iConnectED2, eTwinning: Italian Finnish collaboration on geography and explaining words

Julkaistu: 29.03.2019 klo 16.03

Friday 28th March was a full day of Italian Finnish collaboration. The following pictures tell about the day.

Perjantai 28.3. meillä oli monenlaista italialais-suomalaista yhteistyötä. Seuraavat kuvat kertovat päivästä. 

Sari started with telling about the agenda of the day. 

Sari aloitti kertomalla päivän ohjelmasta. 

Hanna and the students made us dance at the beginning of the day. 

Tiputanssi aloitti päivän virkeästi. 

Ice braking activities: Who am I? Guessing game

Mitä minä teen? Arvauspeli

Describe the word on the card without saying what it is! Name the word or action on the card without saying a word! The students played the game in changing groups on iPad and learned new words. 

Kuvaile kortilla oleva sana sanomatta sitä! Nimeä kortilla oleva sana tai tekeminen sanomatta sitä! Opiskelijat pelasivat peliä vaihtuvissa ryhmissä ja oppivat uusia sanoja ja ihmisiä.

The teachers did it, too.

Opettajatkin pelasivat arvauspeliä. 

Geography activity: Keynote presentations about Melzo and Ylitornio

Keynote esityksiä Melzosta ja Ylitorniosta

Italian Finnish groups worked together making presentations about Melzo and Ylitornio. 

Italialais-suomalaiset ryhmät tekivät esityksiä kotipaikoistaan. 

Finding your project group by collecting a puzzle

Oman projektiryhmän löytäminen oli palapelin kokoamista

Learning Finnish and Italian basics

 

The groups learned also some important words in Italian and Finnish. 

Ryhmät opiskelivat myös muutamia tärkeitä sanoja italiaksi ja suomeksi.

Snow sculptures in project groups

Lumiveistoa projektiryhmissä

The project groups worked together with snow. It was sunny and windy. Here are some of the results.

Projektiryhmät tekivät yhdessä lumen kanssa töitä aurinkoisessa ja tuulisessa säässä. Tässä muutamia taideteoksia. 

These pieces of art are telling about a fun day together. On Monday we will continue by guided storytelling. Thank you for a nice day!

Nämä taidetokset pihassa kertovat hauskasta yhdessä vietetystä päivästä. Maanantaina projektiryhmät jatkavat tarinoilla. Kiitos hauskasta päivästä yhdessä!

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle