Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto muodostuu neljästä pakollisesta kokeesta ja vapaavalintaisesta määrästä ylimääräisiä kokeita. Kaikkien opiskelijoiden on kirjoitettava Äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Sen lisäksi opiskelijan on valittava pakolllisiksi kokeiksi kolme seuraavista aineista: vieras kieli, toinen kotimainen kieli, jokin reaaliaine ja matematiikka. Näistä kokeista yhden on oltava A-tason (=pitkä oppimäärä) koe.

Ennen ylioppilaskokeisiin osallistumista olisi hyvä opiskella koeaineiden syventävät kurssit sekä osallistua lukiolla ennen kokeita järjestettäviin tentteihin. Lue lisää tutkinnosta Ylioppilastutkintolautakunnan omilta sivuilta.

Digitaalinen ylioppilastutkinto

Kaikki tutkinnon kokeet tehdään digitaalisesti. Lue lisää sähköisistä kokeista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Tiedote kokelaalle
Opiskelijan ohjeet
 koetilanteeseen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 

Ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi osallistua ylioppilastutkintoon, mikäli tutkinto on edellyttänyt vähintään 2,5-vuoden opintoja. Mikäli tutkintoon johtanut opiskelu on kestänyt kaksi (2) vuotta, yo-tutkinnon suorittajalta vaaditaan kirjoitettavissa aineissa vähintään kaksi (2) pakollista lukiokurssia.

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneen tulee olla yhteydessä ylioppilastutkintolautakuntaan, joka määrää hakemuksesta tarvittavat lisäopinnot koeoikeuden saamiseksi. Lisäopinnot ovat käytännössä vähintään samat kuin kaksivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneella. Hakemukseen liitetään rehtorin lausunto, josta ilmenee ammatillisten opintojen laatu ja kesto.

Suositamme, että ylioppilastutkintoon osallistuva suorittaa ainakin joitakin lukiokursseja kirjoitettavissa aineissa, vaikka osallistumisoikeus olisi jo suoritetun tutkinnon perusteella. Ylioppilastutkinnon kokeet ovat vaativia ja hyvään tulokseen pääseminen edellyttää hyvää asian hallintaa. Ylioppilaskokeiden tasosta saa kuvan tutustumalla aiempien vuosien ylioppilaskokeisiin