Videoconference from Bradley University, USA: Embracing the multicultural world

Julkaistu: 14.03.2018 klo 06.54

- Community is complex, exciting and diverse, explained professor Heljä Antola Crowe in her video lesson to first year students. Cross-cultural competences require openness and respect to other people. It is important to remember all sorts of issues of diversity: age, gender, sosio-economic standing, nationality, language and culture. Religion is an essential part in culture for most people. Religious affiliation is one of the most important microcultures which individuals identify themselves with.

Ykköset olivat valmistautuneet uskonnontuntiinsa tekemällä luennoitsijalle kysymyksiä uskonnon eri puolista: myyteistä, opeista, rituaaleista, moraalista, kokemuksista, yhteisöllisyydestä ja uskontojen aineellisista ilmenemismuodoista. Seuraavassa ykkösten kirjoittamia ajatuksia siitä, mitä jäi mieleen luennosta. 

- Minusta oli kiva kuunnella, kun ihminen joka oikeasti osaa englantia puhuu ja yllätyin, kuinka hyvin ymmärsin, mitä hän sanoi. Mieleeni jäi se kuinka hän kertoi omasta rituaalistaan, joka tapahtui ennen ruokailua, hän siis lauloi lapsenlapsensa kanssa jonkinlaisen ruokalaulun.

-Kulttuurin jäävuori kuvasi sitä, että suurin ja vaikuttavin osa on näkyvän osan ulkopuolella. Uskonto on lähellä pintaa, mutta useimmilla se sijoittuu joka puolelle, koska se voi olla sekä näkyvää, että erittäin paljon itseen vaikuttavaa.

- Opin kulttuurin tärkeydestä ja kuinka se jakautuu eri tasoille. Erityisesti mieleen jäi tämä kyseinen jäävuorivertaus.

- Opin Skype-luennossa kulttuurista, rituaaleista kokemuksista, symboleista ja myyteistä uusia asioita, mitä en ennen tiennyt. Kulttuurin jäävuori kuvaa sitä, miten kulttuurissa on erilaisia tasoja. Uskonto sijoittuu jäävuoren keskiosaan eli se on veden alla.

- Minun mieleeni jäi, että Yhdysvalloissa rituaaleja on monia, mitä tavallisessa suomalaisperheessä ei ole esim. Jotkut käy kirkossa sunnuntaisin ja jotkut lausuvat ruokarukouksen ennen kun alkavat syömään.

- Opin luennosta, että tulisi olla avarakatseisempi muita ihmisiä ja kulttuureita kohtaan. Opin myös amerikkalaisten kulttuurista sen, että he ovat puheliaita ja he arvostavat ystävällisyyttä ja rakkautta. Mieleeni jäi se kun hän esitteli espanjalaista tuliaisia, jonka hän oli saanut jostain Espanjasta kai.

- Kaksi asiaa mitkä eniten jäi mieleen olivat se, että hänen tärkeimpiin arvoihinsa kuuluu rakkaus ja kindness eli ystävällisyys.

- Opin sen, että kristinusko voi näyttäytyä eri maissa eri tavoin. Sekä että kaikilla ihmisillä on monenlaisia rituaaleja ja nekin poikkeavat eri maissa toisistaan. Jäävuori kuvasi sitä, että ihmiset näkevät toisista ihmisistä vain pienen osan eli jäävuoren huipun, mutta vasta kun oppivat tuntemaan kunnoll,a niin tiedetään mitä sen huipun alla on. Uskonto kuuluu jäävuoren varmaankin keskelle.

- Opin luennossa kulttuurista, myyteistä, rituaaleista ja symboleista. Kulttuurin jäävuori kuvasi sitä, kuinka kulttuurissa on ”erilaisia tasoja”. Jäävuoren näkyvissä oleva huippu tarkoittaa kulttuurin helposti näkyviä asioita, esimerkiksi pukeutuminen. Veden alla on syvemmät tasot, esimerkiksi kulttuurin käyttäytyminen ja moraali. Uskonto sijoittuu veden alle jäävuoren keskiosaan. Mieleeni jäi se kuinka esimerkiksi yksinkertainen ruokarukous voi olla rituaali.

-Luento ainakin avasi minulle Amerikan kulttuuria hieman paremmin ja uskontoa sekä sen merkitystä amerikkalaisten elämässä. Luennolla tuli paljon minulle uusia ja kiinnostavia asioita. Mieleenpainuvimpia asioita oli ainakin kulttuuriasiat ja kuinka vaihtelevaa se on jo perheiden välillä. Oli mielenkiintoista myös kuulla, miten rituaalit ja myytit toimivat toisella puolella maailmaa. Kulttuurin jäävuori kuvaa kulttuurin erinlaisia tasoja. Uskonto sijoittuu näissä tasoissa keskitasoon veden pinnan alapuolelle.

- Opin lisää uskonnon vaikutuksesta yksilöön ja yhteisöön. Jäävuori kuvasi sitä, että ihmisestä näkyy vain pieni osa päälle päin ja suurin osa jää piiloon vedenpinnan alle. Uskonto sijoittuu mielestäni jäävuoressa sekä pinnan ylä- että alapuolelle. Mieleeni jäi päälimmäisenä vastaus omaan kysymykseeni, jossa kysyin kaikkein tärkeintä oppia kristinuskossa. Tähän kysymykseen vastaus oli lähimmäisenrakkaus.

-Opin luennosta, kuinka samanlaisia ajatuksia ja arvoja Amerikassa on kuin Suomessa. Jäävuori kuvasi, kuinka ihmisestä näkee vain vähän, kun hänet tapaa, ja kuinka erilaiset uskonnot eivät ole vain sitä mitä ulkoa päin näkee.

-Opin luennosta Yhdysvalloissa vallitsevista moraalikäsityksistä. Jäävuori kuvasi kulttuurin eri ulottuvuuksia sekä niiden merkitystä yksilölle. Uskonto sijoittuu joko vedenpinnan yläpuolelle tai heti sen alapuolelle. Mieleeni jäi kertomus samalla tiellä sijaitsevista kirkoista.

-Mieleeni jäi ainakin se, että uskonto näkyy Amerikassa melko vahvasti paikasta toki riippuen. Hänelle tärkeä rituaali on hänen lapsenlapsensa kanssa ruokalaulu. Monilla ihmisillä on erilaisia rituaaleja ja esim. jokaisessa perheessä tavat ja periaatteet ovat erilaisia.

Thank you very much, Dr. Heljä Antola Crowe, for sharing your thoughts with us! The videoconference was very interesting! 

Kuvat ja teksti Mirjami Hyttinen

Takaisin edelliselle sivulle