Päättäjät yhteiskunnallista kiinnostusta herättelemässä

Julkaistu: 18.01.2017 klo 17.06

Lukiolla oli 16.1.2017 valtakunnan ja kunnallisen tason päättäjiä vierailemassa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, ensimmäisen kauden kansanedustaja Li Andersson ja vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi vierailivat koululla. Mukana olivat kunnallispolitiikan edustajina Vuokko Vakkuri ja Eugen Parviainen. Sekä Li että Markus kertoivat taustastaan ja ajautumisestaan politiikkaan.

Kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin heräsi sekä Lillä että Markuksella jo varhaisessa vaiheessa haluna vaikuttaa yhteisiin asioihin. Vaikka Li on vasta 29-vuotias, takana on jo kohtuullisen pitkä toiminta politiikassa: kuntavaalit vuonna 2008, valinta varavaltuutetuksi ja lautakuntajäsenyys. Ensimmäinen eduskuntavaaliehdokkuus oli vuonna 2011 ja vuonna 2014 Li oli ehdokkaana EU -parlamenttivaaleissa.

Kansanedustajaksi Li valittiin viime eduskuntavaaleissa vaalipiirinsä "äänikuningattarena". Li halusikin omalla tarinallaan osoittaa, että nuorellakin vaikuttajalla on useimmiten poliittista historiaa eikä pääsy valtakunnan tasolle tapahdu hetkessä; myös politiikka vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista.

Markus kertoi yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, että on turha pelätä leimautumista edes pienellä paikkakunnalla. Markus suuntautui lukion jälkeen metsäalalle. Alan ammattilaisena Markuksen omat näkemykset eivät välttämättä edistäneet urakehitystä. Metsäalalla on niin kuin kaikilla aloilla omat arvonsa ja taloudelliset sidoksensa. Tilanne voi osoittautua ristiriitaiseksi ja Markuksen tapauksessa se johti myös haluun opiskella lisää, tietää asioista enemmän; halu vaikuttaa oli suuri. Molemmat kannustivatkin nuoria mukaan nuorisojärjestötoimintaan.

Luonnonsuojelu kiinnosti

Opiskelijoilla oli kysymyksiä luonnonsuojelusta ja ympäristöstä: pitäisikö Lapissa puhua enemmän ympäristöasioista. Li totesi, että koko Suomessa pitäisi puhua enemmän ympäristökysymyksistä. Melkein kaikki puolueet käsittelevät kyseistä teemaa/politiikan lohkoa, ehkä yhden puolueen Li katsoo suhtautuvan vähättelevästi ympäristökysymyksiin. Esimerkiksi biotaloutta ja energiapolitiikka pitäisi kuitenkin kehittää aktiivisesti.

Suomessa luontoon liittyvät kysymykset eivät näy samalla tavoin kuin esimerkiksi Thaimaassa, jossa ympäristövaikutukset ovat laajoja ja näkyvät aikaisemmassa vaiheessa. Tämä on tullut ajankohtaiseksi tänä talvena, kun Thaimaan monsuunisateiden takia turistit jäivät saarroksiin. Monsuunisateita ei pitäisi olla turistikauden aikana ja niiden selitetään johtuvan juuri ilmastonmuutoksesta.

Myös Markuksen mukaan ympäristökysymykset ovat tänään ajankohtaisia. Nimenomaan nuorisojärjestöt ja nuorten aktiivisuus ovat haastaneet puolueet yhdessä kansainvälistyminen kanssa. Usein vastakkain ovat kysymykset elinkeinosta ja ansaintamahdollisuuksista, mikä tekee asiasta poliittisesti ja alueellisesti haastavan.

Li jatkoi aiheesta todeten, että mitä paremmin ympäristökysymykset huomioidaan, sitä enemmän havaitaan vaihtoehtoja. Ilmastonmuutoksen ottaminen huomioon päätöksenteossa ei pelkästään vie resursseja ja työpaikkoja, vaan myös synnyttää niitä. Ympäristökysymys keskustelutti opiskelijoita enemmänkin. Yhdysvallat ja Trumpin tuleva politiikka puhutti: mihin ympäristökysymykset näkyvät tulevaisuudessa?

Lisää nuoria kuntapolitiikkaan!

Kuntapolitiikkaan pitäisi saada lisää nuorisoa. Nuoret kysyivätkin, mitä vasemmistoliitto on tehnyt edistääkseen nuorten osallistumista kuntapolitiikkaan. Sekä kansanedustajat että kunnan edustajat totesivat, että kaikki kiinnostuneet pääsevät listoille. On kuitenkin kuntakohtainen kysymys, kuinka paljon nuorisojärjestön toimintaa on.

Kaikki politiikan edustajat kehottivat nuoria ilmaisemaan kiinnostuksestaan, olipa kyse mistä tahansa puolueesta. Oleellisinta on, että nuorilla on kiinnostusta ja halua vaikuttaa. Jos jossakin puolueessa ei ole "imua" nuorten keskuudessa, puolueen on syytä katsoa peiliin.

Äänestysikärajan laskeminen kiinnosti opiskelijoita. Li ilmoitti kannattavansa, mutta totesi, että koulukierroksella kaikki nuoret eivät ole olleet samaa mieltä. Esimerkiksi jatkossa koulutukseen ja julkiseen liikenteeseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä kuntapolitiikassa. Markus puolestaan katsoi, että 18 on sopiva ikäraja: valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Sekä kunta- että valtiollisissa vaaleissa tulisi olla sama ikäraja.

Paljon muutakin asiaa oli, mutta tässä ehkä keskeisimmät teemat! Kiitos vierailijoille: Suomen 100 -vuotisjuhlavuoteen sopii demokratian ja vaikuttamisen teema.

Kuvat ja teksti Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle