Skype-keskusteluja videoista Pellon lukiolaisten kanssa

Julkaistu: 06.09.2016 klo 14.30

Lukion ykköset keskustelivat 2. syyskuuta Pellon lukion ykkösten kanssa Skypen välityksellä. Aiheena oli erilaisia videoita, joita eriteltiin ja tulkittiin. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu tekstien multimodaalisuus, monikanavaisuus, ja tästä syystä aiheeksi oli valittu videoita.

Skype-keskusteluja seurattiin edessä olevalta valkokankaalta. Keskustelujen jälkeen kukin kirjoitti keskusteluista omat kommenttinsa, joista poimintoja seuraavassa.

Keskustelussa Savonlinjojen bussimainos

 • Ensimmäisessä Skype-keskustelussa keskusteltiin Savonlinjan bussimainoksesta. Keskustelussa huomattiin, että huumorilla ja hauskoilla persoonilla saadaan mainokseen vaikuttava kokonaisuus, joka oikeasti tehoaa katsojaan. Keskustelussa eri osapuolet jakoivat hyvin puheenvuoroja ja kysymykset ja vastaukset perusteltiin huolellisesti. Skype-keskustelun haaste on antaa jokaiselle sopivan pituinen puheenvuoro ja omaan aikaansa.
 • Mielestäni keskustelumme meni ihan hyvin. Kaikki saivat ainakin yhden puhevuoron ja komentteja tuli kans. Alussa oli vaikea lähteä liikkeelle varsinkin kun oltiin ensimmäinen ryhmä, mutta lopussa se edistyi aika sujuvasti.
 • Keskustelussa keskusteltiin videosta, joka oltiin katsottu. Videosta huomattiin monenlaisia asioita, kuten se että tunnetulla näyttelijällä yritettiin avittaa videota. Keskustelunomaisuus toteutui hyvin. Vaikea oli alkaa puhumaan ja vastamaan kysymyksiin ja löytää oma puheenvuoro.
 • Savonlinja-videossa esiintyi yli-innokas linja-autonkuljettaja. Keskustelijat toivat esille erilaisia näkökulmia ja piirteitä videosta. Juttu luisti hyvin, vaikka alusta oli vähän hankalaa. ’

 • Keskustelu Savonlinjan mainosvideosta meni mielestäni oikein mallikkaasti, keskustelua syntyi joustavasti, ja tässäkin loppua kohti luonnistui aina vain paremmin. Keskustelussa he huomasivat erilaisia keinoja, joilla yritettiin vaikuttaa tuleviin asiakkaisiin, kuten julkisuuden henkilöt.
 • Keskustelua käytiin Savonlinjan tekemästä mainosvideosta. Ryhmämme osalta keskustelu sujui hyvin ja käsittelimme videon laajasti. Tällaisissa ryhmä Skype-keskusteluissa toiset voivat jäädä vaille puheenvuoroa, jos kaikilla on jotain sanottavaa.
 • Hyvä ja mielenkiintoinen keskustelu. Oli hyvin asiaa, ei jäänyt tyhjiä kohtia. Suurin osa puhui hyvin. Hyvät kysymykset
 • Savonlinja-keskustelu onnistui hyvin, hiljaisuutta ei paljoa tullut ja kysymyksiä oli paljon.
 • Keskustelun aiheena oli Savonlinjan bussimainos. Videosta huomattiin miten julkisuuden henkilö ja huumori vaikuttivat positiivisesti mainoksen sanomaan. Vaikka mainoksesta ei ensin huomannut sen olevan bussimainos, mainosta oli silti miellyttävä katsoa. Aluksi keskustelu oli hieman vaikeaa, mutta ajan kuluessa se kehittyi ja puhuminen tuntui olevan helpompaa.
 • Ryhmä 1 jakoi mielipiteitä todella hyvin ja keskustelu oli sujuvaa. Molemmista ryhmistä kaikki ottivat puheenvuoroja ja ilmaisivat asiansa selkeästi.
 • Ensimmäinen ryhmä keskusteli Savonlinjan mainoksesta. Keskustelun aloitus oli ehkä hieman ujoa, mutta alkoi kuitenkin sujua pian. Keskustelussa omia näkökulmia tuli hyvin esiin ja asioita perusteltiin hyvin. Pellon ryhmä oli hyvin ja kiinnostuneen oloisesti mukana keskustelussa.
 • Skype-keskustelussa, jossa on useita osanottajia, haasteena on se, että ehtiikö jokainen ilmaista oman mielipiteensä. Saattaa ilmetä päällepuhumistakin.
 • Keskustelu meni hyvin, ei tullut hiljaisia hetkiä ja asia eteni hyvin. Kysymyksiä oli runsaasti jne. Keskusteltiin Savonlinjan linja-autovideosta. Huomattiin että pääosassa oli Jussi Vatanen ja video oli erittäin humoristinen.

Keskustelussa yhteiskunnallinen
video Ihmiskauppa ei ole satua

 • Ryhmän aiheena oli Satumaa -niminen mainos, joka käsitteli ihmiskauppaa. Keskustelua syntyi ryhmien kesken todella hyvin. Ryhmäläiset toivat hyvin omat mielipiteensä ja kokemuksensa esille Suomessa tapahtuvista vääryyksistä, kuten ihmiskaupasta ja alipalkatuista ulkomaalaisista rakennustyömaalaisista. Videosta huomattiin Satumaa-kappaleen sanoma siitä, miten jokaisella on omat unelmansa "aavan meren tuolla puolen".
 • Omassa ryhmässä keskustelu sujui todella hyvin kaikkien osalta, vaikka vähän jännittikin puhua tuntemattomille. Ihmiskaupasta on tavallaan helppo luoda keskustelua, koska jokaiselta löytyy varmasti mielipide asiasta. Sen ansiosta kysymyksiin saatiin rakentavia ja mielenkiintoisia vastauksia. Ainoana haasteena Skypen ryhmäkeskustelussa oli puheenvuoron jakaminen.
 • Seuraava keskustelu oli mielenkiintoinen ja Pellon ja Ylitornion ryhmillä oli paljon samankaltaisia pointteja. Ryhmät kertoivat omakohtaisia kokemuksia aiheesta ja videon vetoamisesta tunteisiin.
 • Asia eteni hyvin, päästiin hyviin keskusteluihin ja kerrottiin monipuolisesti videota monelta eri kannalta. Oli alustettu hyvin ja kysymyksiä oli hyvin. Pohdittiin hyvin mistä maasta siirtolainen oli tullut.
 • Toinen oli hyvä keskustelu, tuli hyvin juttua. Paljon puhetta, ei hiljaisia kohtia. Mielestäni tämä keskustelu oli todella mielenkiintoinen, hyvä aihe ja aiheesta tuli asiaa. Ei liian lyhyt. Hyvät kysymykset.
 • Keskustelussa käytiin Satumaan videon juoni ja tapahtumat läpi. Videossa oli raskas aihe, ihmiskauppa. Keskustelu oli alussa hieman hidasta, mutta parani loppua myöten. Keskustelijat alkoivat keskustelun myötä luottamaan omiin sanomisiin ja uskalsivat kommentoida enemmän. Kysymysten vastauksia pyöriteltiin ja niistä jatkettiin keskustelua vaivattomasti.
 • Ryhmä 2 keskusteli Ihmiskauppa-mainoksesta. Asioita ja omia mielipiteitä perusteltiin hyvin sekä monipuolisesti. Keskustelu oli kuitenkin hyvä, ja toi mieleen itselläkin ajatuksia. Keskustelu jatkui hyvin koko ajan.
 • Minun omassa ryhmässä keskusteltiin Ihmiskauppa ei ole satua -videosta, joka kertoi naisen ja hänen lapsensa tarinan. Meillä onnistui hyvin keskustelu, koska saimme esille erilaisia kohtia videosta ja näkökulmia oli monia. Saatiin esille myös omia kokemuksia ja pohdittiin yhdessä paljon.
 • Satumaa-video kertoi ihmiskaupasta. Huomattiin tässä, kuinka vakava asia ihmiskauppa on ja että on hyvä että siitä tehdään videoita ja keskustellaan muutenkin. Keskustelunomaisuus toteutui hyvin ja sulavasti tässäkin.

  • Keskusteltiin videolla olevasta naisesta joka joutui Suomessa ihmiskaupan uhriksi. Videon musiikki sopi tapahtumiin erittäin hyvin. Video avasi silmiä, että Suomessakin tapahtuu tuollaista. Keskustelunomaisuus toteutui hyvin.
  • Oma keskustelumme onnistui hyvin, juttua syntyi muistakin asioista, kun vain videosta itsestään. Keksimme paljon asioita ja mielipiteitä ja vertailimme niitä. Pellolaisilla oli asia hyvin hallussa. Kaikki selvästi tiesivät, mistä puhuttiin ja video oli vedonnut kaikkiin. Kokonaisuudessa keskustelu oli minusta erittäin mukavaa ja mielenkiintoista. Toivoisin lisää vastaavia.
  • Keskustelussa puhuttiin Satumaa-mainoksesta. Videosta huomattiin, että laulu mainoksessa sopi mainiosti mainoksen tapahtumiin ja että laulu viittasi siihen että virolainen nainen yritti saada itselleen paremman elämän. Asiat käsiteltiin hyvin ja kysymykset esitettiin oikeissa paikoissa. Haasteena on edelleen oikeiden puheenvuorojen antaminen.
  • Satumaan keskustelu oli minusta vielä parempi kuin meidän. Ehkä jopa päivän paras. Meidän koulun ryhmä puhui hyvin aktiivisesti. Paljon kysymyksiä ja hyviä mielipiteitä.
  • Ryhmä 2 keskusteli Satumaa-videosta, jossa virolainen nainen lähtee paremman elämän toivossa Suomeen, mutta joutuu prostituoiduksi. Keskustelussa tuli paljon asiaa, puheenaihe ei loppunut kesken. Hieman oli haasteena, että jokainen ryhmän jäsen osallistuisi.

Keskusteltavana
Fonectan mainos

 • Kolmannen ryhmän mainos oli Fonectan mainos "Siirtolainen". Aluksi puhuminen oli hieman vaikeaa, mutta loppujen lopuksi keskustelu alkoi luistamaan. Mainoksessa Amerikkaan lähtenyt suomalainen palaa rikastuttuaan Suomeen löytääkseen sukulaisia, joille antaa perintönsä. Huomattiin, että Fonectaan kuuluminen voi aiheuttaa taloudellisia hyötyjä, ja mainoksessa käytiin monissa ulkomaan kohteissa.
 • Skype-keskustelu 3:ssa puhuttiin siirtolainen videosta. Videossa kehotettiin pitämään yhteystiedot kunnossa ja käyttämään Fonectan palveluja. Keskusteluominaisuus on täyttynyt hyvin. Ja vastaukset annettiin selkeästi. Haasteena on Skype-keskusteluissa antaa kaikille omat puheenvuorot.
 • Ryhmä 3 keskusteli Fonectan mainoksesta Siirtolainen. Osalle keskustelijoista Fonectan palvelut olivat tuttuja. Videossa kehotettiin ihmisiä päivittämään yhteystietonsa ajan tasalle. Mainoksessa kerrottiin suomalaisesta miehestä, joka oli lähtenyt nuorena Amerikkaan ja oli rikastunut siellä. Nyt mies palasi takaisin Suomeen etsimään perillisiä.
 • Kolmas ryhmä puhui kans hyvin aiheestaan. Keskustelussa oli taukoja niin kuin kaikissa keskusteluissa mutta yleisesi hyvin puhuttu. Kommentteja tuli hyvin.
 • Hyvä keskustelu . Hyvät kysymykset olivat ei liian yksityiskohtaisia. Mielenkiintoinen asia.
 • Keskustelua syntyi hyvin ja kysymykset oli hyviä. Kaikki oli hyvin mukana keskustelussa.
 • Ryhmä 3 keskusteli Fonectan mainoksesta. Videosta huomattiin, että mainoksen tarkoitus tuli vasta lopussa selville. Kysymyksiin oli yksimielisiä vastauksia, koska mainoksen aihe ei ollut kovin puhutteleva että siitä olisi tullut suuria erimielisyyksiä. Puheenvuorot jakautuivat tässäkin ryhmässä hyvin.
 • Ainakin omalta osaltani, keskustelu oli hieman vaikeaa aloittaa ja ei oikein tullut aiheita mieleen mistä keskustella. Osa ryhmän henkilöistä keskusteli aiheista rohkeasti. Saatiin keskusteltua videoon liittyvistä asioista ja mielipiteitä jaettua.
 • Ryhmässä 3 keskusteltiin Siirtolainen-videosta, jossa mies lähtee Yhdysvalloista Suomeen etsimään perillistä. Koko video on siis Fonectan mainos loppujen lopuksi. Keskustelu oli melko lyhyt, mutta en kyllä itsekään saisi paljon irti tuosta videosta. Kaikki ei ihan ollut äänessä, mutta asiaa kuitenkin saatiin esille ja mielipiteitä vaihdettiin Pellon ja Ylitornion välillä.

 • Kolmas ryhmä keskusteli Fonectasta. Keskustelu oli vähän aineetonta, heillä ei syntynyt kauheasti ylimääräistä juttua tai asiaa, mutta he yrittivät hyvin.
 • Keskustelimme lyhyestä Fonectan mainosvideosta "Siirtolainen". Huomattiin keskusteltaessa nopeasti videon tavoite ja keinoja joilla ihmisiä koitettiin saada Fonectan asiakkaiksi. Keskustelunomaisuuskin jollain tasolla toteutui, esitettiin kysymyksiä sekä vastakysymyksiä ja saatiin kaikki asiat selvitettyä joita oli listattuna. Toki oli ainakin aluksi haastavaa saada kysyttyä kysymyksiä, mutta ensi kerralla toivottavasti paremmin.
 • Ryhmä 3 keskusteli Siirtolaisuus-mainoksesta. Keskustelu jäi ehkä hieman lyhyemmäksi kuin muut keskustelut, mutta mielipiteitä perusteltiin kuitenkin hyvin. Omia näkökulmia tuli hyvin esille.
 • Keskusteltiin siirtolaisvideosta jossa rikas amerikkalainen mies etsi perijää rahoilleen Suomesta, koska omia lapsia ei ollut. Videosta huomattiin, että se halusi saada ihmiset päivittämään yhteystiedot Fonectaan. Keskustelunomaisuus toteutui mielestäni hyvin ja kaikki liittyivät keskusteluun ja täydensivät toisten kommentteja. Kun on monta osallistujaa, skype-keskustelun haasteena on esimerkiksi se, että joku voi jäädä ilman puheenvuoroa.

Kaikkiaan keskustelut sujuivat erittäin hyvin ja olivat antoisia. 16.9. jatketaan seuraavilla keskusteluilla.

Kiitos tähänastisesta Pellon lukion opiskelijoille ja heidän äidinkielen opettajalleen Terhi Hammarelle!

Takaisin edelliselle sivulle