LUKKO-hankkeen uraohjauspäivä

Julkaistu: 02.05.2018 klo 14.11

Lukiolla oli LUKKO-hankkeen uraohjauspäivä 2.5. Mukana päivillä oli lukiomme alumneista Anne Pahkala, Eero Viippola ja Elina Björninen, jotka kertoivat muun muuassa omasta koulutuspolustaan ja työelämän vaatimuksista. Anne edustaa opetusalaa, Eero terveydenhoitoalaa ja yrittäjyyttä ja Elina sosiaalityötä.

Alumnien yhteinen näkemys oli, että sitoutumista ja vastuullisuutta tarvitaan kaikissa työtehtävissä. Samoin ihmissuhdetaidot ja kielitaito koettiin tärkeiksi. On myös hyvä ymmärtää, että työ ei välttämättä aina ole pelkästään mukavaa, mutta kaikki työhön kuuluvat tehtävät on hoidettava. Kaikki alumnit totesivat omassa puheenvuorossaan, että kaikesta työstä ja kaikesta koulutuksesta on hyötyä ja kaikesta oppii - mitään työtä ei pidä vähätellä.

Esimerkiksi Elina kertoi, että myös vapaaehtoistyö voi olla hyvää kokemusta myös työelämän kannalta.

Kuulimme monenlaista uratarinaa ja totesimme, että samaan uraankin mahtuu monenlaista tarinaa. Työelämä muuttuu koko ajan ja edellyttää jatkuvaa oppimista. Siinä lienee myös jaksamisen avain: uudet haasteet pitävät virkeänä.

Lisää alumnien tarinoita on Verkkolehdessä (Ylioppilaamme maailmalla) ja iTunesU:ssa (Opiskelijatarinoita). Sähköinen materiaali täydentyy koko ajan.

Kiitokset päivästä alumneille ja LUKKO-hankkeen vetäjille!

Teksti Seija Holster. Kuvat Seija Holster ja Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle