Opiskelijakunta

Kaikki kuuluvat opiskelijakuntaan

Opiskelijakuntaa edustaa äänestyksellä valittu hallitus, joka ajaa opiskelijoiden etuja lukiossamme. Opiskelijakunnalla on lukiolla oma kahvila, jonka toiminnasta hallitus vastaa. 

Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksenjärjestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijakunnat myös osaltaan valmistavat opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Jokaisella opiskelijakunnan hallituksen jäsenellä on oma vastuutehtävänsä. Opiskelijakunnalla on edustaja myös yhteisöllisen opiskeluhuoltotyöryhmän kokouksissa. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet kantavat veteraanijärjestöjen lippuja Ylitornion kunnan järjestämässä itsenäisyysjuhlassa ja Kansallisen veteraanipäivän juhlassa. Opiskelijakunnan hallitus järjestää vuoden aikana erilaisia ajankohtaisia tapahtumia ja teemapäiviä lukuvuoden alussa laadittavan toimintasuunnitelman mukaisesti. Koulun yhteisöllisyyttä, kouluyhteisön hyvinvointia ja opiskelijoiden osallisuutta pyritään edistämään säännöllisillä välituntiaktiviteeteillä, esimerkiksi kilpailuilla tai leikeillä. 


Opiskelijakunnan hallitus 2022-2023

Puheenjohtaja: Markus Luiro
Varapuheenjohtaja: Sandra Maijanen
Sihteeri: Sara Keisu
Tiedotusvastaava: Helmi Korpi
Sumppi ja rahastonhoitaja: Iikka Lakkapää ja Otto Portimojärvi
Tapahtumavastaava: Saana Alapuranen


Ohjaava opettaja
Hanna Viippola                                                                        hanna.viippola[at]yykl.fi 


Lukion johtokunnan opiskelijajäsenet 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja