Nuoret mukaan politiikkaan!

Julkaistu: 07.11.2016 klo 09.15

Emman pitämän puheen tavoitteena on saada nuoria mukaan politiikkaan.

Tällä hetkellä maailman politiikassa valtaa käytävät pääasiassa 51-60-vuotiaat miehet. Kaikista maailman kansanedustajista alle kaksi prosenttia on alle 30-vuotiaita. Tämänhetkisen eduskunnan keski-ikä on 47 vuotta ja hallituksen taas 49 vuotta.

Paikallistasolta katsottuna oman kotikuntani, Ylitornion, kunnanvaltuutettujen keski-ikä on lähellä 60 ikävuotta. Nämä kaikki luvut kertovat siitä, kuinka tällä hetkellä nuoret tyytyvät siihen, että vanhemmat ihmiset päättävät heitäkin koskevista asioista.

Mielestäni edellä mainitut luvut kertovat syyn, miksi nuoria tarvitaan mukaan politiikkaan. Politiikassa täytyy olla mukana ihmisiä kaikista ikäryhmistä ja kaikista näkemyksistä niin, että koko kansa on edustettuna, mikä on edustuksellisen demokratian periaate. Nuorten ääni ei tule nyt kuuluviin niin hyvin kuin sen pitäisi tulla, ja tämä näkyy myös konkreettisesti esimerkiksi leikkauksina niillä sektoreilla, jotka ovat nuorille ja näin ollen tulevaisuudelle kaikkien tärkeimpiä.

Positiivisia asioita löytyy kuitenkin myös. Tutkimukset osoittavat, että politiikka on alkanut itse asiassa kiinnostaa nuoria enemmän kuin ennen, mutta he eivät kuitenkaan äänestä. Syynä tuntuu olevan, että sopivaa ehdokasta ei tahdo löytyä. Tämäkin ongelma on kuitenkin ratkaistavissa, mutta ainoastaan sillä, että nuoret rohkaistuvat lähtemään itse ehdokkaiksi.

Jos on kiinnostunut vaikuttamisesta, kaikista järkevintä on aloittaa paikalliselta tasolta kotikunnastaan ja edetä siitä ylöspäin valtakunnalliseen ja jopa kansainväliseen vaikuttamiseen. Vaikuttamisen ei myöskään tarvitse olla poliittista. Esimerkiksi nuorisovaltuustot ja koulujen oppilaskunnat tekevät todella tärkeää vaikuttamistyötä, mutta se ei ole poliittista, koska ne eivät sitoudu mihinkään tiettyyn puolueeseen tai aatteeseen. Tämän vuoksi ne voivat olla myös helpommin lähestyttäviä nuoren näkökulmasta. Poliittisia keinoja kuitenkin löytyy myös eikä niitä tarvitse pelätä. Löytyy poliittisia nuorisojärjestöjä, joihin on helppo liittyä ja joissa voi toimia mukana niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Tällä hetkellä nuori ehdokas tarvitsee paljon rohkeutta ja kynnys lähteä mukaan toimintaan voi olla suuri. Kaikki puhuvat kokemuksesta ja siitä, kuinka sitä tarvitaan hirveästi ja kuinka se on avain menestykseen. Itse huomasin eduskuntavaalien aikana, kuinka nuorten täytyy vastata esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin, kuten "Olet vasta 20. Mikä kiire sinulle on eduskuntaan?" Tämä kuvastaa asenteita, joita nuoria vaikuttajia kohtaan on. Nämä asiat ovat osasyitä siihen, miksi nuoret ajattelevat, etteivät he osaa eivätkä tiedä tarpeeksi voidakseen osallistua politiikkaan. Nämä asiat eivät kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä kokemus ei tee keneltäkään suoraan hyvää eikä sen puute tee kenestäkään huonoa. Poliitikoksi opitaan tekemällä ja toiminnalla, eikä se tule kenellekään automaattisesti ikävuosien määrästä riippumatta.

Vuoden 2017 huhtikuussa järjestetään kunnallisvaalit, eikä voida korostaa liikaa, kuinka tärkeää nuorten on lähteä mukaan vaikuttamaan oman kuntansa tai kaupunkinsa asioihin. Toivon, että kaikki täysi-ikäiset harkitsevat vakavasti ehdolle asettumista tai ainakin käyttävät arvokasta ääni-oikeuttaan. Nuoret ovat täynnä intoa ja hyviä ideoita, joilla tätä maata voidaan uudistaa - kaikki lähtee kunnista, joiden päätöksen tekoon nuorten on korkea aika lähteä mukaan ensi keväänä.

Emma Korpi

Takaisin edelliselle sivulle