Ylioppilastutkinto

Keväällä 2022 astuu voimaan tutkintouudistus, jonka myötä ylioppilastutkinnon suorittaminen muuttuu. Uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Lue lisää: Kevään 2022 tutkintouudistus

Ennen ylioppilaskokeisiin osallistumista olisi hyvä opiskella koeaineiden syventävät kurssit/opintojaksot sekä osallistua lukiolla ennen kokeita järjestettäville tukitunneille. 

Tiedote kokelaalle (Kokelaat, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen syksyllä 2021 tai ovat aloittaneet tutkinnon suorittamisen ennen syksyä 2021)

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 

Henkilöllä on vähintään 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon perusteella oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopintoja (L 502/2019, 5 §, laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017).

Henkilö, joka suorittaa 180 osaamispisteen laajuista ammatillista perustutkintoa, voi osallistua ylioppilastutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä edellytetään kuitenkin vähintään 90:ää osaamispistettä vastaavan osaamisen suorittamista ennen tutkintoon osallistumista (L 502/2019, 7 §). 

Jos kokelas on suorittanut muun kuin yllämainitun vähintään kaksivuotisen perusopetuksen tai sitä aikaisemmalle oppimäärälle perustuvan ammatillisen tutkinnon tai opinnot, häneltä vaaditaan, että hän on opiskellut vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista lukiokurssia, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa.Ylioppilastutkinnon kokeet ovat vaativia ja hyvään tulokseen pääseminen edellyttää hyvää asian hallintaa. Ylioppilaskokeiden tasosta saa kuvan tutustumalla aiempien vuosien ylioppilaskokeisiin