Lukuvuosikalenteri ja lomakkeet

Lomakkeita 

Lukion ylläpitämiin henkilörekistereihin (GDPR) voi tutustua tästä linkistä.

Nämä anomukset saat myös kansliasta:

  • Anomus muualla suoritettavan kurssin (esim. Meän Opisto, 4H, seurakunta, kielikurssit, abikurssit) hyväksymisestä opinto-ohjelmaan 
  • Anomus Lajivalmennus-kurssin (LI7-11) hyväksymisestä opinto-ohjelmaan sekä todistus kurssin suorittamisesta (päiväkirjasivu)
  • Anomus Liikennekasvatus-kurssin (LIIK1) hyväksymisestä opinto-ohjelmaan 
  • Anomus yli 3 päivää kestävästä poissaolosta (lomake poistunut, viesti rehtorille Wilman kautta)
  • Anomus kurssin suorittamisesta itsenäisesti (tämän saa myös opettajalta)

Lukuvuosikalenteri 2020-2021

Lukuvuosikalenteri avautuu tästä linkistä.