Puheviestinnän päättökoe - tiedonhakua ja viestintätaitoja

Julkaistu: 20.01.2017 klo 21.03

Valtakunnallinen puheviestinnän päättökoe toteutettiin jälleen 20. tammikuuta Pellon ja Ylitornion lukioiden yhteistyönä.

Arvioitsijoina toimivat äidinkielenopettajat Terhi Hammare ja Mirjami Hyttinen. Puhekokeeseen kuuluu ilman yleisöä tehtävä ryhmäkeskustelu, johon on 20 minuuttia aikaa valmistautua ja hakea aiheeseen liittyvää tietoa. Ryhmäkeskustelu on 15 minuutin mittainen. Arviointikriteerejä ovat puhumisen tavoitteellisuus, puheenvuorojen sisältö sekä kuunteleminen.

Ryhmäkokeen jälkeen opiskelijat pitivät  5 - 10 minuutin puhe-esityksen ykkösten äidinkielen ryhmälle, joka oli hienosti mukana. Esiintymistehtävässä arvioidaan kohdentamista ja kontaktia, puheenvuoron rakennetta ja sisältöä sekä ilmaisutapaa. Päättökokeen suorittamisesta saa erillisen todistuksen. Puhe- ja yhteistyötaitojen merkitys työelämässä ja opiskelussa on kaiken aikaa kasvanut.

Seuraavassa kuuntelijoiden ajatuksia.

 • Toimimme yleisönä abien puhekokeessa. Yleisönä toimiminen oli mielenkiintoista. Esittäjät puhuivat kukin omasta aiheestaan, ja asiat vaikuttivat kiinnostavilta. Puhujat esiintyvät itsevarmasti ja kaikki loivat aktiivisesti katsekontaktia yleisöön, mikä oli mielestäni hienoa. Äänenkäyttö oli vahvaa ja huomasin, että Ipad välillä huononsi esittäjien ryhtiä, mikä vaikutti esiintymiseen.
 • Puheista suurin osa keskittyi älylaitteiden ja tekniikan aiheisiin. Sain kuulla myös fiktiivisten maailmojen rakentamisesta. Mieleeni jäi varsinkin ensimmäinen puhe läsnä olemisesta sekä riippuvuudesta älylaitteeseen, koska aihe on ajankohtainen. Asia on myös omassa elämässäni esillä aika paljon.
 • Opin sen, että hyvin valmistautuminen näkyy esiintymisessä ja että äänensävyn muuttaminen tuo esitykseen mielenkiintoa. Opin myös, että yleisön mukaan ottaminen esitykseen tuo mielenkiintoa ja antaa katsojalle syyn kuunnella.
 • Itse esityksistä opin, että täytyisi rajoittaa puhelimen käyttöä, kun voisi oikeasti kasvokkain keskustella ilman puhelinta. Tajuan nyt miettiä puhelimen läsnäoloa jokapäiväisessä elämässä. Ymmärsin ja sisäistin, että siihen mikä kiinnostaa, niin yleensä tutustuu paremmalla motivaatiolla ja siksi sen asian myös oppii helpommin. Katsojana huomaa paljon pieniä asioita, joita ei välttämättä esiintyjänä huomaa.

 • Hyvät puheet, mielenkiintoisia eri aiheista, tietää mistä puhuu. Suunnitella varmasti asia hyvin ja selkeästi, että kaikki ymmärtää. Pitäisi puhua selkeästi ja hyvin.
 • Varsinkin ensimmäinen puhe sai minut miettimään omaa kännykänkäyttöäni. Opin, ettei saa lannistua heti. Vaikka vähän ongelmia tulikin, kyllä sen yli päästiin.
 • Huomasin puheiden aikana juurikin sen, kuinka tärkeää on ottaa kontaktia yleisöön ja puhua kuuluvasti. Reipas esiintyminen saa yleisön kiinnostumaan puheesta.
 • Kun on osa yleisöä esiintymisen sijasta, huomaa paljon asioita, joihin ei välttämättä esiintyjänä kiinnittäisi huomiota. Ryhdikäs asento, värikäs ja eläytyvä puhetyyli sekä puheen aitous tekevät mielestäni esityksestä mielenkiintoisen. Puheen aitoudella viittaan lähinnä siihen, että seisoo sanojensa takana.
 • Kuunteleminen oli mukavaa. Piti vain keskittyä kuuntelemaan. Opin että äänenkäyttö on tärkeää ja katsekontakti myös.
 • Puhekokeista opin, kuinka tärkeitä hyvät esiintymistaidot ovat. Hyvä puhuja tekee aiheesta mielenkiintoisen ja käsittelee aihetta monipuolisesti ja saa yleisön vakuuttuneeksi. Hyvät puhe- ja esiintymistaidot ovat tärkeitä myös työelämässä ja siksi niitä on hyvä harjoitella.
 • Puhekokeiden kuunteleminen oli mielenkiintoista ja huomasin, kuinka tärkeää on, että esiintyminen on hyvin suunniteltu ja puhuja puhuu selkeästi ja ottaa kontaktia yleisöön ja kohdentaa puheensa yleisölle.
 • Huomasin asioita, joihin minun tulee omassa esiintymisessänikin kiinnittää huomiota. Tärkeää myös on, että puhuja on luonnollinen, aito ja seisoo sanojensa takana.

 • Opin puhekokeista, kuinka tärkeää on osata esiintyä. Hyvä puhuja puhuu kuuluvasti, vaikuttaa itsevarmalta ja tekee aiheesta kiinnostavan. On tärkeää katsoa myös yleisöä muistiinpanojen lisäksi.
 • Esiintymiset olivat kaikki mielenkiintoisia omalla tavallaan. Opin että aiheen ilmaisutapa on tärkeä. Esimerkiksi toisessa esityksessä esiintyjä teki vitsin joka liittyi aiheeseen ja ainakin minut sai mukaan kuuntelemaan. Esimerkkien teko auttoi ymmärtämään huomattavasti. Ensimmäisessä esityksessä esiintyjä puhui todella hyvin ja tasaisesti, tämä auttoi myös ymmärtämään aihetta ja sen ansiosta jaksoin myös kuunnella pitempään.
 • Puheet olivat mielestäni hyviä ja niissä oli paljon asiaa.
 • Kaikki puhe-esitykset olivat mielestäni hyviä ja ihan kiinnostaviakin. Hyvä puhe-esitys sisältää katsekontaktia yleisöön, sujuvaa ja kuuluvaa ääntä sekä hyvin suunnitellun esityksen.
 • Tilanne on varmastikin erittäin stressaava ja jännittävä. Esitys vaatii pelkän puhumisen sijaan myös äänen erilaisia painotuksia ja käsien liikkeitä ja muita eleitä. Esitykset kokonaisuudessaan olivat hienoja. Ihmeellistä, miten erilaisia esityksiä saimme nytkin nähdä. Jokaisella oli oma tapansa esiintyä ja esittää asiansa. Itselle tärkeästä asiasta puhumisessa näkyi suora intohimo ihmisten kasvoilta.
 • Esitykset olivat kiinnostavia omalla tavallaan. Esiintyjät antoivat hyviä esimerkkejä omista kokemuksistaan. Opin, että puhelimet ovat muuttuneet todella paljon ja huomattavan nopeaa. Ja sen, että nykyään puhelin näkyy joka paikassa ja on aina läsnä. Tajusin, että minun pitäisi vähentää puhelimen käyttöä. Ymmärsin, että se mikä on minulle vaikeaa voi olla toiselle helppoa. Fiktiivisen maailman luominen kuulosti aika kiinnostavalta jutulta.
 • Puhujat ovat varmasti käyneet puheensa läpi monesti. Puhe-esityksen onnistumiseen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että teknologia hidastelee tai temppuilee. Videot ja kuvat voivat tehdä puheesta mielenkiintoisemman. Liian pitkäksikään puhetta ei kannata jättää, sillä silloin yleisö voi kyllästyä.
 • Mielestäni kaikki esitykset olivat hyviä ja kaikki puhuivat selkeästi ja hitaasti. Kaikki esiintyivät hyvin ja luontevasti. Pidin kaikista esityksistä ja puheet olivat onnistuneet hyvin, koska kaikki olivat valinneet itselle helpon ja kiinnostavan aiheen.

Kiitos yhteistyöstä Terhi Hammare ja Pellon lukio!

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle