Kouluttautuminen lisää oppimiskykyä

Julkaistu: 15.11.2017 klo 22.48

Lapin Kansassa torstaina 26. lokakuuta Mikko Pulliaisen kirjoittamassa artikkelissa ”Koulutus puree myös epävarmuuteen” kerrotaan siitä, kuinka korkeakoulutettujen tulokertymä perusasteen koulutuksen tulokertymätasoon verrattuna on merkittävästi suurempi. Tuloeroja aletaan huomata jo 25 vuoden iässä, joka on mielestäni merkittävää. Koko työuran varrella korkeakoulutettu tienaavat noin miljoona euroa enemmän bruttona kuin perusasteen koulutuksen omaava henkilö.

Pulliaisen artikkelissa pohditaan myös erilaisia tulevaisuudennäkymiä työaloista ja artikkelissa haastatellun koulutuspäällikkö Leena Jokisen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta mukaan hyvien palkkojen töihin pääsevät ne, joilla on koulutus tai suuri luova potentiaali. Tosin tulevaisuudessa voidaan tarvita sellaisia taitoja, joita tämän hetken työttömillä voisi olla kehittymässä.

Mielestäni ihmisten tulisi kouluttautua, sillä juuri siten saadaan sitä luovaa potentiaalia, jota tulevaisuuden työelämässä vaaditaan. Ihminen oppii aktiiviseksi oppijaksi koulutuksen kautta, sekä saa siten niitä uudelleenkouluttautumistaitoja, joita vaaditaan. Varsinkin tekniikan työaloilla teknologia sekä uudet tavat ja innovaatiot vaativat jo melkein vuosittaisia uudelleenkouluttautumisia, sillä kehitys on niin suuri. On mielestäni erittäin vaikeaa saavuttaa mitään uutta ja luovaa, jos ei osaa eikä ole tarpeeksi aktiivinen paneutumaan asiaan.

Työttömillä saattaa olla se luovuus, mitä kaivataan, mutta miten voisivat mahdollisesti innovoida mitään uutta, jos he eivät tiedä vanhastakaan mitään. Tosin en osaa täysin tarkalleen arvioida, millaisia taitoja he tarkoittavat, mutta rohkenisin väittää, että jo kerran korkeakouluttautuneella on paremmat mahdollisuudet oppia uusien alojen ammattitaito, kuin vasta perusasteen käyneellä henkilöllä. Kannattaa siis kouluttautua, jotta oppii oppimaan uudelleen, niin tyhmältä kuin se kuulostaakin.

Pulliaisen artikkelissa esitellään Me-säätiön taulukko, josta näkyy, että viimeisenä parina vuosikymmenyksenä alempien ja ylempien korkeakoulutettujen työpaikat ovat olleet tasaisesti kasvussa, kun taas keskiasteen ja perusasteen työpaikat ovat laskussa. Tämä voisi olla esimerkki juuri siitä, että korkeakoulutetut pärjäävät paremmin parempien oppimistaitojen ansiosta.

Vaikka tilanne näyttäisi nyt epävarmalta eikä olisi itsekään varma, mille alalle sitten suuntaisikaan, niin korkea-asteen koulutus on silti aina huomattavasti kannattavaampaa kuin kouluttamattomuus, sillä koulussahan sitä vasta opitaan oppimaan.

Rasmus Anunti

Takaisin edelliselle sivulle