Opiskelijakunta

Kaikki kuuluvat opiskelijakuntaan

Opiskelijakuntaa edustaa äänestyksellä valittu hallitus, joka ajaa opiskelijoiden etuja lukiossamme. Opiskelijakunnalla on lukiolla oma kahvila, jonka toiminnasta hallitus vastaa. Hallitus huolehtii myös taksvärkin järjestämisestä, koulukuvauksesta ja koulun tilaisuuksien valokuvaamisesta sekä erilaisten opiskelijoiden viihtyvyyttä lisäävien tapahtumien järjestämisestä.  

Opiskelijakunnan hallitus pitää yhteyttä toisten lukioiden opiskelijakuntiin ja Suomen lukiolaisten liittoon.  Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat opiskelijoita lukion johtokunnan kokouksissa. 


Opiskelijakunnan hallitus 2017

Essi Vuosaari, puheenjohtaja (essi.vuosaari1[at]gmail.com)
Markus Leukumaa, varapuheenjohtaja (markus.leukumaa[at]gmail.com)
Saara Viippola, sihteeri
Jonna Vaara, rahastonhoitaja
Pekka Lakkapää ja Leevi Körkko, Sumppi-vastaava
Maija Korva, tapahtumavastaava
Oskari Siponen, some- ja tiedotusvastaava, tarksvärkkivastaava


Ohjaava opettaja
Hanna Viippola                                                                        hanna.viippola[at]yykl.fi 


Lukion johtokunnan opiskelijajäsenet 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

LOPS 2016: Opiskelijakuntatoiminta

Opiskelijakuntatoiminta