iConnected: Etiikkaa italialaisin silmin

Julkaistu: 14.10.2017 klo 11.16

Miten maailman asioista ajatellaan roomalaiskatolisessa kirkossa? Millaisia eettisiä periaatteita katolisessa kirkossa on ja mistä ne nousevat? Italialaiset vaihto-opiskelijat Vittoria Condorelli ja Laura Semenzin olivat perjantaina abien etiikan tunnilla kertomassa roomalaiskatolisen kirkon etiikasta.

Vittoria ja Laura pitivät kertoivat etiikan ryhmälle, mihin roomalaiskatolisen kirkon eettiset kannanotot perustuvat. Niiden pohjana on Raamattu, jota katolinen kirkko tulkitsee. 

Katolisessa kirkossa on seitsemän sakramenttia, joita ovat kaste, konfirmaatio, eukaristia (ehtoollinen), rippi, sairaan voitelu, pappisvihkimys ja avioliittoon vihkiminen. 

Paikalla olijat kuuntelivat kiinnostuneina esitystä. Esille tuli asioita, joista on käyty keskustelua katolisessa kirkossa. Esimerkiksi avioliitto on elinikäinen ja purkamaton, koska se on sakramentti. Paavi on Kristuksen sijainen maan päällä, hänen tulkinnoistaan riippuu paljon, mihin suuntaan kirkko kehittyy. Tästä syystä Vittoria ja Laura kertoivat kolmen viimeksi olleen paavin kannanotoista. 

Paavi John Paul II oli edistyksellinen paavi, joka vastusti aparthaidia ja kuolemanrangaistusta ja oli kannanotoissaan elämän puolella, muun muassa eutanasiaa, Persianlahden sotaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Hän oli evoluutioteorian suhteen avoin ja sanoi sen olevan yksi mahdollinen maailmanselitys. Naispappeutta hän ei pitänyt mahdollisena, koska apostoleissa oli vain miehiä. 

Paavi Benedictus XVI oli vallassa vuosina 2005 - 2013. Hän oli kannanotoissaan vanhoillinen ja piti loistosta ja estetiikasta. Hän käytti muun muassa Pradan kenkiä. Hän on jäänyt historiaan siitä syystä, että hän erosi itse paavin tehtävästä ja jäi eläkkeelle, koska hän koki, ettei ole tähän aikaan sopiva tässä tehtävässä. Tähän saakka paavin tehtävä on ollut elinikäinen. 

Parhaillaan virassa on paavi Fransiscus, joka on monessa suhteessa edeltäjänsä vastakohta. Hän puhuu köyhien puolesta eikä itse elä ylellisesti. Uutena asiana hän on nostanut esiin ympäristökysymykset, jotka ovat tälle ajalle elintärkeitä kysymyksiä. 

Paavi Fransscus on ottanut voimakkaasti kantaa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Vittoria ja Laura kertoivat mafian toiminnasta Italiassa. Hirvittävät rikokset jäävät rankaisematta, koska ihmiset eivät uskalla todistaa. Omerta tarkoittaa, että silminnäkijät eivät todista näkemistään rikoksista. Monet mafian jäsenistä ovat hartaita katolisia. Järjestäytynyt rikollisuus on suuri ongelma Italiassa erityisesti Etelä-Italiassa.

Paavi on ollut mukana uskontojen välisessä vuoropuhelussa, joten katolisuus on avautunut suhteessa muihin uskontoihin. Paavi on tuominnut pedofilian ja itse soittanut kirkossa pedofiliaa kokeneille ihmisille ja pyytänyt heiltä anteeksi. Tämä on ollut monelle koskettava teko. Naispappeutta ei hänkään ole pitänyt mahdollisena eikä homoseksuaalien avioliittoa, koska avioliitto määritellään kirkossa suhteeksi, jossa voi syntyä uutta elämää.

Vittorian ja Lauran pitämä oppitunti oli erittäin kiinnostava ja valaiseva. Monet eettisistä ongelmista liittyvät ihmisen arkipäivään. Eri puolilla maailmaa taistellaan hiukan erilaisten kysymysten kanssa. Oli etuoikeus kuulla ensi käden tietoa ja saada ymmärrystä erilaisen ajattelutavan perusteista.

Sydämelliset kiitokset teille, Vittoria ja Laura!

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle