Sirpa Kolehmainen

Matematiikan ja kemian opettaja

Oletko pohtinut mielessäsi…

  • kuinka määrätään liikennevalojen jaksot?
  • miksi naarmuuntunut cd voi soida yhtä hyvin kuin virheetön?
  • miksi joinakin vuosina on niin paljon myyriä?
  • miten muodostetaan riskillisiä sijoituskohteita sisältävä osakesalkku siten, että salkku on riskitön?

Kaikki näihin ongelmiin voidaan soveltaa matematiikkaa!

  • Koodausteoria käsittelee tiedonsiirrossa esiin tulevia ongelmia,  muun muassa sitä, miten tiedot koodataan, jotta vastaanottaja saisi tapahtuvista virheistä huolimatta oikean viestin, tai kuinka cd-levyjen äänentoisto saadaan mahdollisimman luotettavaksi.
  • Biomatematiikka käsittelee biologisten ilmiöiden matemaattisia malleja, joiden avulla voidaan tutkia esimerkiksi tartuntatautien leviämistä, populaation ikärakenteen kehitystä sekä peto- ja saaliseläinten vuorovaikutusta.

Matematiikka on mielenkiintoista, kehittää loogista ajattelukykyä ja ongelmien ratkomistaitoja ...

Oletko tullut ajatelleeksi, miten monella tavoin kemia tuo lisäarvoa arkeemme ja hyvinvointiimme?

Kemian osaamisella ja ratkaisuilla vastataan merkittävästi muun muassa puhtaaseen ympäristöön sekä ravinnon ja energian tuottamiseen liittyviin haasteisiin.

 

Missä jatko-opinnoissa kemiaa ja muita luonnontieteitä tarvitaan?

YLIOPISTOISSA

Luonnontieteet, Ympäristötieteet, Lääketieteet, Farmasia, Elintarviketieteet, Maa- ja metsätaloustieteet, Terveydenhoito, Liikuntatieteet, Taiteiden koulutusalat, Tekniikka, Sotilasala

AMMATTIKORKEAKOULUISSA
Luonnonvara-ala, Tekniikka ja liikenne, Kauneudenhoitoala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali- ja terveysala, Kulttuuriala, Vapaa-aika ja liikunta