Tiedonhaun helppous ja vaikeus

Julkaistu: 19.10.2016 klo 17.43

Miten tietoa haetaan ja arvioidaan? Näin asiasta kirjoitti ensimmäisen vuosikurssin opiskelija koe-esseessään.

Tiedonhaun periaatteet ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä valtavasti. Nykyään ei enää esitelmää varten haeta tietoa kirjastosta, vaan uskotaan, että kaikki tieto mitä ihminen tarvitsee, löytyy netistä. Näin tilanne usein onkin, sillä kirjastossa olevat tietokirjat vanhenevat koko ajan toisin kuin netissä, jossa tietoa voi päivittää jatkuvasti. Toisaalta kirjastossa olevissa tietokirjoissa tieto on melkein aina totta. Näin ei voi sanoa kuitenkaan, jos googlaa jotain netistä. Tiedonhaun vaikeus nykypäivänä on sitä, osaako tulkita jotain tietoa oikeaksi ja vääräksi. Ei osaako kysyä kirjastonhoitajalta apua tietokirjan löytämiseen.

Tiedonhaun oppiminen vie aikaa. Oikean ja väärän tunnistaminen vaatii, että hakee paljon asioita ja tulkitsee saamaansa tietoa. Onko lähteet merkitty ylös, onko kirjoittajan nimi näkyvillä ja myös, onko tekstissä käytetty lähteitä ollenkaan. Joskus tilanteena voi olla, että teksti on täysin kirjoittajan omaa mielipidettä, jolloin konkreettisia lähteitä ei ole välttämättä käytetty ollenkaan. Näitä asioita meille opetetaan koulussa, jotta meistä kaikista tulisi parempia tiedonhakijoita. Se on arvostettu taito kaikkialla. Jos tunnistat oikean ja väärän tiedon, usein tiedonhaussakin kestää paljon vähemmän aikaa.

Suuret harppaukset teknologiassa ovat aiheuttaneet sen, että voimme googlata kaikki asiat vain muutamalla näpäytyksellä sekunneissa. Tämä keino on hyvä, jos sinulla on jo tietoa asiasta, mutta et ole varma lähteistäsi. Netistä saat siis nopeasti vahvistusta jo valmiiksi omistamiisi tietoihin. Googlen avulla tiedon haku voi toisinaan kestää, jos tarvitsee laajaa tietoa jostain tietystä asiasta. Aikaa kuluu turhaan väärän tiedon selailemiseen, sillä Google ei automaattisesti laita hakutuloksia paremmuusjärjestykseen. Myös Googlessa hakutuloksiin vaikuttaa aikaisemmin vierailemasi sivut. Siksi on hyvä kokeilla muita hakukoneita, kuten esimerkiksi hakukonetta Duckduckgo. Sieltä saa aina neutraalia tietoa, ja siksi myös tietoa on helpompi eritellä.

Jos ihminen näkee Googlessa enemmälti vain yhdenlaista väärää tietoa, on vaikea uskoa sitä harvoin löytyvää oikeaa tietoa. Me uskomme helposti sellaista tietoa, mitä on eniten. Jos tietoa ei osaa löytää googlaamalla, on nopeaa kysyä sitä muilta sosiaalisessa mediassa. Sieltä saa nopean vastauksen, johon kyllä sekoittuu kirjoittajan oma mielipide. Sen takia ei aina tule saamaan oikeita vastauksia, mikä todistaa sen, että tiedonhaussa täytyy luottaa itseensä ja löytämiin tietoihinsa. Itseensä luottaminen tiedonhaussa ei aina kuitenkaan onnis-tu varsinkaan, jos tieto pitää esittää muille. Jos ei luota itseensä, ei luota myöskään löydettyihin tietoihin. Muiden arvostellessa löytämääsi tietoa on tärkeää muistaa, että eri ihmiset uskovat eri tietolähteisiin ja eri ihmisten tiedonhakutaidot ovat erilaiset.

Jos tuntee tiedonhaun menevän pieleen, kannattaa apua kysyä ammattilaisilta. Tiedonhaun ammattilaisia löytyy kirjastosta. Heitä ovat kirjastonhoitajat, jotka eivät välttämättä osaa sanoa suoraa vastausta kysymykseesi, mutta he osaavat hakea tietoa hyvin. Joskus jokin tieto löytyy vain kirjastosta, jolloin tiedonhaku vaikeutuu. Jos asuu kaukana kirjastosta, on vaikea saada tarvitsemaansa tietoa heti. Näin tapahtuu kyllä harvoin, sillä yleensä kaikki tieto löytyy netistä.

Useimmilta ihmisiltä puuttuu tarvittava taito etsiä tietoa. Useat uskovat aina siihen, mitä lukee esi-merkiksi Wikipediassa ja ovat liian laiskoja etsimään tietoa muualta. Wikipedian huono puoli on siinä, että monet nettitrollit voivat kirjoittaa sinne kaikenlaista väärää tietoa. Vaikka väärä tieto siellä korjataankin melko nopeasti, olisi hyvä tarkistaa Wikipedian lähteet ja katsoa, löytyykö sama tieto ainakin viidestä eri paikkaa. Näin voi varmistua saamastaan tiedosta.

Koulussa meitä opetetaan yleissivistykseen. Aina ei yleissivistys voi olla niin laaja, että osaa antaa vastaukseen jokaiseen kysymykseen, mitä eteen tulee. Tilanteita varten, jolloin emme osaa antaa vastausta, meille opetetaan tiedonhakua. Meitä opetetaan tunnistamaan luotettavan lähteen merkit ja erilaiset hakumenetelmät, jolla saamme tietoa. Arvostan tätä opetusta, sillä tiedonhaku on tärkeä taito. Tie tiedonhaun mestariksi käy löytämällä itselleen sen tavan, jolla yhdistää tiedot eri lähteistä. Nykyään tiedonhaussa ei olekaan ongelmana sen saatavuus, vaan sen tulkitseminen.

Takaisin edelliselle sivulle