Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon palvelut

Lukiossa toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti 2-4 kertaa lukuvuodessa. Ryhmä vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä toteuttamisesta ja arvioinnista. Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi ja tarvittaessa erityisopettaja. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä on mukana myös vanhempien ja opiskelijoiden edustaja. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ehkäisevää ja se kuuluu kaikille. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto on ehkäisevää ja tukea antavaa. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijaterveydenhuoltoa, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja ja yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. 

Opiskeluhuollon psykologi
Nevala Mika, puh. 040 767 0945
Koulukuraattori
Emilia Kenttämaa, puh. 040 821 4040
Kouluterveydenhoitaja
Jenni Mäkikyrö, puh. 040 750 4240

Erityisopettaja
Tytti Rossi, puh. 040 183 0646


LOPS 2021: Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuoltosuunnitelma