iConnected: Cross-Cultural Competences - a Connection to Bradley, USA

Julkaistu: 01.03.2017 klo 16.30

What kind of aspects does religion have in cross-cultural connections? What aspects of religion are significant on cross-cultural interactions? How can people learn from each other and meet each other with respect? These kind of issues were discussed in a videoconference, when professor Heljä Antola Crowe gave a lecture on Skype.

Professori Antola Crowe puhui siitä, miten monikulttuurisissa kohtaamisissa valtaosa tekijöistä on pimennossa kuin jäävuorella. Yhdeksän kymmenesosaa kulttuurista on kohtaamisissa näkymättömissä, pinnan alla. Nonverbaali kommunikointi ja tunnetason tiedostamattomat säännöt ovat piilossa. Monikulttuurisissa kohtaamisissa kohtaamisen avoin alue laajenee parhaassa tapauksessa.

Ykköset olivat tehneet etukäteen kysymyksiä, jotka liittyivät uskonnon eri aspekteihin. Professori Antola Crowe piti opiskelijoiden tekemiä kysymyksiä hyvinä ja arvosti sitä, että monet ryhmät osasivat puhua valmistelujen ulkopuoleltakin. Ykköset kirjoittivat keskustelun jälkeen ajatuksiaan Skype-tunnista.

 • Skype-keskustelu oli mielenkiintoinen ja oli mukava osallistua siihen. Minulle jäi mieleen jäävuorikonsepti siitä, miten uskonnot vaikuttavat ihmisten tapoihin ja elämään näkyvällä tasolla ja näkymättömällä tasolla. Myös Johari window auttaa ymmärtämään ihmisten välistä kanssakäymistä ja omaa itseään. Toisten huomionti ja tapojen ymmärtäminen on tärkeää vuorovaikutuksessa.
 • Yhdysvaltalaisissa kouluissa ei saa opettaa uskontoa, mutta suurimmassa osassa kouluja joka aamu luetaan lippuvala, mikä tekee isänmaallisuudesta uskonnon kaltaista. Ymmärsin keskustelusta lähes kaiken.
 • Heljä Antola Crowen kanssa keskusteleminen antoi uusia näkökulmia amerikkalaiseen uskontokulttuuriin. Mieleen jäi ainakin se, että Amerikassa uskonnoilla on suuri vaikutus ja ne näkyvät siellä vahvasti ja diversiteetti on varsin suuri itä- ja länsirannikolla. Faktoja on, että koulussa he tekevät rituualin joka aamu Yhdysvaltain lipulle ja amerikkalaisessa koulussa ei ole oppiainetta nimeltään "uskonto". Mutta sitä opitaan silti eri tavoin. Ymmärsin keskustelun kokonaan, eikä mitään jäänyt välistä.

 • Amerikassa on hyvin paljon eri uskontoja. Vaikutti siltä, että ainakin professorin asuttamalla alueella eri uskontokunnat tulivat hyvin toimeen toistensa kanssa. Faktoja on, että Amerikan kouluissa ei ole erillistä oppiainetta kuten uskonto ja että kouluissa tavat ovat erilaisia. Amerikassa omaan maahan uskominen muistuttaa melkeinpä uskontoa. Keskustelusta sain hyvin selvää. En välttämättä sana sanaltaan mutta yleinen idea/tarkoitus tuli selväksi. Tunti oli hyvä ja kivasti erilainen kuin tavallisesti.

 • Mielenkiintoinen tunti, ymmärsin jonkin verran asioista. Kiva puhua myös muiden kanssa, oppii jotain uutta.
 • Mieleen jäi se, kuinka tärkeitä uskonnolliset yhteisöt ovat Yhdysvalloissa. Muistan myös sen, että Yhdysvalloissa valtio ja uskonto ovat erillään, kun taas Suomessa kirkko ja valtio toimivat yhdessä ajoittain. Keskustelusta ymmärsin kaiken eikä minulla ollut vaikeuksia missään vaiheessa. Kiva tunti!
 • Amerikkalaisesta uskonnollisuudesta jäi mieleen sosiaalisen mediaan vaikutus etenkin lasten ja nuorten uskoon. Kirkossa käymisestä tuli kuva että se on ikään kuin sosiaalinen tapahtuma, johon suuri osan väestä kokoontuu yhteen, siellä vaihdetaan kuulumisia uskonnollisten toimitusten lisäksi. Ymmärsin melkein kaiken Skype keskustelusta, vain muutama sana jäi hieman epäselväksi. Keskustelu oli rakentava ja avarsi omaa ymmärrystä amerikkalaisesta uskonnollisuudesta. Tunnelma oli erittäin positiivinen!
 • Oli mielenkiintoista osallistua Skype-keskusteluun Heljä Antola-Crowen kanssa. Ryhmäni aiheena oli yhteisöllisyys ja saimme vastaukset tekemiimme kysymyksiin.
 • Mieleeni jäi varsinkin se, että suurimmassa osassa amerikkalaisissa kouluissa lausutaan lippuvala aamuisin. Isänmaallisuus on ikään kuin uskonnon kaltaista. Ymmärsin keskustelua todella hyvin ja ymmärsin kaiken.
 • Toinen mieleen jäänyt asia oli elekielen tärkeys, jota demonstroitiin ympyrädiagrammilla.

 • Tunti oli mielenkiintoinen ja monipuolisesti opettava. Ymmärsin keskustelua hyvin. Uskonnolliset yhteisöt ovat tärkeitä hänen mielestään. Joissakin kouluissa on erilaisia uskontoon liittyviä käytäntöjä, joita minun tietääkseni ei Suomessa ole.
 • Siellä on monia uskontoja, kuten se sano että sen luokallakin on useita uskontojen edustajia. Kirkkoja löytyy monia, ja yllättävän läheltä. Ymmärsin keskustelusta suurimman osan, muttei kaikki jäänyt päähän, koska piti keskittyä seuraavaan lauseeseen.
 • Amerikkalaisesta uskonnollisuudesta mieleeni jäi erityisesti se, että amerikkalaisille uskonnon harjoittaminen sosiaalisesti on tärkeämpää kuin suomalaisille. Amerikkalaiset käyvät kirkossa jonkin verran suomalaisia useammin. Siellä he myös tapaavat tuttujaan ja perheenjäseniään.
 • Toinen tärkeä asia oli kulttuurista tehty jäävuorimalli. Siitä näkee, että jäävuoren huipun tavoin vain pieni osa kulttuurista on helposti nähtävissä ja suuri osa pinnan alla. Ymmärsin keskustelusta lähes kaiken, mitä en olisi etukäteen uskonut, koska aihe oli kuitenkin melko vaikea. Keskustelun pääpiirteet ymmärtää, vaikka jotkin sanat olisivatkin vieraita. Tunti oli mielenkiintoinen ja mukavaa vaihtelua tavalliseen. Englannin kieltä oli mukava kuunnella ja myös puhua.

 • Skype-tunti oli oikein virkistävä, ja Heljä Angola Crowe vastasi tiukkoihinkin kysymyksiin todella hyvin. Amerikkalaisesta uskonnollisuudesta jäi mieleen ainakin laaja kirjo erilaisia uskontoja ja se miten sulavasti ne kulkevat käsi kädessä. On mielenkiintoista, miten isänmaallisuus ja Amerikan lipulle tehtävä kunnia elää niin vahvana siellä. Mukavaa että on välillä erilaisia tunteja.
 • Ameriikassa pidetään lippua arvokkaana esineenä ja jokaisen koulun luokassa on Amerikan lippu ja moraalia opetetaan kouluissa. Ymmärsin keskustelua täysin, vähän kului motivaatio pikkuhiljaa eikä jaksanut kuunnella kauan. On se englanti helppo kieli.
 • No se on aika erilainen kuin Suomessa ja ihan hyvin kaikilla meni tällä tunnilla ja ymmärsin aika hyvin keskustelun ja en tiedä mitä esimerkkejä laittaisin.
 • Mieleeni jäi enemmänkin asioita, jotka olivat hänen omia kokemuksiaan tai mielipiteitään kuten esimerkiksi myytti, jonka hän oli kuullut käärmeisiin liittyen. Mieleen jäi myös se, että jossain päin Yhdysvaltoja tehdään joka aamu rituaali, jossa noustaan seisomaan ja lausutaan sanat käsi sydämellä luokassa olevaa Yhdysvaltojen lippua kohtaan.
 • Ymmärsin keskustelua aika hyvin ja vaikka joitakin sanoja en tiennyt, ymmärsin silti jollain tavalla. Tunti oli mukava ja oli kiinnostava kuulla miten asiat ovat Yhdysvalloissa.

 • Ymmärsin keskustelusta kohtuu hyvin. Keskittymisen herpaantuminen johtui lähinnä turhautumisesta, kun ei välillä ymmärtänyt yhtään mitään, mistä puhuttiin. Mieleen jäi kuitenkin toisaalta eroava, mutta toisaalta hyvinkin samanlainen uskonto. Kertomus amisheista oli myöskin mielenkiintoinen. Jäävuori selitys avasi kuvaa hyvin ja muistutti siitä, että kuinka paljon kehonkielemme vaikuttaa ja muuttaa käsityksiä. Vertaus siihen, miten pitkään samassa luokassa olleet oppilaat ovat oppineet ymmärtämään toisten kehonkieltä paremmin. Mielenkiintoista oli myös se, kuinka hänen naapurustossaan oli useampi kirkko. Suomessahan näin ei yleensä ole, tai en ainakaan ole tällaista nähnyt.
 • Huomasin, että Amerikassa uskontoja on monta ja samalla alueella voi olla lähekkäin monia uskonto ryhmiä. Hän osasi selostaa asiat todella hyvin ja selkeästi. Ymmärsin mielestäni keskustelua hyvin, joitain hassuja sanoja jäi välistä, koska ei ennen ollut kuullut niistä. Mielestäni tunti oli mukava ja tällaisia voisi olla useampia.

 • Amerikassa uskontoja ilmeni olevan moniakin. Kahdessa risteyksessä saattaa olla jopa neljän eri uskonnon kirkko, moskeija tms. Yhteisöllisyys ilmenee myös paljon. Kirkossa käynti on yleistä ja suuri osa sosiaalista uskonnon puolta Amerikassa.
 • Ymmärsin keskustelusta suurimman osan. Tunti kului hyvin, vaikkakin vastaukset eivät olleet aina niin suoraviivaisia ja aiheesta saatettiin poiketa.
 • Ymmärsin keskustelusta jonkin verran, mutta lauseissa oli vaikeita sanoja, jotka saivat lauseen merkityksen jäämään hiukan vajaaksi. Se, ettei lauseesta ymmärtänyt kaikkea johti siihen, että ajatukset lähti harhailemaan ja osa keskustelusta meni ohi. Mieleen jäi vertauskuva jäävuoresta, sillä se kuvaa todella hyvin kasvotusten käytyä keskustelua.
 • En ymmärtänyt keskustelusta oikein mitään ja sen myötä kyllästyin ja en jaksanut keskittyä. Mielestäni tunti oli muuten ihan ok, mutta seuraavalla kerralla olisi kivempi tehdä näitä suomen kielellä. Tämän myötä minun on vaikea sanoa, mitä minulla jäi mieleen amerikkalaisesta uskonnollisuudesta, koska en ymmärtänyt mitä puhuttiin.

Thank  you so much for the interesting lecture and discussion!

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle