Lisää Skype-keskusteluja videoista pellolaisten kanssa

Julkaistu: 19.09.2017 klo 19.28

Lukion ykköset jatkoivat Skype-keskusteluja Pellon lukion ykkösten kanssa 18.9., jolloin keskusteli jälleen kolme ryhmää. -Kokonaisuudessaan keskustelut olivat hyviä ja opettivat puhumaan myös tuntemattomille ihmisille, summasi yksi ylitorniolaisista opiskelijoista palautteessaan.

Sujuvaa keskustelua

 • Ensimmäisen keskustelun aiheena oli video Siirtolainen, joka mainosti Fonectaa. Jutussa opiskelijoiden kommentteja keskusteluista. 
 • Siirtolainen videossa puhuttiin tosi hyvin ja oli hyvä äänen käyttö, sekä he uskalsivat hyvin puhua ja kertoa omat mielipiteensä ja kysellä.
 • Molempia ryhmiä jännitti, mutta keskustelu lähti käyntiin hyvin. Asioita olisi voinut käsitellä paremmassa järjestyksessä. Hiljaiset hetket eivät kaada keskustelua.
 • Siirtolainen-keskustelussa pohdittiin hyvin mainoksen keinoja houkutella ihmisiä. Ääntä olisi voinut käyttää enemmän ja keskustelu olla oma-aloitteisempaa. Keskustelu opetti minulle uusia pohdittavia juttuja videoista.
 • Hyvä katsekontakti. Ääntä olisi voinut käyttää hieman paremmin. Käytiin läpi monta kysymystä.
 • Ensimmäinen keskustelu eteni järkevästi ja äänenkäyttö oli sopivaa. Kuitenkin oli taukoja, jolloin ei kukaan sanonut mielipiteitä tai kysynyt. Keskustelusta nousi esiin asioita, mitä ei itselle tullut mieleen videota katsellessa.
 • Keskustelussa katsekontakti oli hyvä. Ääntä olisi voinut käyttää enemmän. Kysymyksiä tai ajatuksia ei tule mieleen paljoa koska keskustelussa käytiin läpi monta kysymystä. Opin videosta että katsekontakti on tärkeä.
 • Katsekontakti oli hyvä puhelun aikana. Keskustelu olisi voinut sujua sulavammin. Tässä keskusteltiin hyvin.

 • Ensimmäisessä keskustelussa hyvää oli keksutselun sujuvuus, kysymyksiä oli molemmin puolin. Voisin kehittää lopetusta, että lopetus olisi ollut selvä, ettei lopu tyhjyyteen. Hyvin olivat tulkinneet videota.
 • Ensimmäisessä keskustelussa oli Välissä pitempiä hiljaisuuksia, mutta kyllä keskustelu onnistui minusta hyvin. Ääntä olisi voitu käyttää vähän enemmän. Keskusteleminen videon välityksellä on jännittävää ja erillaista. Videon tulkinta on joissakin videoissa helpompaa kuin toisissa.
 • Molemmat osapuolet oli löytänyt hyviä havaintoja videosta. He perustelivat hyvin sanomansa asiat. Katsekontakti oli hyvä. Keskustelussa ei käytetty paljon vastakysymyksiä. Olisi voinut selittää mainoksen tapahtumista hieman enemmän. Keskustelussa tuli hyviä pointteja molemminpuolin ja asiaa oli kerättynä paljon. Kysymykset olivat hyviä
 • Äänenkäyttö oli hyvää, puhuttiin kuuluvasti. Katsekontakti olisi voinut olla parempi ja ylitorniolaiset kiirehtivät pois kameran edestä. Ryhmät saivat hyvän kontaktin toisiinsa.
 • Keskustelussa oli hyviä vastauksia ja havaintoja. Keskustelunaiheita ei ollut paljon. Oli hyvä katsekontakti koko ajan.
 • Positiivisista oli, että kysymykset oli helppoja ja niihin oli helppo vastata, huonoa oli ainakin että kaikkia kysymyksiä ei kerennyt käydä. Itse opin ainakin, että äänen käyttö pitää olla kuuluvaa ja selkeää.
 • Vähän hiljainen keskustelu. Mutta oli hyvä ryhmä, ne sanoi kaikki mitä oli tarpeeksi.
 • Siirtolainen. Mukava ilmapiiri. Jotkut eivät katsoneet kameraan vaan taululle, jossa ihmiset näkyivät ja pellolaisten näkökulmasta se näyttää, että katsoo jonnekin muualle. Pitää puhua hyvällä äänellä, niin että ihmiset kuulee sinut.
 • Reipas esittäytyminen teki heti aluksi vaikutuksen. Ääni oli liian hiljaista ja osa perusteluista jäi turhan vajaiksi. Keskustelu oli tasapuolista kaikkien kesken ja kaikki saivat puheenvuoron.
 • Keskustelun ilmapiiri oli hyvä ja siinä oli paljon hyviä kysymyksiä. Mielestäni jotkut puhujat eivät osallistuneet keskusteluun täysillä. Opin että videossa miehellä oli puutteita vaikka oli tosi menestyvä.
 • Ryhmät kävivät monipuolisesti asiat läpi. Jossain kohtaa tuli pieniä hiljaisia hetkiä, mutta se ei haitannut keskustelua. Opin keskustelusta siitä itse videosta enemmän.

Hyvä ilmapiiri

Toinen keskustelu käsitteli videota Olipa kerran Igglo.

 • Igglo-keskustelussa pohdittiin hyvin keinoja. Sisältöä olisi voinut olla enemmän ja keskustelu oma-aloitteisempaa. Kaikki kysymykset tuli käytettyä. Keskusteleminen on vähän hankalaa kun ei tiedä sanooko toinen jotain.
 • Ääni kuului hyvin. Oppilaat olivat iloisia ja keskustelivat hyvin. Keskustelussa ei ollut paljoa huonoa.
 • Niillä oli tosi hyvää keskustelua, ne puhui paljon. Joskus tarvitsee puhu kovemmin.
 • Keskustelu oli sujuva ja äänenkäyttö oli hyvä. Kaikki eivät puhuneet yhtä paljoa. Vastakysymykset olivat hyvät.
 • Olipa kerran iglu. Asiat kerettiin käydä läpi ja vastaukset oli hyvin perusteltuja. Huonoa oli äänenkäyttö, joka oli hiljaista, mutta sekin parani keskustelun edetessä.
 • Toisessa keskustelussa kysymykset olivat molemmilla puolilla hyviä. Hiljaisuuksia tuli jonkun verran, mutta eivät ne minua ainakaan haitanneet. Keskustelu onnistui minusta heillä mukavasti, ääntäkin käytettiin aivan hyvin.
 • Toisessa keskustelussa pidin kontaktista, mikä heillä oli. Olisin kehittänyt sitä, että olisi miettinyt omienkin kysymyksien vastaukset valmiiksi, niin jos toiset eivät osaa vastata, niin olisi voinut itse avittaa. Tykkäsin erityisesti siitä, että koko ryhmä työskenteli suhteellisen hyvin yhdessä.
 • Molemmilla osapuolilla oli asialliset havainnot videosta. Puheenvuorot olisivat voineet jakautua paremmin kaikille tasapuolisesti. Heillä oli hyvä äänenkäyttö!
 • Keskustelun ilmapiiri oli mielestäni hyvä. Äänenkäyttö olisi voinut olla hieman parempi keskustellessa. Keskustelu oli sujuvaan ja iloista, sekä siitä oppii katsomallakin tilannetajua.
 • Keskustelu sujui hyvin, kaikki puhuivat mutta vähän jännitti. Kysymyksiä oli tarpeeksi.
 • Keskustelimme melko laajasti aiheesta. Itse olisin voinut puhua enemmän, mutta sain sanottua kuitenkin jotain.
 • Kummillakin ryhmillä oli kuuluva äänenkäyttö. Ryhmät olisivat voineet kysyä mielipiteitä toisilta. Esiintyminen oli positiivista ja hyvää kaikin puolin.
 • Oli ihan hyvä keskustelu ja asiat saatiin hyvin selviksi ja pointti tuli ilmi, oli ehkä hieman erilaiset ajatukset kun meillä ja se oli hyvä. Olis pitäny olla oma-alotteisempi ja ehkä perustella paremmin asiat.
 • Keskustelussa oli hyviä kysymyksiä, vaikka jotkut kysymyksistä olivatkin vaikeita. Puhuminen joissain kohtaa ei ollut sujuvaa, vaan vähän töksähteli ja oli liian hiljaista. Keskustelu oli mielestäni hyvä ja opettavainen
 • He esittivät vastakysymyksiä hyvin ja omat mielipiteet kerrottiin hyvin. Äänenkäyttö olisi voinut olla hieman parempaa ja tuli jonkin verran hiljaisia hetkiä. Ilmapiiri oli keskustelussa mukava ja kaikki osallistuivat hyvin.
 • Puhe oli molemmilla ryhmillä selkeää. Arvokysymys oli haastava pellolaisille, mutta onneksi kysymyksen kysyjä auttoi asiassa. Monipuoliset kysymykset takaavat monipuolisen ymmärryksen asiasta.
 • Olipa kerran. Keskustelussa oli hyvä ilmapiiri ja vastakysymyksiä sinkoili puolin ja toisin. Hyviä kysymyksiä esitettiin eri aiheisiin liittyen, mutta niitä oli melko vähän.
 • Musiikin ja värien käyttö vaikuttamisen tapoina nostettiin esiin.
 • Kysymykset käsittelivät laajasti videon asioita. Äänen käyttö oli kuitenkin huonoa ja keskustelun eteneminen oli katkottaista. Vastaukset oli perusteltu käyttäen erilaisia näkökulmia.
 • Toisessa keskustelussa ääni oli kuuluvaa ja katsekontakti oli hyvä. Keskustelu eteni melko jäykästi ja pakottamalla ja mielipiteet jäivät hiukan epäselväksi. Asiat eriteltiin hyvin erikseen, mikä helpotti ymmärtämistä jonkin verran.
 • Keskustelussa hyvää oli keskustelun ilmapiiri ja katsekontakti ja keskustelussa ei ollut paljoa huonoa. Mitkä olivat keskustelijoiden mielipiteet? En oppinut paljoa mitään tästä keskustelusta, mutta heillä oli paljon erilaisia kysymyksiä.
 • Keskustelu oli hieman hiljainen. Keskustelu ei ollut niin sujuva, mutta äänenkäyttö oli hyvä.

Rento keskustelu, hyvä yhteispeli

Kolmannen keskustelun aiheena oli video Finnair ja joulupukin salaisuus. 

 • Kolmannessa keskustelussa heillä oli hyvä katsekontakti toisiinsa. Molemmilla hyvät kysymykset ja vastaukset. Ei tullut pitkiä hiljaisuuksia. Minusta mukavaa kun he pohtivat videota monelta kantilta.
 • Kysymys miten Finnair ja joulupukki liittyvät toisiinsa oli hyvä. Joissain kohti oltaisiin voitu puhua kovempaan ääneen. Keskustellessa tuli paljon asioita ja kysymyksiä. Puhelua oli mielenkiintoista seurata.
 • Kolmannessa keskustelussa tykkäsin siitä, miten he olivat pohtineet mainoksen vaikutusta ja muita seikkoja. Kehittäisin oma-aloitteisuutta, että kysymyksiin vastattaisiin nopeammin ja jokainen sanoisi jotain. Keskustelu oli hyvä lopetus Skype-keskusteluille.
 • Keskustelu lähti reippaasti liikkeelle ja kysymyksiä esitettiin heti. Minkä kielinen mainos oli? Keskustelussa kannattaa huomioon koko aihe.

 • Finnair ja joulupukin salaisuus: Keskustelussa äänenkäyttö oli hyvää ja selkeää. Keskustelun kulku oli hyvää. Pidin siitä että videon kansainvälistä vaikuttavuutta pohdittiin, ja muistan pitää sen mielessä videon erittelyssä.
 • Finnair ja joulupukin salaisuus. Parhain äänenkäyttö ja ilmapiiri.
 • Mikä oli videon motiivi? Opin että pitää keskustella pohtivasti ja rakentavasti.
 • Puhuminen sujui molemmilla ryhmillä rennosti. Herää kysymys, että kuka on kustantanut kyseisen videon.
 • Finnair ja joulupukin salaisuus. Hyvää oli äänen käyttö joka oli selkeää ja kuuluvaa.huonoja puolia ei ollut.
 • Meidän keskustelumme sujui hyvin. Kaikki puhuivat yhtä paljon. Oma keskusteluni meni hyvin mielestäni. Keskustelussa ei ollut paljoa hiljaisia kohtia.
 • Omia mielipiteitä oli perusteltu ja ilmapiiri oli mukava. Äänenkäyttö olisi voinut olla parempaa. Keskustelussa tuli vastakysymyksiä ja vastaukset oli hyviä.
 • Keskustelussa oli hyvä ja selkeä äänenkäyttö. Vastauksiin olisi voinut panostaa enemmän. Kaikki osallistuivat keskusteluun.
 • Joulupukkivideokeskustelussa sisältö tuli laajasti esille, rohkeus puhumiseen oli todella hyvä.
 • Kaikissa keskusteluissa juoni jäi ehkä hieman epäselväksi, eikä siitä sen suuremmin kukaan puhunut, sekä puhumisen pitäisi olla rohkeampaa ja luontevampaa huolimatta siitä, onko vastassa tuttu vai tuntematon henkilö.
 • Finnair ja joulupukin salaisuus. Keskustelu oli monipuolista molemmilla ryhmillä.
 • Oli myös kiva havainto, että Joulupukkia verrattiin lentoyhtiö Finnairiin. Videon tulkinnassa musiikilla on myös osuutta videon visuaaliseen ymmärrykseen.
 • Keskustelussa 3 oli paljon asiaa ja puhuivat tarpeeksi kovaa, että kuuli mitä sanottiin. Videosta olevia kysymyksiä oli hyvin ja ne olivat tarpeeksi vaativia. Keskustelusta minulle jäi mieleen leveät vastaukset. Kaikkiaan hyvä keskustelu.
 • Keskustelu avattiin hyvin ja se jatkui johdonmukaisesti. Ilmapiiri oli mukava. Äänenkäyttö oli hyvä ja selkeä molemmin puolin. Kaikki osallistuivat keskusteluun. Miten asiat esiintyivät videossa, sitä olisi voinut selventää hieman enemmän. Keskustelua oli mukava seurata, koska se oli selkä ja johdonmukainen. Ajatukset kerrottiin hyvin ja perusteellisesti.

 • Mielestäni sanoin omat vuorosanani hyvissä kohdissa. Keskustelumme olisi voinut olla sujuvaa, mutta oli ihan mukana olla yhteydessä.
 • Keskustelussa oli hyvä ilmapiiri, äänenkäyttö ja katsekontakti mutta katsekontakti olisi vähän olisi ollut parempi. Keskustelu sujui hyvin. Keskustelusta opin, että se ei saata olla niin sulavaa mutta se meni hyvin.
 • Kolmannessa keskustelussa äänenkäyttö oli selkeää eikä takellellut. Keskustelusta jäi epäselväksi keskustelijoiden omat mielipiteet videosta Asian ymmärsi melko hyvin.
 • Meidän ryhmä oli hyvä mutta minulle oli tosi vaikea, koska en ymmärtänyt kaikki, eli en ole puhunut paljon. Mutta oli hyvä keskustelu.

Jatkamme yhteistyötä tulevilla kursseilla! Kiitos Pellon lukion opiskelijoille ja heidän opettajalleen Terhi Hammarelle!

Kuvat Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle