Pellolaisten kanssa runojen äärellä Skypessä

Julkaistu: 10.05.2017 klo 12.42

Ykköset analysoivat runoja yhdessä pellon lukion ykkösten kanssa Skypen välityksellä. Analysoitavana 10.5. olivat tekstit Hal Sirowitzin Lukutunti, Hassan Blasimin "Pakolainen paratiisissa jonka nimi on Eurooppa" sekä Niilo Rauhalan "Asettakaa heidät aterioimaan". 17.5. analysoitavana ovat runot Aulikki Oksanen "Lumottu veli" sekä Elvi Sinervon "Vaikeaa".

Ykköset kirjoittivat vaikutelmiaan keskusteluista nän.

Tänään käytiin kolme Skype-keskustelua eri runoista. Viime syksyn Skype-keskusteluihin verrattaessa mielestäni kaikki olivat kehittyneet keskustelijoina. Kukaan ei istunut pelkästään hiljaa koko ajan, vuorosanoja ja jaettiin ja kaikki osallistuivat ainakin muutaman kysymyksen tai kommentin verran. Vastakysymysten esittäminen sujui joustavasti ja Skype-yhteys toimi hyvin, ääni toimi ja kuvat näkyivät.

Kahdessa runoista käsiteltiin erityisesti huono-osaisuutta, epätasa-arvoa ja eriarvoistumista. Nämä teemat herättivät paljon keskustelua. Kaikkien tulkinnat eivät olleet samanlaisia ja oli hauska huomata, miten erilaisia tulkintoja voi tehdä samasta runosta ja miten syvälliselle asteelle runon tulkinnan voi viedä. Lukutunti-runoa tulkittaessa todettiin myös, että runon tulkintaan ei ole yhtä ainoata oikeata vastausta. Keskusteluja oli mukava seurata.

Skype-keskustelut onnistuivat hyvin, ja ne opettivat jälleen. Keskustelu oli laajempaa ja laadukkaampaa kuin ensimmäisellä äidinkielen kurssilla. Pellolaiset omasivat hyvin samankaltaisia ajatuksia kuin mekin. Jokaisella ryhmällä keskustelu oli sujuvaa. Kommentointi ja kysymysten esittäminen oli tasapainossa. Kaikkiin kysymyksiin keksittiin vastaus melko nopeasti. Kiusallisia taukoja ei siis ilmennyt. Opin paljon uutta runojen tulkinnasta, esimerkiksi sen, ettei aina kannata mennä liian syvälle asioiden tulkinnassa vaan ajatella vähän yksinkertaisemmin.

Jokaisen keskustelun rakenne oli hyvä ja asiat käytiin oikeassa järjestyksessä. Ensin purettiin yksityiskohtaisemmat asiat ja lopuksi mietittiin runon syvempää ja kokonaisempaa tarkoitusta. Keskustelut sujuivat hyvin, vaikka välissä keskustelut aloitettiin molemmista päistä yhtä aikaa, joka ei kuitenkaan ollut mikään suuri ongelmakohta.

Kommentointi sujui hyvin ja jos vastausta ei tiennyt, esitettiin vastakysymyksiä ja sitä kautta päästiin keskustelussa eteenpäin. Opin runoista sen, että niiden tulkitsemiseen on monia tapoja eikä se yksi ole aina se oikea. Myös runojen rakenteen tulkitseminen on tärkeää.

Keskustelut olivat minusta aika hyviä ja sujuvia. Vähän lyhyeksi jäivät ehkä, mutta tyhjiä kohtia jäi paljon vähemmän mitä ekalla kerralla. Myös pellolaisilla sujui puhuminen hyvin. Muistaakseni KAIKKI keskustelijat saivat puhevuoron ja keskusteltiin hyvin ystävällisesti.

Tänään käytiin kolme Skype-keskustelua. Runojen nimet olivat: 'Pakolainen paraatissa, jonka nimi on Eurooppa', 'Lukutunti' ja 'Asettakaa heidät aterialle'. Mielestäni kaikki kolme keskustelua soljuivat hyvin, eikä suurempia pitkiä hiljaisuuksia ollut.

'Lukutunti' runon tulkitsijat kysyivät hyvin kysymyksiä ja myös esittivät mielipiteitään. Huomasin, että vaikka runoja ei aina tulkita samalla lailla, voi toisilta silti oppia uusia näkökulmia. Ryhmän jäsenet olivat kaikki melko aktiivisia, mutta jotkut ryhmän jäsenet olisivat silti voineet olla hieman enemmän mukana keskustelussa. Pellolaisen kommentti siitä, että Särmässä ei lue ohjeita siihen, onko runo hyvä vai huono, oli mielestäni hauska ja sopiva. Kaikki tulkitsevat runoja omalla laillaan, eikä kaikesta voi aina pitää.

Keskustelut olivat hyviä, ja oli hyviä kommentteja puolin ja toisin. Monipuolisia ja hyviä mielipiteitä eri henkilöiltä.

Keskustelu käytiin Skypen kautta, joka pätki välillä. Yleensä keskustelun molemmilla puolilla olivat yhtäläiset mielipiteet ja tulkinnat runoista. Opin uusia näkökulmia runojen analysoinnista.

Skype-keskustelut pellolaisten kanssa menivät hyvin. Runoja analysoitiin tarkasti ja kaikki olivat selvästi lukeneet runonsa. Keskusteluista välittyi mukava tunnelma ja mukana oli jopa vähän huumoria. Välillä tuli hieman kiusallisia hiljaisuuksia kun kysymykset loppuivat kesken. Skype-keskustelut menivät luultavasti kuitenkin paremmin kuin aikaisemmin.

'Pakolainen paraatissa, jonka nimi on Eurooppa' runon tulkitsijat saivat paljon irti runosta. He kertoivat hyvin mielipiteitään, ja lainasivat runoa sitaatein. Mielestäni tämä loi keskusteluun mielenkiintoa.

'Asettakaa heidät aterialle' runosta käyty keskustelu käytiin hyvin. Ehkä alussa oltaisiin voitu keskustella yleisellä tasolla runosta, ja vasta sitten siirrytty kysymyksiin. Keskustelu sujui hyvin, ja runosta keskustelevat saivat mielenkiintoisia asioita esille.

Keskustelut sujuivat todella hyvin ja niiden sisältö oli laaja ja hyvin käsitelty. Eetun kommentit joissain väleissä olivat huvittavia ja ne antoivat keskusteluun hieman lisämaustetta.

Keskustelut runoista Pellon lukiolaisten kanssa sujuivat jokseenkin sulavasti, vaikka tietysti hieman hiljaisia hetkiä oli. Mielestäni sekä pellolaiset että ylitorniolaiset olivat miettineet monenlaisia yksityiskohtia ja tulkintoja. Se lisäsi keskustelun jouhevuutta ja mielenkiintoisuutta.

Huomasin, että olimme monissa asioissa samaa mieltä, mutta eriäväisyyksiä löytyi myös. Pellolaisten kuunteleminen antoi ainutlaatuisen ikkunan toisenlaiseen asian tarkastelemiseen ja sain paljon ideoita runojen analysoimiseen.

Opin, että joissain asioissa ei kannata ottaa niin sanatarkkaa näkökulmaa, koska silloin runon keskeinen sisältö voi jäädä epähuomioon.

Keskustelut sujuivat hyvin varsinkin, jos vertaa syksyn keskusteluihin pellolaisten kanssa. Pidin siitä, että keskusteluissa kyseltiin paljon. Se teki vuorovaikutuksesta monipuolista. Runojen tulkitsemisesta opin sen, että kysymysten kautta on helpointa lähteä analysoimaan runon teemoja ja sanomaa.

Keskustelut menivät oikein sulavasti kaikki, ja keskustelutaidoista ei jääty Pellon porukasta liikaa. Keskusteluissa ilmeni hyvin avartavia, mielenkiintoisia tulkintoja runoista. Kumpikin osapuoli kommentoi toisten mielipiteitä hyvin, ja vastakysymyksiäkin onnistuttiin esittämään. Kerrassaan antoisa kokemus, toivottavasti ensi viikollakin onnistumme.

Keskustelussa molemmilla puolilla oli samat asiat mielessä, ei kummempia oppinut. Mielestäni vähän liian totista keskustelua, pidän enemmän ''rennosta'' keskustelusta. Tosin syynä saattoi olla se, että keskustelun aihe eli runot oli asiallinen. Kommentointi ja vastakysymykset sujuivat ihan mallikkaasti jos ei oteta huomioon muutamaa kiusallista hiljaisuuden hetkeä.

Ihan hyvin kaikilla meni keskustelut ja oppi varmasti jotain. Oli todella laajoja keskusteluja ja runot tuli ainakin käytyä läpi. Välillä tuli aivan pieniä hiljaisia hetkiä mutta nekin saatiin paikattua kysymyksillä. Kysymyksiin vastailu oli todella hyvää ja kaikki vastasivat hyvin.

Keskustelut sujuivat hyvin vaikka välissä tuli hiljaisia hetkiä. Kysymyksiä kuitenkin esitettiin kattavasti ja runoista oli vähän erilaisia tulkintojakin pellolaisten ja meidän kesken. Ensimmäisessä runossa keskustelu siirtyi aika syvälliseksi. Kommentoinnissa ei ollut sen suurempia vaikeuksia, mutta jokaisessa ryhmässä oli muutama enemmän äänessä olija. Runoista opin sen, että ne voivat kertoa hyvinkin syvällisen tarinan käyttämällä ihan arkisia sanoja. Tulkitseminen on tärkeää, jotta voi ymmärtää runoa paremmin.

Keskustelut menivät pääpiirtein hyvin. Hauskasti huomasi, miten erilaisia näkemyksiä pellolaisilla oli, kuin meillä itsellä.
Voisiko tämä olla osa sitä meidän "kuplaamme" jossa olemme? Koulut ovat loppupeleissä kuitenkin hyvinkin lähekkäin ja silti tapamme tulkita runoja olivat välillä hyvinkin poikkeavia. Meidän ryhmämme tulkinnat olivat osa hyvinkin syvällisiä ja etsimme runon perimmäistä merkitystä. Pellolaiset taasen olivat katselleet enemmänkin runon pintaa ja ulkoasua, rakennetta ynnä muuta sellaista. Toki olimme monissa asioissa samaakin mieltä tulkinnoista.

Keskustelut sujuivat todella hyvin ja sujuvasti. Vastaukset ja kysymykset olivat hyviä ja vastaukset myös. Opin runoista sen, että toinen voi ajatella runon eri tavalla ja niiden tulkitseminen voi olla monipuolista.

Keskustelut menivät hyvin ja suurin osa jutteli sujuvastikin. Jotkut olisivat (kummassakin päässä) voineet osallistua aktiivisemminkin. Maahanmuuttajiin liittyvä runo oli kiinnostava ja aiheutti mukavasti keskustelua, kirjoitan siitä luultavasti toisen runoanalyysin. Julkaisun ajankohdan ja runojen sisällöt liitettiin hienosti yhteen.

Yleisesti kaikki keskustelut menivät hyvin ja kaikissa keskusteluissa oli hyvä rakenne. Alussa runoista otettiin esille vain pintaraapaisua ja loppua kohden runoon uppouduttiin sen syvimpiä merkityksiä myöten. Jokaisessa keskustelussa oli kiva, että keskustelun osapuolet kertoivat on mielipiteensä runon metaforista. Oli hiukan hämmentävää, että samasta runosta oli jokaisella hiukan eri tulkinta.

"Pakolainen paratiisissa" jäi päällimmäisenä keskusteluista mieleen, sillä se oli ajankohtaisin runo tällä hetkellä. Runo käytiin todella selkeästi läpi ja vaikutti siltä että se oli helppo analysoida. Mielipiteet tulivat hyvin esiin ja se kuinka runo voi saada myös surullisen mielen aikaan. Pidin itse melkeinpä eniten tästä runosta.

Lukutunti runo ei jäänyt kauheasti mieleen. Mutta siinä myös oppilaat esittivät hyviä kysymyksiä toisille ja tulkitsivat myös hyvin sen.

Kaikki keskustelevat sujuivat hyvin. Mielestäni välillä tulkinnat poikkesivat toisistaan paljon ja oli aika hauskaa. Kommentointi ja kysymysten kysyminen esittäminen sujui hyvin, eikä ollut hiljaisia hetkiä. Runojen tulkitseminen ei olekaan itsestäänselvyys vaan vaatii aikaa. Myös eri näkökulmat vaikuttavat runon tulkitsemiseen.

Aulikki Oksasen Lumottu veli keskustelussa 17.5.

- Ensimmäisenä oli vuorossa ''Lumottu veli''. Vaikka pellolaisia olikin vain yksi, ja ylitorniolaisia neljä, ei se haitannut keskustelua. Anun kommentit olivat hauskoja ja tekivät tunnelmasta vähemmän vakavan. Se oli mielestäni hyvä lisä keskusteluun. Runossa oli paljon metaforia, kuten Kreikan mytologiasta.

- Keskiviikon Skype-keskustelut onnistuivat sujuvasti ja osuvia vastakysymyksiä esitettiin sekä Pellon että Ylitornion päästä. Keskustelua oli mielenkiintoista seurata.

- Tänään käytiin loput kaksi Skype-keskustelua. Ensimmäisessä keskustelussa analysoitiin runoa Lumottu Veli. Keskustelu sujui jouhevasti. Kysymysten esittäminen, vastaaminen ja kommentointi sujuivat hyvin, vaikka Pellossa olikin vain yksi keskustelija. Keskustelijat huomasivat kreikkalaisen mytologian liittymisen runon teemaan.

- Keskustelut sujuivat mainiosti. Molemmat ryhmät esittivät paljon kysymyksiä ja ajatuksia. Oma ryhmäni onnistui mainiosti. Olimme aktiivisia ja pyrimme säilyttämään hyvän tunnelman keskustelun ajan. Itse osallistuin erinomaisesti ja pyrin tuomaan myös muita ryhmän jäseniä keskusteluun esimerkiksi kysymällä heidän mielipiteitänsä.

- Keskustelut sujuivat melko hyvin ja erityisen hienoa oli vastakysymysten asettaminen, joka tapahtui paljon paremmin kuin viimekertaisissa Skype-keskusteluissa. Samoin kommentointi oli kunnossa eikä siitä löytynyt mitään huomautettavaa.

- Runojen tulkitsemisessa huomasin sen, että runoja voi tulkita monin eri tavoin sekä ettei ole vain yhtä ainutta oikeaa tapaa tulkita runoa. Runoista en oikeastaan oppinut mitään uutta, sillä kaikki tulkitsivat ne samoin tavoin kuin olisin itse tulkinnut.

- Molemmat ryhmät olivat löytäneet monipuolisesti asioita runoista, mikä tietysti lisäsi keskustelun jouhevuutta. Opin, että aina kannattaa itse opiskella tarkasti aineisto. Ikinä ei tiedä, vaikka joutuisikin yksin kameran tai luokan eteen. Näin ollen puolikas pellolaisryhmä onnistui todella hyvin keskustelussa.

- Keskustelut menivät molemmat sujuvasti, vaikka ensimmäisessä keskustelussa Pellon puolesta runoa oli analysoimassa vain yksi henkilö. Välissä mentiin aika syvällekin tulkinnoissa, mutta ylipäätään runot analysoitiin hyvin.

Elvi Sinervon runo Vaikeaa

- Oman ryhmäni keskustelu meni todella hyvin. Analysoimme Elvi Sinervon runoa ''Vaikeaa''. Mielestäni kaikki saivat puheenvuoron ja keskustelu oli molemmin puolin aktiivista ja analysoivaa. Pääsimme runon syvälliseen merkitykseen sisälle, ja se oli minusta hienoa. Emme siis esittäneet vain kysymyksiä, vaan kommentoimme ja keskustelimme.

- Jos vertaa tätä keskustelua ensimmäiseen Skypeen pellolaisten kanssa, tunnen kehittyneeni. Ei ole enää niin paljon kiusallisia hiljaisuuksia, ja jos onkin, niin sen ohi pääsee naurahtamalla tai esittämällä vastakysymyksen. Enää ei myöskään jännitä niin paljon, sillä kun valmistautuu kunnolla, kaikki sujuu hyvin.

- Olin itse keskustelemassa Elvi Sinervon runosta Vaikeaa. Keskustelu sujui mielestäni erinomaisesti, sillä kaikki ottivat puheenvuoroja ja osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Huomasimme, että runo näyttää, millaista elämä on, jos ihmiset sortavat toisiaan eivätkä välitä toisistaan tai tee yhteistyötä.

- Omasta mielestäni runon analysointi ryhmässä on helpompaa kuin yksin, sillä ryhmässä saadaan aikaan monia ja ehkä hyvinkin poikkeavia tulkintoja. Yksin ei välttämättä osaa ajatella niin laajasti. Vaikka analysoisi runoa ryhmässä, kannattaa silti itse paneutua runoon jos vaikka sattuisikin, että joutuu olemaan yksin keskustellessa.

-Keskustelut onnistuivat hyvin. Huomasin hyvin kehitystä juurikin keskustelun jatkuvuudessa. Aina kun yksi aihe oli käsitelty, toinen oli jo tulossa. Keskustelut avasivat ovia siihen, miten monella erilaisella tavalla runoja voi tulkita. Huomasin taasen, että tulkintatavat vaihtelivat ja varmaankin uusia suuntia tulkitsemiseen tuli molemmin puolin.

-Molemmat keskustelut sujuivat hyvin ja asiallisesti. Kommentointi ja vastakysymysten kysyminen onnistui hyvin. Runon tulkintaan vaikuttaa mieliala ja se kuinka syvällisesti sitä ajattele. Mielestäni oli kiva kommentoida omaa runoa ja keskustelu meni hyvin, mielestäni olin itse äänessä ihan tarpeeksi.

Kiitos Skype-yhteistyöstä, Pellon lukiolaiset ja Terhi Hammare! On hienoa, että voimme keskustella näin kuvan ja äänen välityksellä!

Kuvat Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle