iPad opiskeluvälineenä

Lukio lainaa kaikille opiskelijoilleen opiskelukäyttöön tarkoitetun iPadin. Laitteen lainasta peritään pieni käyttömaksu. Lukuvuodesta 2016-2017 lähtien aloittavien opiskelijoiden laitteet on kytketty hallintajärjestelmään, jonka kautta esimerkiksi sovellusten päivittäminen tapahtuu automaattisesti. iPadin käytöstä saa lukion päättötodistukseen paikallisen soveltavan kurssin. 

1. Tieto- ja viestintätekniikka lukiolaisen työvälineenä (TVT1)

Kurssi suoritetaan koko lukio-opintojen aikana. Hyväksytyn suoritusmerkinnän saaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu koulun järjestämille tvt-tunneille, vastaa arviointikyselyihin tvt:n opetus- ja opiskelukäytöstä sekä käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelun ja vuorovaikutuksen työvälineenä koulun tvt-suunnitelman mukaisesti.
Lue lisää

2. iPad-tutorointi (TVT2), laajuus 2 kurssia

Kurssi suoritetaan toisen ja kolmannen lukiovuoden aikana. iPad-tutor toimii opiskelijoiden ja opettajien yleisenä tukihenkilönä sekä kouluttajana tieto- ja viestintätekniikan monipuolisessa ja innovatiivisessa käytössä. iPad-tutorina toimiminen edellyttää, että opiskelija osoittaa TVT1-kurssin sisältöjen ja keskeisten sovellusten hyvää hallintaa sekä kehittää osaamistaan myös vapaa-aikana. iPad-tutor osallistuu koulun järjestämiin harjoittelu-, koulutus- ja esittelytilaisuuksiin, tarvittaessa myös kouluajan ulkopuolella ja muilla paikkakunnilla sekä toimii iPad-pajan vastuuhenkilönä yhdessä opettajan ja muiden iPad-tutoreiden kanssa.
Lue lisää.
Lainaus- ja käyttösopimus

3. Luova työskentely iPadilla, laajuus 4 erillistä kurssia 

Piirtäminen, Everyone Can Draw on iPad
Valokuvaus, Everyone Can Create Photo on iPad
Videokuvaus, Everyone Can Create Video on iPad
Musiikki, Everyone Can Create Music on iPad