eTwinning-sivustolta sekä Verkkolehdestä. Esimerkki ryhmätyönä laaditusta kirjasta.

Opiskelijoilla on ollut hankkeen aikana useita oppitunteja, joilla on ollut kansainvälisiä vieraita. 

Kieli- ja kulttuurimatkat ja muu kansainvälinen toiminta

Koulun verkkolehdestä voit lukea kieli- ja kulttuurimatkoistamme sekä muusta kansainvälisestä toiminnastamme.