Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto muodostuu neljästä pakollisesta kokeesta ja vapaavalintaisesta määrästä ylimääräisiä kokeita. Kaikkien opiskelijoiden on kirjoitettava Äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Sen lisäksi opiskelijan on valittava pakolllisiksi kokeiksi kolme seuraavista aineista: vieras kieli, toinen kotimainen kieli, jokin reaaliaine ja matematiikka. Näistä kokeista yhden on oltava A-tason (=pitkä oppimäärä) koe.

Ennen ylioppilaskokeisiin osallistumista olisi hyvä opiskella koeaineiden syventävät kurssit sekä osallistua lukiolla ennen kokeita järjestettäviin tentteihin. Lue lisää tutkinnosta Ylioppilastutkintolautakunnan omilta sivuilta.

Sähköinen ylioppilastutkinto

Ensimmäiset kokeet ylioppilastutkinnosta suoritetaan sähköisesti 2016. Kaikki tutkinnon kokeet tehdään sähköisesti 2019. Lue lisää sähköisistä kokeista Ylioppilastutkintolautakunnan Digabi-sivulta.

Opiskelijan ohjeet koetilanteeseen

Opiskelijan kannettava tietokone

Esimerkkitehtäviä  eri oppiaineisiin

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ja ylioppilastutkinto

Ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi osallistua ylioppilastutkintoon, mikäli tutkinto on edellyttänyt vähintään 2,5-vuoden opintoja. Mikäli tutkintoon johtanut opiskelu on kestänyt kaksi (2) vuotta, yo-tutkinnon suorittajalta vaaditaan kirjoitettavissa aineissa vähintään kaksi (2) pakollista lukiokurssia.

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneen tulee olla yhteydessä ylioppilastutkintolautakuntaan, joka määrää hakemuksesta tarvittavat lisäopinnot koeoikeuden saamiseksi. Lisäopinnot ovat käytännössä vähintään samat kuin kaksivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneella. Hakemukseen liitetään rehtorin lausunto, josta ilmenee ammatillisten opintojen laatu ja kesto.

Suositamme, että ylioppilastutkintoon osallistuva suorittaa ainakin joitakin lukiokursseja kirjoitettavissa aineissa, vaikka osallistumisoikeus olisi jo suoritetun tutkinnon perusteella. Ylioppilastutkinnon kokeet ovat vaativia ja hyvään tulokseen pääseminen edellyttää hyvää asian hallintaa. Ylioppilaskokeiden tasosta saa kuvan tutustumalla oheisen linkin kautta aiempien vuosien ylioppilaskokeisiin ja perehtymällä hyvän vastauksen tunnuspiirteisiin.