iConnectED2, eTwinning: Welcome to Ylitornio, Italians!

Julkaistu: 28.03.2019 klo 20.51

Thursday 28th March was exciting: the Italian students and their teachers from ICS G. Ungaretti, Melzo, Italia, came to our school. Our exciting project "Guided Storytelling - Creative collaboration on iPad" was really starting and now we would actually meet them. We had the first meeting with them at noon.

Torstai 28.3. oli jännittävä päivä, sillä italialaiset yhteistyökumppanimme Ungarettista Italian Melzosta tulivat koulullemme. Jännittävä ohjatun tarinankerronnan projektimme oli todenteolla alkamassa. Jo tätä ennen kaikki osapuolet olivat tehneet toisilleen esittäytymisvideot ja olimme myös tavanneet FaceTime -puhelussa. Projektimme sisältää luovaa yhteistyötä ja hyödyntää englannin kieltä, tieto- ja viestintätekniikaa, kirjallisuutta ja kommunikointitaitoja sekä maantietoa. Projektissa ovat mukana sekä ykköset että kakkoset.

Our students gathered on the stairs to greet our guests. Opiskelijat kokoontuivat ulos tervehtimään vieraita. 

Welcome! Tervetuloa! 

We all gathered in one classroom where we our headmaster Sari told our guests something about our school. Kaikki kokoontuivat luokkaan, jossa Sari esitteli meidän lukiotamme ja italialaiset kertoivat omasta koulustaan. ICS G. Ungaretti on Apple School ja siellä hyödynnetään paljon teknologiaa opetuksessa. Joitakin oppiaineita opiskellaan englanniksi.

ICS Ungaretti is an Apple Distinguished School and uses very much technology in teaching. Also some subjects are studied in English. 

 

The Italians gave our school ten robots which was a wonderful gift. Now the students have better possibilities to study coding. Sari expressed our gratitude. 

Koulumme sai italialaisilta lahjaksi mahtavan lahjan: kymmenen robottia. Nyt opiskelijoilla on paremmat mahdollilsuudet opiskella myös koodausta. Sari kiitti lahjasta. 

Italians presented themselves and their school which is very international. Italialaiset esittäytyivät ja kertoivat omasta koulustaan, joka on todella kansainvälinen. 

Also the student council was introduced. Myös opiskelijakunnan hallitus esittäytyi.

Hanna and Mirjami had prepared a game which mingled different nationalities and gave a chance to learn some names. 

Hanna ja Mirjami olivat valmistelleet tutustumisleikin, jossa kaikilla oli mahdollisuus hiukan oppia uusia nimiä. 

Three elbows togther - then learning some facts about your group members. Kolme kyynärpäätä yhteen - sitten opeteltiin muutamia asioita ryhmän jäsenistä. 

Oskari asked the people to follow social media, eg. the Instagram of the student board where they will publish pictures of this collaboration. 

Oskari pyysi kaikkia seuraamaan somea, muun muassa opiskelijakunnan Instagramia, jossa julkaistaan kuvia tästä yhteistyöstä. 

Kahvi ja mehuhetki päätti torstain kokoontumisen, jonka jälkeen italialaiset vieraat olivat lähdössä koiravaljakkoajelulle. Yhteistyö jatkuu perjantaina. 

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle