Metsäpojat ja -tyttö vierailuilla

Julkaistu: 04.10.2016 klo 07.55

Tämän syksyn koulutusalaesittelyt käynnistyivät 27.9. Anne Vaaralan ja Mikko Poukkasen vierailun myötä. Anne ja Mikko opiskelevat molemmat metsätalousinsinööreiksi.

Saimme hyvän tietopaketin niin opintojen rakenteista ja sisällöistä kuin käytännön asioista: opintojen rahoituksesta, asumisesta, terveydenhuollosta, liikuntaharrastusten tukemisesta ja ruokailuista. Unohtaa ei sovi verkostoitumista eli opiskelijajärjestö "Rovaniemen Metsäpojat ry:tä", joka ei järjestönä verkostoidu pelkästään keskenään vaan toimii yhteistyössä paikallisen työelämän edustajien kanssa: tilaustöillä kerätään rahaa muun muassa virkistäytymiseen ja samalla luodaan tärkeitä kontakteja.

Mikko ja Anne kertoivat kansainvälisestä vaihdoista, jonka voi toteuttaa pitempänä tai lyhyempänä jaksona. Kohdemaita ovat Tšekki, Skotlanti, Kanada ja Norja. Metsäalan työllisyyden Anne ja Mikko näkivät hyväksi. Sijoittumismahdollisuudet ovat laajat teollisuudesta luonto- ja eräpalveluihin. Luonnonvara-aloilla on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto eli tehdä sekä metsätalousinsinöörin että agronomin tutkinto, mikä tietenkin laajentaa osaamista ja mahdollistaa monia työtehtäviä.

Kenelle ala sitten sopii? Annen ja Mikon mukaan alalla vaadittavat ominaisuudet vaihtelevat työn ja toimenkuvan mukaan. Kyky tehdä yhteistyötä metsänomistajien, urakoitsijoiden jne.kanssa, valmius oppia uutta ja kyky "sietää" ulkoilmaa ovat ainakin vaadittavien ominaisuuksien listalla. Tietotekninen osaaminen ja, yllättävää tai ei, kielet ovat tärkeitä. Työ edellyttää myös kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja johtamistaitoja.

Työelämän edustaja "sokerina pohjalla"

Annen ja Mikon mukana oli työelämän edustajana Matti Lappalainen, paikallisen Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja. Matti tarkensi esitystä työelämän näkökulmasta ja totesi, että työ on usein käytännössä jonkin verran erillaista kuin koulutuksen pohjalta olettaisi. Nykyisellään tietotekniikka on kehittynyt ja moni ennen pelkästään maastossa toteutettu asia hoituu tietoteknisesti; tietotekniikka käytetään tosin maastossakin. Maastossa liikkuminen on Matin mukaan sidoksissa vuodenaikoihin ja esimerkiksi talven aikana tehdään pitkälti toimistotyötä.

Matti totesi, että täällä rajan pinnassa kielitaito korostuu: ruotsia olisi hyvä osata. Metsäosaaminen on perinteisesti suomalaisen osaamisen kivijalka ja Suomi on monessa asiassa edelläkävijä kansainvälisestikin, mikä taas mahdollistaa työskentelyn ulkomailla ja edellyttää kohtuullisen hyvää englannin kielen taitoa. Opo lisää tähän, että Saksa on niin ikään tärkeä yhteistyökumppani metsäteollisuudessa ja siksi saksaakin on hyvä osata. Matin alustuksen yhteydessä keskustelimme myös jatko-opintomahdollisuuksista: Matti tekee parhaillaan ylempää amk -tutkintoa, joten aihe oli ajankohtainen.

Matti lupasi tehdä kanssamme yhteistyötä ja lupasi ottaa alasta kiinnostuneita opiskelijoita tutustumaan työhönsä. Se on hieno tarjous, johon kannattaa tarttua. Niin ikään Matti toivotti tervetulleeksi kysymään kesätöitä hieman myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi saimme Matilta tietoa kontaktihenkilöistä, joita voimme toivon mukaan saada vieraaksemme jatkossa.

Kiitos Matti, Anne ja Mikko! Oli hyvä käynti!

Kuvat ja teksti Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle