eTwinning: You, me and Hemingway – digital collaboration and analysing literature

Julkaistu: 09.06.2018 klo 10.05

eTwinning-projekti You, me and Hemingway oli kolmen koulun keskeinen kirjallisuuteen liittynyt hanke. Mukana olivat Luxemburgin Eurooppa-koulu, Srednja Hvar skola ja Ylitornion yhteiskoulun lukio. Ylitorniolla projekti yhdisti myös kaksi oppiainetta, englannin kielen ja suomen kielen ja kirjallisuuden.

Sinä, minä ja Hemingway oli projekti, jossa harjoiteltiin kirjallisuuden analysointia yhteistoiminnallisesti kansainvälisissä työskentelyryhmissä. Mukana oli kolme koulua: Luxemburgin Eurooppa-koulu, Srednja skola Hvar Kroatiasta ja Ylitornion yhteiskoulun lukio. Yhteisenä tehtävänä oli lukea Hemingwayn novelli Tappajat. Ylitorniolla novelli luettiin ensin englanniksi, ja myöhemmin opiskelijat käänsivät tekstin suomeksi. Novellia eriteltiin yhdessä ja siitä keskusteltiin.

Yhteistyötä projektissa ohjasivat Johanna Lampela European School Luxembourgista, Natalija Moskatelo Srednja škola Hvarista Kroatiasta sekä Hanna Viippola and Mirjami Hyttinen Ylitornion yhteiskoulun lukiosta. Ylitorniolla projekti yhdistyi myös kaksi oppiainetta, englannin kielen ja suomen kielen ja kirjallisuuden.

Opiskelijat jaettiin seitsemään ryhmään, joista jokaisella oli oma tehtävänsä novelliin liittyen. Projekti alkoi ryhmäläisten esittäytymisellä toisilleen. Jokaisessa ryhmässä oli opiskelijoita joka koulusta.

Ryhmien työskentely ei heti päässyt kunnolla käyntiin, sillä eri kouluissa työskenneltiin eriaikaisesti. Kroatialaiset opiskelijat eivät päässeet ollenkaan työskentelemään jaetuille google docs -tiedostoille. Osa heidän tehtävistään tuli twin spacen kautta, jonne lisättiin myös ylitorniolaiset opiskelijat. Varsinaista yhteiskirjoittamista ja yhteitsyötä syntyi siis vain Luxemburgin ja Ylitornion opiskelijoiden välille.

Jokaisella ryhmällä oli oma tehtävänsä: Ryhmä yksi kirjoitti uutisia novellin pohjalta. Ryhmä kaksi kirjoitti novellista analyysin. Ryhmä kolmen tehtävä oli kirjoittaa Hemingwayn elämäkerta minnämuodossa. Ryhmä neljä kirjoitti kuvauksen projektista. Ryhmä viisi kirjoitti novellin pohjalta roolirunoja. Ryhmä kuusi kirjoitti kirjeitä jonkun novellin henkilön suulla. Ryhmä seitsemän teki trailerin novellista. Ylitorniolla opiskelijat näyttelivät novellin Eurooppapäivänä saadakseen kuvia traileria varten.

Jokainen ryhmä sai valmiiksi tuotoksensa. Osa tuotoksista syntyi eri maissa, koska yhtaikainen työskentely ei onnistunut. Silti maittainenkin ryhmien työskentely edellytti yhteistyötä, joten yhteistoiminnallisuus toteutui projektissa hyvin. Kaikki valmiit tuotokset löytyvät projektin blogista. Tässä 7-ryhmän traileri

Onnistumisia ja epäonnistumisia

Toukokuun viimeisellä viikolla projektiin osallistuneille toteutettiin kysely, jossa haluttiin tietää projektin tuloksista. Vastauksia saatiin 36 opiskelijalta. Kroatialaiset opiskelijat eivät vastanneet kyselyyn.

Ryhmät jakautuivat tasaisesti seitsemään. Vaikka ryhmien kansainvälinen yhteistyö ei onnistunut aivan toivotulla tavalla, yhteistyötaidot harjaantuivat joka tapauksessa. Projektissa käytettiin tietokoneita ja tabletteja, google docsia, iMovieta ja Twinspacea. Kovin paljoa projekti ei opiskelijoiden arvioissa tuntunut kehittneen heidän tvt-taitojaan. 

Vaikeuksista huolimatta hanke ei sammuttanut opiskelijoiden halua tehdä kansainvälistä yhteistyötä: 44 % vastanneista haluaisi tehdä vastaavanlaista kansainvälistä yhteistyötä tulevaisuudessakin.

Yhdeksän opiskelijaa piti kansainvälistä yhteistyötä sinänsä kiinnostavana ajatuksena. 

Valtaosalle vastaajista (75,8 %:lle) Hemingway oli uusi tuttavuus. 

Sana on vapaa

Kyselyssä oli myös tilaa vapaalle sanalle. Seuraavassa poimintoja sieltä:

 • Opin paljon. (5)
 • Minusta olisi pitänyt olla oppitunteja projektille eikä pelkästään kotitehtävänä. Myös Whatsapp -ryhmät olisivat auttaneet kommunikointia ja tehneet sitä helpommaksi. 
 • Opettajien olisi pitänyt antaa enemmän tietoa siitä, mitä ollaan tekemässä. 
 • Ehkä selvemmät ohjeet, opin videoiden muokkaamisesta.
 • Ei mennyt ihan niin kuin suunniteltiin, mutta oli silti hauskaa. 
 • Opin tarkistamaan englannin kielen kirjoitusasua ja kielioppia.
 • Minusta tämä oli mukava tapa oppia. 
 • Opin kertomaan mielipiteeni. 
 • Parasta oli työskentely toisten opiskelijoiden kanssa.
 • Mukava että yritettiin jotain uutta.
 • Oli mukava tehdä töitä motivoituneessa ryhmässä. 
 • Oli hauska tehdä yhteistyötä luokkatoverien ja samanikäisten ihmisten kanssa.
 • Englannin taitoni parani. 
 • Oli hauska tavata uusia ihmisiä. 
 • Parasta oli kun vastauksia tuli.
 • Oli hienoa voida työskennellä muissa maissa olevien opiskelijoiden kanssa.
 • Näytteleminen oli hauskaa (4)
 • Ei mennyt suunnitelmien mukaan, mutta hauskaa oli. 
 • Surullista, ettei yhteistyö onnistunut. 
 • Parempaa yhteistyötä!
 • Ryhmähenki oli hyvä.
 • Yhteistyö ei sujunut.
 • Oli hauska työskennellä ystävien kanssa.
 • Terveisiä!

Opettajapalautetta

Opettajan näkökulmasta projektilla oli monia hyviä puolia: Kirjallisuus sopi hienosti yhteistyön aiheeksi. Erilaisia tekstilajeja tuli harjoiteltua ja tuotettua ryhmissä. Myös yhteistyö kahden oppiaineen välillä Ylitorniolla sujui saumattomasti ja antoi energiaa kirjallisuuden opiskeluun. Yhteinen näytelmätilanne oli hauska ja opettavainen.

Oli harmi, ettei kansainvälinen yhteistyö sujunut kaikilta osin aivan yhtä hyvin. Luxemburgin opiskelijoiden kanssa saatiin aikaan yhteinen tuotos, mutta krotatialaisia jäätiin kaipaamaan. Kroatian mukana olo oli sikäli tärkeä, että juuri heidän takiaan yhteistyössä käytetiin englannin kieltä.

Koulujen erilaiset työskentelyajat toivat omat haasteensa: Kun kroatialaisten esittelyt ilmaantuivat twinspaceen, Suomessa loppui jo koulu. Ehkä jokin muu jakso kuin viimeinen on otollisempi aika yhteistyölle. 

Kiitos yhteistyöstä, Johanna, Hanna ja Natalija!

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle