A connection to United Arab Emirates: Interesting facts about Islam

Julkaistu: 23.03.2018 klo 18.53

ADE and English teacher Sebah Al-Ali from United Arab Emirates answered the questions of first-year students on their religion lesson: What is it to be a muslim? How is the religion practised in everyday life? What is the position of women? Sebah had made a nice video about her and her family and her present home country.

The video conference was held on Zoom which made it possible to show some slides as well. The students found the lesson very interesting and your English very easy to understand. Sebah, thank you very much for the lesson! It gave us an important view on what it is to be moslim. 

Here is some feedback trom the students - most of it unfortunately in Finnish. 

- The discussions were interesting to listen. I think I learned this way much better than by studing in the ordinary way. Being a moslim seemed much nicer than I have understood in the Internet discussions. The position of women seems to be better than I thought. 

Mielestäni keskustelu Sebahin kanssa oli hyvin mielenkiintoinen ja avasi uusia perspektiivejä islamista ja toi sitä mielenkiintoisemmin esille. Mieleeni jäi mm. se, kuinka tärkeä islamilaisille ovat heidän omat riittinsä. Hän puhui hyvää englantia, jota oli helppo ymmärtää. En kysynyt kysymyksiä, sillä niitä oli vain kaksi.

Keskustelut olivat selkeitä ja mielenkiintoisia. Kommentointi oli edelleen hieman köyhää, mutta parempaa kuin aiemmin. Oli mielenkiintoista kuulla muslimin elämästä, tavoista ja yhteiskunnasta. Opin myös, että naisen asema on parempi, kuin monesti ajatellaan. Muslimin uskosta lähtemisestä oli mielenkiintoista saada tietoa. Varsinkin nähdä, että päätöstä ei tuomita rankasti, vaan yritetään vain kosiskella palaamaan. Mielestäni keskustelin hyvin, mutta olisin voinut kommentoida paremminkin.

Minusta oli kiva se video, minkä hän meille etukäteen lähetti, jossa hän kertoi itsestään. Opin että kaikki musliminaiset eivät käytä vain mustia huiveja vaan myös eri värisiä. Naisten asema myös vaikutti paljon paremmalta, mitä oletin. Opin myös että Muslimien pitää rukoilla viidesti päivässä, mutta kaikki eivät välttämättö rukoile,mutta se ei tee kuitenkaan sinusta vähemmän muslimia jos et rukoile viidesti päivässä. Rukoilu on kaikista tärkeintä, koska siten ollaan yhteydessä jumalaan.

Opin myös että he näkevät Jeesuksen eri tavoin kuin me. Sekä oli mielenkiintoista kuulla että heidänkin jumala Aallah on aika samankaltainen kuin meidänkin Jumala. Ymmärsin pääasiat keskusteluista ja minusta meidän ryhmän keskuskustelu sujui hyvin ja saimme hyvät vastaukset kysymyksiimme,sekä kommentointi sujui hyvin. Muillakin ryhmillä keskustelu ja kommentointi sujui hyvin. Minusta tämä skypekeskustelu sujui paljon paremmin kuin edellinen.

Keskustelut olivat mielenkiintoisia kuunnella. Mielestäni näin oppii paljon paremmin kuin pelkällä tunnilla opiskeluista. Muslimina olo vaikutti paljon mukavammalta kuin kaikki nettikeskustelut antavat ymmärtää. Naisen asema vaikuttaa myös paljon paremmalta. Muslimit rukoilevat viisi kertaa päivässä, vaikka kaikki eivät tee niin. Kommentointi sujui melkein hyvin, paljon enemmänkin olisi ollut varaa kommentoida. Oma keskustelu sujui hyvin vaikka mulle ei jäänytkään kysymystä esitettäväksi.

Tunti oli mielenkiintoinen. Aluksi näimme videon Shebahilta, jossa kuulimme hänestä ja hiukan hänen maastaan. Mielestäni oli en tiennyt, että verorahat menee köyhille ja Islamissa hoidetaan paljon köyhiä. Tuntui erikoiselta kuulla Islamin tulevan rauhaa tarkoittavasta sanasta. Paaston viettäminen kuulosti oudolta minulle. En varmaan itse vietä paastoa koskaan paitsi rahasta.

Ymmärsin kaiken, mikä kuului selvästi, sillä keskustelu pätki välillä. Kommentointi sujui paremmin kuin edellisessä Skype keskustelussa. Opin enemmän muslimien asenteesta kristittyihin. Mieleeni jäi muslimien rukoileminen joka tapahtuu 5 kertaa päivässä ja paastosta ( ramadan ) joka on kerran vuodessa. Omaa keskusteluani on vaikea arvioida, koska en kysynyt mitään.

Hän kertoi laajasti islamilaisesta arkipäiväisestä elämästä ja tavoista. Ymmärsin melko paljon keskustelusta, mutta joitain asioita en ymmärtänyt kunnolla. Kommentointi sujui melko luontevasti verrattuna edellisiin skype-keskusteluihin. Mieleeni jäi se, miten muslimit harjoittavat uskonnollisia rituaaleja. Erityisesti se jäi mieleen, että jopa syöminen on osa uskonnollisia rituaaleja. Oma keskusteluni sujui mielestäni melko hyvin ja saimme vastaukset ryhmämme kysymyksiin.

Hän kertoi islamista monia eri asioita esim. Hän kertoi muslimilaisten pukeutumisesta ja rukoilemisesta ja mitä tapoja heillä on ja miten voi tulla muslimiksi. En kuullut kaikkia asioita mitä hän sanoi koska häntä oli vaikea kuunnella kun netti pätki. Kommentointi sujui minun mielestäni hyvin. Minun mieleeni jäi jonkin verran asioita, esim. kaikki muslimit eivät rukoile, kaikki naiset eivät vain käytä mustia vaatteita. Oma keskusteluni sujui hyvin ja saimme häneltä hyvät vastaukset häneltä

Kuulimme puhelun aikana monia vastauksia kysymyksiin: musliminaisten pukeutumisesta, kristinuskon ja islamin eroista, rukoilemisesta naisten asemasta, tosin netti pätki todella paljon joten puhelusta oli vaikea saada selvää. Kommentointi sujui mielestäni ihan hyvin. Mieleeni jäi ettei kaikki musliminaiset pukeudu mustiin ja kaikki eivät rukoile. Oma keskustelu meni mielestäni ihan hyvin.

Puhelu pätki tosi paljon, enkä saanut oikein selvää mitä hän sanoi, mutta hän puhui jotakin islamin uskon tavoista. Mieleeni jäi se että muslimit tekevät harjoitteita joka päivä. Mieleeni jäi myös se ettei kaikki musliminaiset pukeudu mustaan. Oma keskustelu sujui ihan hyvin.

Ymmärsin kaiken suurin piirtein mitä hän kertoi, välillä yhteys katkeili jolloin oli vaikea ymmärtää. Kommentointi mielestäninsujui ihan okei, mutta olisi voinut mennä paremmin. Oma keskustelu meni hyvin saimme hyvät vastaukset ja yritimme kuunnella ja kommentoida hyvin. Opin seuraavia asioita: Kysymyksenä oli miksi naiset käyttävät mustia vaatteita ja hän kertoieEttei heidän tule aina pitää mustaa vaatetta, mutta hän itse pitää enemmän mustia vaatteita, koska ne sopivat hänen huiveihinsa hyvin.


Hän kertoi, että tärkeimpiä asioita mitä heidän täytyy tehdä on uskoa yhteen jumalaan, rukoilla joka päivä, pitää pitää paasto kerran vuodessa, pitää maksaa veroja ja jos mahdollista tehdä puhiinvaellus Mekkaan. Hän kertoi että paasto on vaikeaa varsinkin ensimmäisinä päivinä. Paaston aikana heitä herätetään tajuamaan, minkälaista olisi olla köyhä eikä ruokaa ole.

Ymmärsin keskustelusta melkeinpä kaiken, esimerkiksi miksi muslimit rukoilevat niin paljon. Kommentointi sujui ihan hyvin mielestäni. Opin muslimien rituaaleista ja uskosta enemmän. Mieleen jäi myös se, miten islaminusko näkyy jokapäiväisessä elämässä ja mitä tapahtuu, jos joku muslimi luopuu uskostaan. Oma keskusteluni meni hyvin, mutta puhuin melko vähän, koska kysymyksiä oli vain kaksi.

Naisten asema on parempi mitä oletetaan. Kommentointi oli parempi kun viime keskustelussa. Oma keskustelu sujui hyvin.

Pitää rukoilla, jotta pysyy yhteydessä Jumalaan. Rukoilu on jokapäiväistä, noin viidesti päivässä . paasto kerran vuodessa. Hän sanoi, että kun hänellä on huono olla, hän menee huoneeseensa ja rukoilee, sillä silloin hän kokee olevansa lähellä jumalaa. Ymmärsin myös kaiken mitä hän kertoi. Oma keskustelun sujui myös todella hyvin ja kommentointikin sujui hyvin.

Hän selitti hyvin laajasti islamilaisesta elämästä ja kulttuurista sekä vastasi tosi monipuolisesti kysymyksiimme. Kommentointi oli melko vähäistä, mutta keskustelu sujui silti aivan hyvin. En osaa kovin hyvin englantia, mutta ainakin rituaaleista jäi jotakin mieleen. En keskustellut, sillä englannin taitoni on huono ja olen ujo.

Kaikki musliminaiset eivät pidä mustia vaatteita. Ne ovat vain helpompia yhdistellä muihin vaatteisiin. Tärkeimpiä asioita islaminuskosta on esimerkiksi uskominen yhteen jumalaan ja rukoileminen, mutta kaikki muslimit eivät kuitenkaan rukoile. Kommentointi olisi voinut olla kaikilla parempaa. Oma keskusteluni sujui ihan hyvin ja ymmärsin enemmän muslimien paastosta. Olisin voinut kommentoida paremmin.

Hän kertoi paljon arkipäivästä elämästä ja avasin joitain asioita paremmin kuin esimerksiki kirja kertoo. Mieleen jäi hyvin ainakin, miksi paastotaan, miten se käytännössä toteutuu ja miksi näin. Se oli todella kiinnostavaa mielestäni. Hän myös kertoi naisen todellisesta asemasta uskonnossa ja mitä väärinkäsityksiä siihen kuuluu. Muutenkin hän korjasi väärinkäsityksiä esimerkiksi pukeutumisesta. Ymmärsin mielestäni kaiken mitä hän puhui vähän puhe pätki huonon nettiyhteyden takia. Minun keskustelun sujui mielestäni hyvin ja sain hieman kommentoituakin vastauksia. Lisäksi minusta video oli todella hyvä ja hän kertoi siinä perheestään, elämästään yms. Videopätkä rukouskohtauksesta oli myös kiinnostava!

Ymmärsin suunnilleen kaiken ja monet asioista tiesin jo etukäteen. Kommentointi oli parempaa kuin aikaisemmin mutta sitä voisi siltikin parantaa. Opin sen olevan ennakkoluulo kun sanotaan että musliminaiset oukeutuisivat aina mustiin vaatteisiin. Se jäi myös mieleen että muslimeille rukoilu on hyvin tärkeää. Oma keskusteluni sujui hyvin mielestäni.

Ymmärsin aika hyvin mistä asioista keskusteltiin, mutta yhteys ei ollut hirveän hyvä niin en kuullut kaikkea. Opin islamin uskonnosta paljon esimerkiksi naisten asemasta, joka ei ole ollut hirveän hyvä, mutta paranee koko ajan. Paasto on kerran vuodessa ja päivän aikana rukoillaan viisi kertaa. Oma keskustelu meni hyvin. Minun mielestä olimme kohteliaita ja puhuimme selkeästi.

Ymmärsin kaikkien kysymysten vastaukset ja kommentointi oli hyvää meiltä. Opin paljon uutta ja tarkennetumpaa tietoa jo valmiiksi tiedetystä asioista. Muslimina eläminen ei ole sen kummallisempaa kuin kristittynä eläminen mutta jumala on enemmän läsnä muslimeilla. Meidän keskustelu meni hyvin.

Keskustelut paransivat ja laajensivat käsitystäni muslimeista ja heidän kulttuuristaan. Kommentointi sujui mielestäni hyvin. Opin että naisten asema on islamissa parempi mitä yleensä luullaan. Mieleeni jäi se, että moni käyttää islamilaisuutta ja muslimina oloa tekosyynä väkivaltaan. Mielestäni oma ja ryhmäni keskustelu sujui hyvin.

Sebah vastasi kaikkiin kysyimme kysymyksiin ja hän puhui helposti ymmärrettävää englantia. Mieleeni jäi Sebahin kertomus uskonnollisista rituaaleista ja naisten asemasta. Oma keskusteluun sujui kai ihan hyvin. Yritin ainakin puhua mahdollisimman hyvin.

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle