Lukuvuosikalenteri ja lomakkeet

Lomakkeita 

Lukion ylläpitämiin henkilörekistereihin (GDPR) voi tutustua tästä linkistä.

Nämä anomukset saat myös kansliasta:

  • Anomus muualla suoritettavan kurssin (esim. Meän Opisto, 4H, seurakunta, kielikurssit, abikurssit) hyväksymisestä opinto-ohjelmaan 
  • Anomus Lajivalmennus-kurssin (LI7-11) hyväksymisestä opinto-ohjelmaan sekä todistus kurssin suorittamisesta (päiväkirjasivu)
  • Anomus Liikennekasvatus-kurssin (LIIK1) hyväksymisestä opinto-ohjelmaan 
  • Anomus yli 3 päivää kestävästä poissaolosta (lomake poistunut, viesti rehtorille Wilman kautta)
  • Anomus kurssin suorittamisesta itsenäisesti (tämän saa myös opettajalta)

Lukuvuosikalenteri 2018-2019

Lukuvuosikalenteri avautuu tästä linkistä. Lukuvuoden alussa vahvistetaan abikonvan, penkkareiden ja vanhojen päivien ajankohta. Syksyllä toteutetun kyselyn mukaan suurin osa vastanneista toivoo ko. juhlia siirrettäväksi viikolle 6. Kesällä pidetyn rehtoripalaverin mukaan muut Meri-Lapin lukiot järjestävät ko. juhlat vielä tämän lukuvoden ajan perinteisesti viikolla 7.