Vierailulla Oona Palokangas, Luleå Tekniska Universitet, Hälsovägledare

Julkaistu: 01.03.2018 klo 18.40

Lähes joka vuosi joku opiskelijoistamme on kiinnostunut jatko-opinnoista ulkomailla. Rajalla asuvina emme aina miellä Ruotsia ”oikeaksi” ulkomaaksi, mutta sitä se kuitenkin on opiskeluun hakeutumisen näkökulmasta. Muutoinkin Ruotsin järjestelmä poikkeaa jossakin määrin suomalaisesta mallista.

Haku Ruotsiin tapahtuu www.antagningen.se -sivuston kautta tai, kuten Oona-opiskelija helpommaksi kertoi, menemällä sen yliopiston sivuille, jossa on tarjolla itseä kiinnostavaa koulutusta. Lisäksi Ruotsissa, tai ainakin Luulajassa, suurin osa opiskelusta toteutuu etäopiskeluna; Oonakin kertoi olevansa kuukausittain vain noin viikon Luulajassa. Kaikki muu opiskelu toteutuu verkossa.

Opiskelijalta etäopiskelu edellyttää itsenäistä otetta, kykyä laatia lukujärjestys ja pitää kiinni verkkotehtävien palautusaikataulusta. Tietenkin aito kiinnostus omaa alaa kohtaa on tarpeen, muutoin lienee vaikea orientoitua vaadittuihin tehtäviin. Oona kertoi itsenäisen opiskelutyylin sopivan hänelle ja koulutusala tuntuu omalta.

Oonan tutkinto vastaa lähinnä suomalaista terveystieteiden kandidaatti-tutkintoa, kuitenkin tietyin varauksin. Oonan tutkinto ei edellytä aiemmin suoritettua vähintään toisen asteen sosiaali-tai terveysalan tutkintoa. Tutkinnon sisältö, näin myös Oona kertoi, tähtää terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen, ei kuntoutukseen tai sairauksien hoitamiseen. Oona arvioi työtilanteen olevan Ruotsissa hyvä, koska terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä pidetään nykyisin tärkeänä ja siihen ollaan valmiita sijoittamaan. Esimerkiksi oman yrityksen perustaminen on yksi mahdollisuus.

Tarvittavasta kielitaidosta Oona totesi, että sen on oltava vähintään hyvä, jos mielii selvitä opinnoista. Vaikka Oonalla on erittäin hyvä ruotsinkielen taito, Oonan mukaan haastetta on ollut. Kannattaa siis ajoissa orientoitua kielen opiskeluun, mikäli suuntana on Ruotsi.

Opinto- ja asumistuesta todettakoon, että ne eivät poikkea Suomessa opiskelevan eduista. Lisätietoa löytyy www.kela.fi - ja www.maailmalle.net -sivustoilta.

Kiitos Oonalle käynnistä!

Kuva ja teksti Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle