Ykkösten vanhempainilta 5.9.2018

Julkaistu: 07.09.2018 klo 09.17

Mukava kokoinen joukko vanhempia ja opettajia oli kokoontunut lukion ensimmäisen vuosikurssin vanhempainiltaan.

Vanhempainillassa käsiteltiin yleisiä asioita lukio-opiskelusta. Wilman käyttö on ennestään tuttu, mutta muutamaa perusasiaa kerrattiin. Rehtori totesi muun muassa, että opettajat merkitsevät aina poissaolot punaisella. Vanhemmat muuttavat poissaolot puolestaan selvitetyksi (vihreä merkintä). Vanhemmat eivät todennäköisesti voi edelleenkään merkitä kuin reaaliaikaisia poissaoloja Jos vanhemmat tietävät ennalta poissaolosta, ryhmänohjaajalle voi laittaa viestiä, ja hän merkitsee poissaolon selvitetyksi.

Wilman yhteydessä käsiteltiin myös työjärjestystä, päättöviikkoa, jaksoarviontia, arvosanojen muodostumista ja kurssikertymien seurantaa. Aineenopettajat kertoivat omien aineidensa sisällöistä ja kurssien toteuttamisesta sekä arvioinnin perusteista. Arviointi on lukiossa monipuolista, ja arvosanaan vaikuttavat erilaiset tehtävät ja opiskelijoiden tekemät tuotokset. K-merkintä jaksoarvioinnissa voi johtua esimerkiksi siitä, että opiskelija haluaa korottaa arvosanaa ja täydentää tehtäviään. Mikäli vanhemmilla on kysyttävää arvosanoista tai yleensä jaksoarvioinnista, viestiä voi laittaa niin aineenopettajille kuin ryhmänohjaajalle.

Wilman lisäksi lukion tapahtumista tiedotetaan vapaamuotoisemmin esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa. Lukion Verkkolehti on myös mainio tapa seurata lukion arkea.

Kotisivujen kautta tutustuttiin opetussuunnitelmaan, jaksotusjärjestelmään, lukion tapahtumiin ja hankkeisiin. Lukion kotisivujen kautta saa hyvän kuvan esimerkiksi lukion kansainvälisestä toiminnasta.

Illan aikana keskustelimme TVT:n käytöstä opetuksessa ja muuttuneista opetusmetodeista; lukiota velvoitetaan teknologian käyttöön ja teknologian todettiin olevan monella tavoin hyödyksi niin oppiaineen sisällön kuin erilaisten oppijoiden kannalta. Vanhempia pyydettiin kuitenkin seuraamaan, että iPadien käyttö on asiallista. Oppitunneilla käyttöä seurataan ja tarvittaessa epäasialliseen käyttöön puututaan. Hyödyt ovat kuitenkin huomattavasti suurempia kuin haitat.

Opiskeluhuollon palvelut

Lopuksi muistutettiin opiskeluhuollon palaveluista. Opiskeluhuollon henkilöstöä ovat koulukuraattori Jannice Toolanen, koulupsykologi Mika Nevala sekä terveydenhoitaja Eila Kursula. Mika vastaa lukilausunnoista ja Jannicen toimenkuvaan kuuluvat monenlaiset asiat, myös vapaa-ajan kysymykset. Jannice tulee vierailulle ykkösten luokse päättöviikolla. Opiskeluhuollon henkilöstön tavoittaa Wilman kautta.

Tuleva korkeakoulu-uudistus ja sen vaikutukset lukiolaisen arkeen puhuttivat jo ykkösten vanhempia. Nyt todettiin, että lukiossa pyritään hyvään kurssisuunnitteluun ja tiedottamaan tulevista muutoksista. Käytännössä LUKKO-hanke, lukiosta korkeakouluun, on jo varautumista vuoteen 2020, jolloin uudistukset tulevat voimaan. Tähän teemaan palataan kakkosten ja erityisesti abien vanhempainilloissa.

Kuva ja teksti Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle