iPad opiskeluvälineenä

Lukio lainaa kaikille opiskelijoilleen opiskelukäyttöön tarkoitetun iPadin 50 euron käyttömaksua vastaan. Opiskelijoiden laitteet on kytketty hallintajärjestelmään, jonka kautta esimerkiksi sovellusten jakaminen ja päivittäminen tapahtuu automaattisesti. iPadin käytöstä saa lukion päättötodistukseen paikallisen soveltavan kurssin. 

1. Tieto- ja viestintätekniikka lukiolaisen työvälineenä (TVT1)

Kurssi suoritetaan koko lukio-opintojen aikana. Hyväksytyn suoritusmerkinnän saaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu koulun järjestämille tvt-tunneille, vastaa arviointikyselyihin tvt:n opetus- ja opiskelukäytöstä sekä käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelun ja vuorovaikutuksen työvälineenä koulun tvt-suunnitelman mukaisesti.
Lue lisää
Kurssin sisältö lukuvuonna 2019-2020

2. iPad-tutorointi (TVT2), laajuus 2 kurssia

Kurssi suoritetaan toisen ja kolmannen lukiovuoden aikana. iPad-tutor toimii opiskelijoiden ja opettajien yleisenä tukihenkilönä sekä kouluttajana tieto- ja viestintätekniikan monipuolisessa ja innovatiivisessa käytössä. iPad-tutorina toimiminen edellyttää, että opiskelija osoittaa TVT1-kurssin sisältöjen ja keskeisten sovellusten hyvää hallintaa sekä kehittää osaamistaan myös vapaa-aikana. iPad-tutor osallistuu koulun järjestämiin harjoittelu-, koulutus- ja esittelytilaisuuksiin, tarvittaessa myös kouluajan ulkopuolella ja muilla paikkakunnilla sekä toimii iPad-pajan vastuuhenkilönä yhdessä opettajan ja muiden iPad-tutoreiden kanssa.
Lue lisää.
Lainaus- ja käyttösopimus

3. Luova työskentely iPadilla, laajuus 4 erillistä kurssia 

Piirtäminen, Luovuus kuuluu kaikille
Valokuvaus, Luovuus kuuluu kaikille 
Videokuvaus, Luovuus kuuluu kaikille
Musiikki, Luovuus kuuluu kaikille