Skypetettiin suomalaisuudesta pellolaisten kanssa

Julkaistu: 19.05.2016 klo 14.16

Kakkosten haasteena on äi6-kurssilla ollut keskustella Pellon lukion opiskelijoiden kanssa suomalaisuudesta muutamien vanhojen ylioppilastekstien tekstien pohjalta. Skype-keskustelut käytiin 12.5. ja 19.5. Keskustelunaiheista kirjoitettiin myös ryhmissä yhteistä blogia.

Onko kieltenopiskelu ajanhukkaa? pohdittiin ensimmäisessä Skype-keskustelussa. Yhteinen blogi on kaiken aikaa tekellä. Käy katsomassa, millaisia ajatuksia kieltenopiskelu ja maahanmuuttajien suomen kielen opiskelu herätti.

Riikka Alaharjan novelli Aukio ei ollut helpompia keskustelunaiheita, sillä novelli jätti lukijalle paljon pohdittavaa.

Novelli nostaa esiin internetin tärkeyden aukiona, jolla voi kohdata tuttua kieltä ja tuttuja ihmisiä vieraassa maassa ollessankin.

Topeliuksen novellin Matti kuva suomalaisista hitaina, hiljaisina ja sisukkaina kivenkääntäjinä oli kolmannen keskustelun aiheena. 

Jotkin piirteet ovat kenties hiukan samantapaisia kuin Topeliuksen aikoihin, mutta toisaalta maailma on muuttunut varsin paljon. Luultavasti myös suomalaiset ovat muuttuneet maailman mukana.

19.5. keskusteltiin suomalaisesta elämäntavasta tilastotietojen pohjalta.  Yksittäisten lukujen pohjalta on tärkeä käsitteellistää asioita ja löytää jonkinlaisia trendejä ja käsitteellistää asioita. Yhden päivän taulukko toisaalta ei anna mahdollisuuksia vertailla, mihin suuntaan asiat ovat kehittyneet.

Hyvin sujui tämäkin keskustelu, ja sanottavaa tilaston pohjalta löytyi.

Keskustelu käytiin myös Sisäministeriön maahanmuuttajille jakamasta oppaasta. Toinen ryhmä kirjoitti aiheesta ansiokkaan blogitekstin.

Viimeisen ryhmän aiheena oli Mannerheimin Ylipäällikön päiväkäskyn erittely. Keskustelussa tuli selkeästi esiin puheen kontekstin vaikutus sen sisältöön ja mahtipohtiseen, tunteisiin vetoavaan esittämistapaan.

Keskustelijat pitivät hyvänä sitä, että vanhemmat, sodan kokeneet ihmiset välittävät nuoremmille sukupolville tarinoita siitä, millaisia nuo vaikeat ajat ovat olleet.

Oli hauska kuunnella keskustelujanne! Kiitos jälleen Pellon lukion opettajalle Hammaren Terhille hyvästä yhteistyöstä! Kiitos myös keskustelijoille! Käykää kommentoimassa blogitekstejä!

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle