iPad opiskelussa

Julkaistu: 03.10.2017 klo 08.44

Miten lukio-opiskelussa käytetään ipadeja? Miten laitteen opiskelukäyttö on muuttanut opiskelua? Tätä pohdittiin monessa esseessä. Seuraavassa Oskari Siposen, Iivari Hokkasen ja Arttu Vainion esseet aiheesta.

Ipad opiskelussa

IPadin käyttö oppimisvälineenä on kohtuullisen uusia asia Suomessa ja maailmalla. Meidän koulussanne Ylitornion yhteiskoulun lukiossa iPadia on käytetty vuodesta 2013 lähtien kaikkeen opiskelussa. Sitä voidaan hyödyntää monin tavoin ja sen avulla oppiminen on helpompaa. Laitteen avulla oppimisesta tulee myös monipuolisempaa.

Käytämme iPadia joka päivä koulussa ja melkeinpä joka asiaan. Kirjoitamme kaikki esseet, tehtävät ja muistiinpanot sillä. Sen käyttö on helpottanut kirjoittamista todella paljon. Kirjoitettua tekstiä voi muunnella helposti ja esimerkiksi kappaleiden paikkoja voi vaihdella. Minulle iPadilla kirjoittaminen on helpompaa ja nopeampaa. Tekstistä tulee paljon selkeämpää ja helpommin luettavaa kuin käsin kirjoitettuna. Itselleni käsin kirjoittaminen on raskasta ja vaivalloista. Olen varma, että teksteistä, esseistä ja kirjoitelmistani tulisi paljon lyhyempiä ja suppeampia käsin kirjoitettuna. Käsialani on myös todella huono, joten laitteella kirjoitettu teksti on myös paljon helppolukuisempaa opettajilleni.

Tiedonetsintä helpottuu paljon. Ipadilla tehtävää tehdessä voi tietoa hakea sekuntien sisällä. Internetistä tietoa löytyy paljon laajemmin kuin normaalista koulukirjasta. Tämä tuottaa myös ongelmia, koska internetissä on myös paljon väärää ja epäluotettava tietoa. Oppilaiden tulisi hallita lähdekritiikki hyvin, jotta saisi kerättyä luotettavaa ja hyvää tietoa esimerkiksi esitelmäänsä. Lähdekritiikki on todella tärkeä taito elämässä yleensä, joten mielestäni on hyvä, että meidän pitää opetella sitä paljon koulussa.

Esitelmien tekeminen ja esittäminen on myös todella helppoa ipadia käytettäessä. Oppilaat voivat työstää yhdessä samaa esitelmää kaikki omalla iPadilla. Yhteistyö helpottuu tämän kautta ja työn tekeminen nopeutuu. Esityksen pitäminen onnistuu hyvin peilaamalla esitelmänsä apple TV:n kautta videotykkiin ja sieltä valkokankaalle. Näin kaikki näkevät esityksen ja pysyvät paremmin matkassa. Esityksen tekeminen on myös helppoa iPadin monipuolisten sovelluksien ansiosta. Esitelmistä tulee todella erimallisia ja niitä on miellyttävä seurata ja tehdä.

Verrattaessa iPadin käyttöä paperin ja kynän käyttöön iPad voittaa mielestäni reilusti ja varmasti myös muiden koulun oppilaiden mielestä. Pelkästään kirjoittaminen on niin paljon helpompaa ja nopeampaa. Kynällä kirjoittaessa pitää keskittyä käsialaan ja käsi kipeytyy pitemmästi kirjoittaessa. Uusien kielien opiskelun kannalta ajateltuna jotkut oppivat paremmin, jos kirjoittavat sanan, koska tällöin se jää lihasmuistiin. Käsin kirjoittaminen ei suinkaan ole kielletty koulussamme. Kaiken saa tehdä käsin, jos vain haluaa. Käsin tekeminen on tietenkin joissain asioissa helpompaa ja käytännöllisempää. Mielestäni käsitekarttojen tekeminen on haastavaa iPadilla. Käsin niitä on helpompi muotoilla ja tehdä kuin iPadin sovellusten avulla. IPadilla tehtävien saanti ja palautus on myös helpompaa. Monisteet eivät ole koskaan hukassa, ja jokaisesta aineesta ei ole erikseen omaa vihkoonsa. Laitteen avulla kaikki on aina matkassa, ja tehtäviä on helppoa ja mahdollista tehdä missä vain.

Ipadilla käytämme paljon erilaisia appseja eli sovelluksia. Tärkeimpiä ja eniten käytettyjä ovat minulla ainakin Showbie, Pages, Itunes U ja Keynote. Showbiehen palautamme kaikki tehtävät mitä saamme, ja opettajat voivat laittaa sinne myös oppimismateriaaalia. Pagesillä kirjoitan kaikki tehtävät ja muistiinpanot. Esseet on myös pakko tehdä tällä sovelluksella. Muistiinpanojen ja tehtävien tekemiseen voi käyttää myös esimerkiksi Notabilityä. ITunes U on tärkein sovellus oppimismateriaalien jakamiseen. Sinne opettajat laittavat kaikki kurssin asiat, ja sieltä niitä voi lukea ja kerrata milloin haluaa. Kaikki esitelmät teemme yleensä Keynotella. Sillä on helppoa ja yksinkertaista tehdä esitelmiä, ja se toimii samalla idealla kuin power point. Toinen vaihtoehto esitelmien tekoon on esimerkiksi Book Creator. Sillä sovelluksella voit tehdä oma kirjan, ja kirjaan voi liittää linkkejä ja upottaa videoita. Sovellukset on mielestäni hyviä ja niillä on mukava opiskella, koska ne ovat niin monipuolisia. Niiden käyttö on helppoa, ja suurin osa niistä on yksinkertaisia ja helposti opittavia.

Mielestäni iPadin käyttö on hyvä asia, vaikka siinä on omat huonotkin puolensa. Laite mahdollistaa hyvin monipuolisen ja erilaisen oppimistyylin, joka sopii ainakin minulle täydellisesti. Opiskelu iPadilla on mielestäni todella mukavaa ja rentoa. Tietotekniikka on niin suuri osa nykymaailmaa, että on hyvä, että minulla on mahdollisuus opiskella tietotekniikankin käyttöä jo valmiiksi. Päässäni pyörii kysymys, siirrytäänköhän jokaisessa koulussa samanlaiseen menetelmään kuin meillä ja miten tämä muuttaisi koulumaailmaa.                                                                                                                         Oskari Siponen

IPad opiskelussa

IPad on Applen kehittämä tabletti, jota voi käyttävät esimerkiksi opiskeluun tai ajan kulutukseen. IPadia käytetään nykyään kouluissa paljon. Jotkut lukiot käyttävät IPadeja enemmän kuin toiset lukiot, mutta joissakin lukiossa ei saateta edes käyttää IPadeja ollenkaan. Ala- ja yläkouluissa saatetaan jopa nykyään antaa opiskelijoille iPadit koulun käyttöä varten, mutta melkeinpä joka koulussa pitää korjauttaa itse oman iPadinsä, jos on rikkonut sen. Koulut investoivat iPadeihin, koska se helpottaa opettajien työtä ja opetusta ja opiskelijat saattavat pitää IPadin kanssa työskentelystä.

Lukiossa IPad tulee tutuksi, jos lukiossa on käytössä iPadeilla opiskelu. Ylitornion yhteiskoulun lukiossa IPadeja käytetään paljon. Siellä käytetään paljon erilaisia sovelluksia. Tärkeitä sovelluksia opiskeluun siellä ovat Showbie, josta oppilaat voivat katsoa, mitä on tullut läksyksi, mitä on tehty tunnilla tai lähettää sitä kautta opettajille läksyt. Toinen tärkeä sovellus on ITunesU, jonne jotkut opettajat laittavat kurssilla opeteltavia asioita, esimerkiksi äidinkielessä esseen tekeminen. Muita tärkeitä sovelluksia opiskelussa on esimerkiksi Pages, Book Creator, Keynote jne. Tunneilla iPadia ei saateta käyttää muuten paljoa kuin tehtäviin, ryhmätöihin ja esityksiin. IPadeillä jotkut saattavat häiritä omaa luokkaa esimerkiksi pelaamalla tai toista tuntia peilaamalla oman IPadinsä näytön Apple tv:seen.

IPadin käytöllä lukiossa on tiukat säännöt. Jos laittaa esitelmään kuvia, jossa ei ole uudelleenkäyttö sallittu ja se jaetaan kaikille, sinut saatetaan jopa pahimmassa tapauksessa haastaa oikeuteen siitä. Jos lukion iPadin rikkoo, niin sen joutuu korjaamaan tai korjauttamaan itse. IPadin korjuu maksaa yleensä paljon, ja sen korjauttaminen saattaa maksaa jopa 200 euroa. Jotkut koulut antavat lainaan iPadin, jos oman on rikkonut, mutta joillakin kouluilla ei ole antaa lainaan iPadia, ja sen takia oppilas joutuu tekemään kaiken käsin, sillä aikaa kun laite on korjuulla.

IPadeja käytetään esitelmien tekoon paljon. Jos iPadilla tekee esitelmän, IPadilla käytetään yleensä sovelluksia: Keynote, Book Creatoria tai Pages. IPadilla voi tehdä myös esitelmiä yhdessä, kun IPadit yhdistävät saman sovelluksen dokumentin toisilleen. Ryhmässä tekeminen on yleensä helppoa ja IPadeilla vielä helpompaa, kun kaikki voivat kirjoittaa samaa aikaa. Esimerkiksi kirjaesitelmän tekeminen on helppoa, kun kommunikoi parinsa tai pariensa kanssa ja jakaa tehtävät tasapuolisesti kummallekin. IPadin käyttö on opiskelijoille tärkeää, siksi sitä opiskellaan lukiossa joissakin tietyissä jaksoissa. IPadin opiskelu tunneilla opiskellaan eri sovellusten käyttöä ja sen asetuksia, että opiskelijat tietäisivät mitä tehdä, jos heille annetaan tehtävä tehdä jotakin uudella sovelluksella.

Ala- ja yläkoulussa iPadeja on vasta alettu käyttämään ja oppilaat saa viedä ne kotiinsa, mutta he eivät saa vaihtaa suojakuoria tai ottaa niitä pois. Lukiossa pitää ostaa omat suojakuoret, ja jos haluaa, niin voi ostaa myös näppäimistön, jos ei halua kirjoittaa IPadin näppäimistöllä. Ala- ja yläkoulussa IPadeja ei käytetä niin paljoa kuin lukiossa. Wilma on paikka opiskelijoille ja opettajille, jossa opiskelijat näkevät työjärjestyksensä, voivat viestiä opettajien kanssa ja voivat nähdä kokeet ja tuntimerkinnät. Wilmaa käytetään sekä ala- ja yläkoulussa että lukiossakin jatkuvasti.

Tablettien ja etenkin IPadien käyttö kouluissa on koko ajan nousemassa. Se helpottuu koko ajan ja opiskeluun käytettäviä sovelluksia tulee koko ajan lisää. Kouluissa vielä käytetään kirjaa vaikka olisikin IPad, mutta tulevaisuudessa kirjoja koulussa ei enää monessa aineessa ole. IPadit ja niillä opiskelu paranee koko ajan. Minun mielestäni on hyvä asia, että IPadit ja niillä opiskelu kehittyy koko ajan. Se helpottaa opiskelijoita ja opettajia paljon. Aloin pohtimaan, voivatko enää opiskelijat opiskella tulevaisuudessa ilman iPadeja Suomessa? Minun mielestäni Suomessa ei voi enää opiskella tulevaisuudessa ilman IPadeja ainakaan peruskoulussa ja lukiossa, koska niiden käyttö yleistyy koko ajan.                                                                                            Iivari Hokkanen

IPad-laite opiskelussa

IPad on tämän hetken suosiossa olevan Applen valmistama taulutietokone, joka on alunperin valmistettu ns. ”kätevämmäksi” vaihtoehdoksi tietokoneelle. Nykyajan iPadit vastaavat teholtaan oikeaa tietokonetta, ja tietokoneella ei voi tehdä enää mitään, mitä iPadilla ei voisi.

IPadit ovat yleistyneet viime vuosina opiskelussa ja kouluja, joissa iPad-laitteet ovat käytössä, ei pysty laskemaan yhden käden sormin, mikä kuvaa niiden yleistymistä hyvin, mutta on selvää, että on vielä paljon enemmän kouluja, joissa toimii kirjoituksessa kynä ja paperi.

Hyötyä vai haittaa?

Onko laitteista hyötyä vai haittaa? Onko niissä ylipäätään mitään järkeä? Vastaukseksi voisi sanoa, että hyötyä ja haittaa, kumpaakin on.

IPadin käyttö on paljon jännempää kuin kynällä paperiin kirjoitus, mikä taas on positiivinen asia, koska se saa oppilaille lisää intoa opiskella. iPadilla tekeminen on yleisesti ottaen muutenkin paljon kätevämpää ja helpompaa kuin kynällä kirjoitus. Haittana tulee ensimmäiseksi mieleen oman käsikirjoituksen huononeminen, koska iPadilla ei tarvitse kuin painaa kirjainta ja se tulee täydellisenä näytölle. Laite korjaa myös monet kirjoitusvirheet, mikä on oppilaalle kätevä tehtävien teossa, mutta saattaa kostautua myöhemmässä elämässä, kun joka paikassa ei voi kirjoittaa iPadilla.

Oma mielipide: Enemmän hyötyä

Olen käyttänyt iPadia opiskelussa nyt vähän yli kaksi vuotta, kun sain kasiluokan alussa ensimmäisen iPadin koulusta. Voin sanoa, että siitä on ollut minulle opiskelun kannalta paljon enemmän hyötyä, ei haittaa. IPad on lisännyt intoani opiskella, koska se on paljon mielenkiintoisempi tapa tehdä koulutöitä. Se on helpottanut työskentelyäni paljon. Jos minun pitäisi nyt tehdä essee käsin, olisin varmasti hieman ärsyyntynyt.

Itse pidän siitä, miten tehtävät näkyvät ja miten ne palautetaan. Kotitehtävät eivät tule melkein koskaan kirjasta, vaan ne ovat jossakin iPadin sovelluksessa. Tehtävät tehtyään oppilas lähettää tehtävät tiedostona opettajalle. Opettaja saattaa antaa esseen tehtäväksi, ja kun se on lähetetty opettajalle, hän arvioi sen.

Haittana iPadista on minulla ollut käsikirjoituksen heikkeneminen, josta en niinkään välitä. Käsialani on ollut aina huono, eikä iPadilla kirjoituksessa se parane lainkaan. Ainoa syy miksi välitän siitä hieman, on se kun hyvää käsikirjoitusta ja kielioppia saattaa tarvita elämässä jossain vaiheessa, eikä iPad ole korjaamassa virheitä.

iPadista on opiskelussa paljon enemmän hyötyä kuin haittaa, ja laitteesta on ollut varmasti apua monille. Haittapuoletkin ovat niin henkilökohtaisia, sillä moni osaa kirjoittaa käsin hyvää tekstiä edelleen, mutta tiedän että on myös monta minun kaltaista, joilla se ei ole ollut niin hyvä.

IPadien yleistyminen jatkuu varmasti. Voi olla, että joittenkin vuosien päästä kaikki kirjoitukset tehdään älylaitteella, kuka tietää?

                                                                                                                                                             Arttu Vainio 

Takaisin edelliselle sivulle