iConnectED2, eTwinning naapuriin: Skype-keskustelu Pellon lukion ykkösten kanssa

Julkaistu: 03.09.2018 klo 09.59

Ykkösten ensimmäisellä äidinkielen kurssilla opiskellaan monenlaisia tekstejä, myös kuvia ja videoita. To 30.8. käytiin ensimmäiset Skype-keskustelut Pellon lukion ykkösten kanssa etukäteen katsotuista videoista. Keskustelut sujuivat hienosti, vaikka monelle tavoitteellinen kuvapuhelukeskustelu oli ensimmäinen.

Sekä Ylitornion että Pellon ykköset oli jaettu ryhmiin, joista jokaisella oli oma videonsa katsottavana ja eriteltävänä. 

Keskusteltavana video Ihmiskauppa ei ole satua 

Satumaa - Jori Sjöroos ja Paula Vesala (2012)

Näin opiskelijat itse arvioivat käytyjä keskusteluja:

 • Video kertoi ihmiskaupasta ja sen karuudesta. Videolla haluttiin tuoda julki, että ihmiskauppaa käydään valitettavasti myös Suomessa. Video oli kuvattu hyvin totuudenmukaisesti, eikä tapahtumia kaunisteltu, mikä sai videon herättämään tunteita. 1. ryhmä suoriutui mielestäni hyvin yhteisestä keskustelusta. Heillä oli lähes samat mielipiteet pellolaisten kanssa ja keskustelu oli vakuuttavaa. Haasteina usean henkilön keskustelussa oli se, etteivät kaikki puhuneet yhtä paljon.
 • Keskustelu Satumaasta sujui ihan hyvin,vaikka aluksi oli vähän ongelmia. Saimme hyvin pohdittua videon tapahtumia,erilaisesta näkökannasta. Kysymyksiimme saimme aika hyvin vastauksia, ja keskustelusta jäi positiivinen kuva.
 • 2-ryhmä keskusteli ihmiskaupasta ja siinä huomattiin rahapulaa ja köyhyyttä. Vastauksia kommentoitiin hyvin ja monipuolisesti. Aika paljon oltiin samaa mieltä vastauksista.
 • Ensimmäisessä keskustelussa keskusteltiin ihmiskaupasta Suomessa. Videosta huomattiin hyvin kaikki tapahtumat, kuten mistä nainen oli lähtöisin, miksi hän suostui sopimukseen, kuinka hän yritti paeta ja huolehtia lapsestaan. Keskustelunomaisuus toimi hyvin alun jälkeen. Vastauksia kommentoitiin hyvin lähes aina vastauksen jälkeen tuli toisen ryhmän mielipide. Moni osanottaja Skype-keskustelussa on haaste, koska puheenvuoron saaminen on haastavaa ja kaikille ei välttämättä riitä sanottavaa asiasta.

 • Video kertoi ihmiskaupasta Suomessa. Videolla oli hyvä sanoma siinä mielessä, että saataisiin ihmiset tajuaamaan, kuinka huono ja raakaa se on. Video onnistui minusta todella hyvin. Siinä oli mielipiteitä ja kysymyksiä, siinä otettiin huomioon hyvin asiat.
 • Ihmiskauppavideossa ei ollut kaunisteltu totuutta, ja keskustelusta jäi mieleen, että ryhmillä oli samoja mielipiteitä ja näkemyksiä.
 • Ryhmän aiheena oli ihmiskauppa. Videosta huomioitiin synkkä tunnelma. Vastauksia kommentoitiin hyvin yksityiskohtaisesti.
 • Toisen ryhmän aiheena oli ihmiskauppa. Videosta huomioitiin synkkä tunnelma. Vastauksia kommentoitiin hyvin yksityiskohtaisesti.

Ihmiskauppa aiheuttaa tuntemuksia

 • Kakkosryhmä keskusteli ihmiskaupasta. Video oli surullinen ja synkkä. Keskustelu meni heillä hyvin, osattiin vastata kysymyksiin ja ”heittää pallo takaisin”.
 • Huomattiin, kuinka Suomessakin on ihmiskauppaa. Alkujännityksen jälkeen keskustelu oli sujuvaa. Vastauksia kommentoitiin puolin ja toisin.
 • Ensimmäinen keskustelu oli ihmiskaupasta. Videossa kaikki olivat huomanneet, kuinka raakaa materiaalia siinä oli käytetty eikä sen myötä videota oltu yhtään hienosteltu. Keskustelu oli todella mielenkiintoista kuunneltavaa,koska se pysyi lähes koko ajan yllä. Vastauksiin osattiin vastata hyvin ja perustellusti.
 • Haasteina on siinä, että pitää osata arvioida, milloin kysyy ja se ettei puhu kenenkään päälle.
 • Keskustelua käytiin Lohtu- lastensairaalavideosta. Huomattiin esimerkiksi, miten julkisuuden henkilöt vaikuttivat videoon.

Miten keskustelu meni?

 • 2. ryhmä keskusteli ihmiskaupasta ja siitä heräsi tunteita molemmin puolin.
 • Keskustelussa molemmat osapuolet huomasivat olevansa samaa mieltä monista asioista, esim. videon päähenkilön taustoista. Keskustelu eteni sujuvasti ja luontevasti alkukankeuden jälkeen. Keskustelussa ollessa useita osanottajia on vaikea kaikkien löytää sanottavaa tai saada puheenvuoro itselleen.
 • Hyvää keskustelua: vuorot vaihtelivat helposti. Puhuivat kuuluvalla äänellä. Ryhmätyö oli hyvää. Pientä hyytymistä kysymysten välissä. Puhelu oli todella kiinnostava.
 • Huomasi että esitys oli ensimmäinen, koska alussa oli vaikea saada keskustelua käyntiin. Pienen tuuppauksen antaminen molemmille sai keskustelun rullaamaan. Kysymyksiä esitettiin paljon ja vastauksiakin saatiin.
 • Videossa Keskusteltiin ihmiskaupasta. Huomattiin että sitä esiityy myös Suomessa ja että se on vakava asia. Keskustelunomaisuus toteutui melko hyvin vaikka aluksi jännittikin aika paljon. Jos on useampi osallistuja, niin on ehkä vähän vaikeampi jakaa puheenvuorot.
 • Hyvää keskustelua: näkemykset tulivat hyvin esiin. Puhuivat hyvin kuuluvasti. Don puhui paljon. Puhelu oli todella hyvä.
 • 1. keskustelu eteni nopeasti ja selkeästi. Pellolaiset esittivät selkeitä kysymyksiä aiheesta, kuten Ylitornion lukiolaisetkin. Kysymyksiin vastattiin asiallisesti ja ymmärtäväisesti.
 • Ääni oli kuuluva. Tuli videon idea selville. Huomasi että puhe oli hyvin suunniteltu. Video oli surullinen ja vaikuttava.
 • Puheluissa keskusteltiin Ihmiskaupasta, linja-autoista ja musiikkivideosta. Videoista huomattiin tunnelma, henkilöt ja miljöö.Suuressa osassa keskusteluja keskusteluomaisuus toteutui. Vastauksia kommentoitiin hyvin. Ongelmana Skype-keskusteluissa on puheiden sekoittuminen, kun ihmiset puhuvat yhtä aikaa.

Savonlinjan mainosvideo pohdittavana

 • Keskustelua Savonlinjan videosta oli mielenkiintoista kuunnella, puhe kuulosti sujuvalta ja molemmat osapuolet vastasivat hyvin.
 • Keskustelun aiheena oli Savolinjan. Videossa oli linja-auto kuski, joka piti huolta matkustajista. Vastauksia kommentoitiin hyvin tiivistettynä.
 • Keskustelu sujui hyvin ja oli hyviä laajoja vastauksia molemmilta. Kaikista videoista huomattiin videon tarkoitus eli mitä sillä on haluttu kertoa.
 • Toisessa keskustelussa puhuttiin Savonlinja bussimainoksesta. Videosta huomattiin humoristinen vaikutus. Keskustelunomaisuus toimi hyvin, kaikki puhuivat suurin pirtein yhtä paljon. Vastauksia kommentoitiin melko vähän.
 • Keskustelu Savonlinjan mainoksesta. Videossa huumori oli kaikkien mielestä hyvin suuressa osassa, jonka avulla mainostettiin mukavia kuljettajia. Keskustelu oli hieman katkonaisempaa, mutta asiat tulivat kuitenkin hyvin ilmi. Vastauksiin kommentoitiin hyvin ja perustellusti.
 • Video kertoi linja-automainoksesta, videossa esiteltiin hyvin ja huumorilla, minkälaista palvelua siellä on. Kommentteja siellä oli aivan hyvin. Haastattelu tuo omia haasteita. kun on monta ihmistä, miten saa kaikkien mielipiteet esille.
 • Videosta huomattiin, kuinka murre ja huumori voivat vaikuttaa videon vaikuttavuuteen. Keskustelu oli sujuvaa. Vastauksia kommentoitiin paljon.

Savonlinjan videon hyvät ja huonot puolet

 • Videossa keskusteltiin Savonlinjan linja-automainoksesta. Video oli huumorintajuinen. Vastauksia kommentoitiin.
 • Video oli Savonlinjan mainosvideo. Siinä käytettiin hyvin huumoria apukeinona mainostukseen. Videosta huomattiin Savon murre ja tunnettu näyttelijä. 2. ryhmällä syntyi hyvä keskustelu, jossa toisia kuunneltiin ja heidän vastauksiinsa reagoitiin. Vastaukset eivät olleet vain yksittäisiä kommentteja, vaan keskustelu eteni hyvässä tahdissa.
 • Videossa oli linja-auto kuski, joka piti huolta matkustajista. Vastauksia kommentoitiin hyvin tiivistettynä.
 • Tuli pitkiä hiljaisuuksia, koska kysymykset loppuivat kesken.
 • Savonlinjan videosta jäi mieleen huumori. Keskustelu eteni hyvin ja mielipiteet oli yhteneviä.
 • Keskustelussa Savonlinjan mainoksesta tuli esille, että videossa huumori oli kaikkien mielestä hyvin suuressa osassa. Sen avulla mainostettiin mukavia kuljettajia. Keskustelu oli hieman katkonaisempaa, mutta asiat tulivat kuitenkin hyvin ilmi. Vastauksia kommentoitiin hyvin ja perustellusti.
 • Mielestäni tämä oli vaikeaa. Ei tiennyt mitä toiset kysyivät, joten vastauksissa kesti kauan. Keskusteltiin Savolinjan videomainoksesta. Jos monta samassa ryhmässä, viimeiselle ei jää mitään sanottavaa, kun kaikki on jo sanottu.
 • Sekä ylitorniolaiset että pellolaiset olivat sitä mieltä, että video oli huumorimielessä tehty. Keskustelu sujui kaikkien osalta hyvin. Vastausten kommentointi oli aika vähäistä, mutta oli hyviä kommentteja.

Aiheena lastensairaalan kampanjavideo Lohtu

 • Keskustelu Lastensairaalan kampanjavideosta toimi hyvin ja sitä oli kiva kuunnella.
 • Lastensairaalan video oli hyvin onnistunut. Keskustelusta jäi mieleen samat mielipiteet ja olimme ymmärtäneet videon samalla tavalla.
 • Kolmannen ryhmän video oli uuden lastensairaalan kampanjavideo. Se oli musiikkivideo, jossakuvattiin useita tunnettuja artisteja ja lapsia lähikuvissa. Lapsia kuvattiin, jotta ihmisillä heräisi tunteita ja he osallistuisivat lastensairaalan maksuihin omalla tavallaan. Ryhmien välillä oli jonkin verran hiljaisuuksia, mutta heillä oli hyviä eriäviä mielipiteitä.
 • Lapset olivat hyvä keino mainostaa.
 • Aiheena oli uusi lastensairaala. Videosta huomioitiin tunnetut suomalaiset artistit ja vauvojen lähikuvaaminen. Vastauksia kommentoitiin ymmärtäväisesti.

Artistien vaikutus videolla

 • Kolmannessa keskustelussa keskusteltiin Lohtu musiikkivideosta. Videosta huomattiin julkkisten , kuvauspaikkojen, laulun sanojen vaikutus videoon. Keskustelunomaisuus oli vähän tökkivää, koska toisella ryhmällä oli vain yksi kysymys. Vastauksia kommentoitiin lyhyesti.
 • Kolmas ryhmä keskusteli lastensairaalan kampanja videosta Lohtu.Videossa oltiin huomioitu tarkasti, miten ihmiset saataisin tuntemaan sympatiaa, kuten lapsien ja koskettavan sanoitukseen avulla. Huomiota oli kiinnitetty myös siihen, miten paljon ihmisiä oltiin saatu mukaan tekemään videota.
 • Keskustelu suju hyvin, koska tuli tunne, että molemmat ryhmät olivat katsoneet ajatuksella videon.
 • Vastaukset olivat hyviä ja todella kattavia.

Keskustelu Lohdusta

 • 3. ryhmä keskusteli lastensairaalan kampanjavideosta Lohtu. Videossa oli huomioitu tarkasti, miten ihmiset saataisin tuntemaan sympatiaa, kuten lapsien ja koskettavan sanoitukseen avulla. Huomiota oli kiinnitetty myös siihen, miten paljon ihmisiä oltiin saatu mukaan tekemään videota. Keskustelu suju hyvin, koska tuli tunne, että molemmat ryhmät olivat katsoneet ajatuksella videon. Vastaukset olivat hyviä ja todella kattavia.
 • Keskusteli uudesta lastensairaalasta onnistui hyvin ja keskustelijat olivat vuorovaikutuksessa toisiinsa.
 • Erittäin hyvä videon selitys pellolaisilta. Vähän ujoutta ja jännitystä näkyi. Pellolaisilla oli erittäin kattavasti tietoa. Kysymyksiin vastattiin minun mielestäni erittäin loogisesti eli ei ajateltu pitkälle kun vastaus oli lähellä.
 • Aiheena oli uusi lastensairaala. Videosta huomioitiin tunnetut suomalaiset artistit ja vauvojen lähikuvaaminen. Vastauksia kommentoitiin ymmärtäväisesti. Jos Skype-keskustelussa on useita osanottajia, ongelmaksi voi tulla päälle puhuminen.

Oliko kysymyksiä tarpeeksi?

 • Hyvää keskustelua: keskustelu ei hyytynyt. Ylitorniolaisialla oli todella hyviä kysymyksiä. Pellolaisilla olisi voinut olla enemmän kysymyksiä. Puhelu oli todella hyvä ja siitä jäi asioita mieleen.
 • Meidän eli 3. ryhmän video käsitteli lastensairaala Lohtu-videota, jonka tavoitteena on saada lahjoituksia. Meidän esitys minusta meni aika hyvi,n mutta voisi olla vielä enemmän keskustelua. Hyvin jäi mieleen videon asiat.
 • He keskustelivat Lohtu lastensairaala videosta. Videosta huomattiin, kuinka julkisuuden henkilöt vaikuttavat videon julkisuuteen. Vastauksia kommentoitiin vaihtelevasti.
 • Keskusteltiin lastensairaalan musiikkivideosta. Video oli koskettava. Keskustelunomaisuus toteutui.

Lopuksi kukin opiskelija kirjoitti palautteensa Showbiehen. 

Kiitos tähänastisista keskusteluista! Jatkamme videoiden analysointia 6.9.

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle