Opiskelijakunta

Kaikki kuuluvat opiskelijakuntaan

Opiskelijakuntaa edustaa äänestyksellä valittu hallitus, joka ajaa opiskelijoiden etuja lukiossamme. Opiskelijakunnalla on lukiolla oma kahvila, jonka toiminnasta hallitus vastaa. Hallitus huolehtii myös taksvärkin järjestämisestä, koulukuvauksesta ja koulun tilaisuuksien valokuvaamisesta sekä erilaisten opiskelijoiden viihtyvyyttä lisäävien tapahtumien järjestämisestä.  

Opiskelijakunnan hallitus pitää yhteyttä toisten lukioiden opiskelijakuntiin ja Suomen lukiolaisten liittoon.  Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat opiskelijoita lukion johtokunnan kokouksissa. 


Opiskelijakunnan hallitus 2015

Suvi Uusimaa, puheenjohtaja                                    suvi.uusimaa[at]gmail.com       
Matti Alapoikela, varapuheenjohtaja
Essi Vuosaari, sihteeri
Emmi Kauvosaari, rahastonhoitaja
Aleksi Juvani, Sumppi-vastaava
Markus Leukumaa tiedotusvastaava
Pekka Lakkapää, tarksvärkkivastaava
Henna Tolonen, kuvausvastaava

Ohjaava opettaja
Markus Pessa                                                                          markus.pessa[at]yykl.fi 


Lukion johtokunnan opiskelijajäsenet 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

LOPS 2016: Opiskelijakuntatoiminta

Opiskelijakuntatoiminta