Lukuvuosikalenteri ja lomakkeet

Lomakkeita 

Nämä lomakkeet saat kansliasta:

  • Anomus muualla suoritettavan kurssin hyväksymisestä opinto-ohjelmaan 
  • Todistus Lajivalmennus-kurssin (LI7-LI12) suorittamisesta (päiväkirjasivu)
  • Todistus Liikennekasvatus-kurssin (LIIK1) suorittamisesta 

Lukuvuosikalenteri 2018-2019

Lukuvuosikalenteri avautuu tästä linkistä. Lukuvuoden alussa vahvistetaan abikonvan, penkkareiden ja vanhojen päivien ajankohta. Syksyllä toteutetun kyselyn mukaan suurin osa vastanneista toivoo ko. juhlia siirrettäväksi viikolle 6. Kesällä pidetyn rehtoripalaverin mukaan muut Meri-Lapin lukiot järjestävät ko. juhlat vielä tämän lukuvoden ajan perinteisesti viikolla 7.