IPad-koulutusta Raaseporissa

Julkaistu: 07.11.2016 klo 15.41

Ylitornion yhteiskoulun lukio kävi mallikkaasti edustamassa pohjoista osaamista iTronicin järjestämässä koulutuksessa Karjaalla 6.-7.10. Kohderyhmänä olivat opetusalan ammattilaiset varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. Suurin osa osallistujista oli ala- ja yläkoulun opettajia, osalla enemmän, osalla vähemmän kokemuksia iPadin pedagogisesta käytöstä.

Mitä Kalle, Jonne ja William opetitte/kerroitte omassa osuudessanne?

Kerroimme omin sanoin, miten me käytämme iPadia eri kouluaineissa. Lisäksi näytimme omia töitämme ja teimme esimerkkejä suoraan valkokankaalle. Kerroimme myös, miten iPadin käyttö on muuttanut opiskelua ja opiskeluympäristöä.

Torstaina ensimmäisessä pajassa kerroimme yhdessä Mirjamin kanssa iPadin käytöstä äidinkielessä ja uskonnossa. Samalla kävimme läpi yleisimpiä ohjelmia ja sovelluksia. Torstain toisessa pajassa Mirjami kertoi uuden ops:n mukaisesta arvioinnista ja iPadien hyödyntämisestä arvioinnissa. Kerroimme omia mielipiteitämme ja kokemuksiamme opiskelijoina iPadistä palautteen ja arvioinnin osalta.

Perjantain jo alkaneet teemat jatkuivat Seijan kanssa. Esittelimme eri oppiaineiden käytänteitä taito- ja taideaineissa, matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kielissä, reaaliaineissa, äidinkielessä ja opinto-ohjauksessa. Myös arviointia ja päättö/koeviikon käytänteitä sivuttiin.

Koska osallistujissa oli lähinnä luokanopettajia, Kahoot, BookCreator ja Garage Band kiinnostivat kovasti. Pyrimmekin esittelyissämme ottamaan yleisön huomioon ja taisimme onnistuakin siinä aivan mukavasti.Opettajat pääsivät myös kokeilemaan käytännössä eri ohjelmien ja sovelluksien käyttöä sekä pelaamaan Kahoottia.

Miltä tuntui opettaa opettajia?

Etenkin ensimmäisessä pajassa iPadin käyttö aiheutti hämmennystä erityisesti opettajissa, jotka eivät olleet laitetta aiemmin käyttäneet. He kuitenkin saivat mahdollisuuden tutustua eri ohjelmien käyttöön ja niiden mahdollisuuksiin. Opettajat kysyivät rohkeasti apua ja mielipiteitä iPadin käytöstä. Oikeastaan ei tullut sen kummemmin ajateltua, että esitelmän yleisö koostui opettajista.

Mitä matka opetti?

Matka opetti, että nykyopettajat ovat innokkaita ottamaan käyttöön teknologiaa myös omaan opetukseensa. Opettajat kyselivät innokkaasti ja kuuntelivat tarkkaan meidän esitystämme. Matkalla huomasi myös, kuinka paljon edellä suurinta osaa kouluista Ylitornion lukio on ja kuinka paljon työtä teknologian hyödyntämiseen on tarvittu. Ylipäätänsä olemme etuoikeutettuja työskentelemään teknologian avulla.

Mitä tekisitte toisin/mitä kehittäisitte, jos sama koulutus toistuisi?

Pyytäisimme vähän lisätietoa yleisöstä, että voisimme suunnitella esitelmän paremmin. Luokanopettajille olisi todennäköisesti ollut hyödyllisempää käyttää aktiivisempia sovelluksia. Lukion opettajat taas tarvitsisivat enemmän asiaa tuottavia sovelluksia kuten Pages, KeyNote, Numbers, Explain Everything yms. Lisäksi osalle yleisöstä olisi ollut hyvä pitää jonkinlainen tutustumis-/pohjakurssi tvt:aan. Päivien päätyttyä pohdimmekin, miten eriarvoisessa asemassa opettajat ja oppilaat ovat: toiset pääsevät koulutuksen jälkeen soveltamaan oppimaansa ja perehtymään iPadin pedagogiseen hyödyntämiseen, osa palauttaa lainassa olleen laitteen koulun kirjastoon.

Kuvat ja teksti Seija Holster

Sari Lantto: Leadership-track

Pidin Karjaan iPad i undervisningen -koulutuspäivillä ensimmäistä kertaa koulujen johtajille suunnatun kaksipäiväisen työpajan. Pajan sisältö noudatteli Applen Education Strategic Planning koulutusta. Pajassa pohdittiin asioita, joita on hyvä ottaa huomioon, kun oppilaitoksessa suunnitellaan iPadien käyttöönottoa esimerkiksi 1:1-mallin mukaisesti. Koulutuksen osallistujat olivat rehtoreita ja sivistystoimen johtohenkilöitä Raaseporin, Karjaan ja Hangon alueelta.

Tein koulutukseen iTunesU-kurssin, johon lisäsin sekä omaa, että Applelta saamaani materiaalia. Pohdimme kurssilla esimerkiksi sitä, millainen on erinomainen koulu rehtorin, opettajan, opiskelijan ja vanhemman näkökulmasta. Mietimme myös, millaisia muutoksia iPadien toivotaan saavan aikaan opetuksessa, oppimisessa ja koulun oppimisympäristössä. Koulutuksen tavoitteena oli aloittaa oman koulun tai kunnan vision ja strategian suunnittelu kurssille linkitetyn materiaalin avulla.

Käytimme koulutuksessa strategian suunnittelutyökaluna Five Best Practices -tiedostoa, johon täydennetään oppilaitoksen nykytilanne, ihannetilanne ja tarvittavat toimenpiteet seuraavista osa-alueista: 1. Visionäärinen johtajuus 2. Innovatiivinen oppiminen ja opettaminen, 3. Jatkuva ammatillinen kehittyminen 4. Joustava oppimisympäristö ja 5. Vakuuttavat todisteet menestyksestä (eli toiminnan arviointi). Ensimmäisen koulutuspäivän aikana osallistujat pohtivat viiden parhaan käytänteen yleisiä sisältöjä. Millaista koulutusta opettajat tarvitsevat ennen 1:1-mallin käyttöönottoa ja sen aikana? Tarkoittaako joustava oppimisympäristö muutakin kuin koulun fyysisiä tiloja?

Five Best Practices-suunnitelupohjan lisäksi maailmalla käytetään strategiatyöskentelyssä myös toista suunnittelupohjaa, joka on kirjan muotoon laadittu Menestyksen kahdeksan elementtiä/Åtta nycklar till framgång. Tässä iBooksista vapaasti ladattavassa kirjassa visionäärinen johtajuus on korvattu käsitteillä visio, tiimi ja yhteisö, ja siinä otetaan huomioon myös 1:1 -mallin rahoituksen suunnittelu.

Toisen koulutuspäivän alussa iTronic Oy:n Robert Granholm kävi kertomassa iPadien MDM-hallintaohjelmasta ja teknisistä ratkaisuista erilaisissa oppilaitoksissa, ja puhuimme myös vähän hankkeiden rahoitusmalleista. Robertin osuuden jälkeen otimme FaceTime-puhelun The de Ferrers Academyn vararehtori Greg Hughesille, joka kertoi lyhyesti oman oppilaitoksensa 1:1 iPad -mallin taustalla olevasta visiosta ja siitä, miten he toteuttivat sen omassa koulussaan. Tämän jälkeen osallistujat alkoivat laatia oman koulun strategiaa.

Johtajuuspajan pitäminen oli minulle todella mukava kokemus. Osallistujat olivat erittäin aktiivisia ja kävimme monta hyvää keskustelua parhaista käytänteistä sekä suomeksi että välillä myös ruotsiksi. Toivon, että pääsen pitämään johtajuuskoulutuksen vielä joskus uudelleen, sillä ensimmäisen koulutuksen jälkeen tiedän paremmin, millaista materiaalia koulutukseen kannattaa liittää.

Kuva ja teksti Sari Lantto

Takaisin edelliselle sivulle