Yhdistelmäopinnot

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva nuori voi suorittaa pakollisia, valinnaisia ja vapaasti valittavia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia sekä ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja YYKL:ssa. Yhdistelmätutkintoa (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) suorittavat opiskelijat opiskelevat lukiossa yhden kokonaisen vuoden ennen ammatillisiin opintoihin ja jaksottaiseen yhdistelmään siirtymistään.

Mikäli yhdistelmäopiskelija haluaa suorittaa myös lukion päättötodistuksen, on kyseessä ns. kolmoistutkinto. Päättötodistusta varten opiskelijan on opiskeltava 47 tai 51 pakollista lukiokurssia ja vähintään 10 syventävää kurssia. Ammatillisista opinnoista hänelle voidaan lukea hyväksi 14-18 soveltavaa koulukohtaista kurssia (= yhteensä vaadittavat 75 kurssia).