Ylioppilaamme maailmalla, osa 15: Restonomi, Lapin amk

Julkaistu: 22.04.2016 klo 17.15

Restonomiopiskelijan kuulumisia! Jutta Vaaraniemi, restonomi, Lapin amk

Valmistuin ylioppilaaksi Ylitornion yhteiskoulun lukiosta keväällä 2013. Lukion jälkeen hain opiskelemaan hotelli- ja ravintola-alaa ammattikorkeakouluun. Paikka aukesi silloisesta Rovaniemen ammattikorkeakoulusta, joka nykyisin kantaa nimeä Lapin ammattikorkeakoulu. Opinnot alkoivat syksyllä 2013 ja tavoitteena oli valmistua jouluna 2016 restonomiksi.

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, ja se rakentuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaavalinnaisista opinnoista sekä harjoitteluista ja opinnäytetyöstä. Perusopinnot käydään heti koulun alkaessa ja niissä keskitytään koulussa käytettäviin järjestelmiin, toimintamalleihin, ohjelmiin ja käytäntöihin. Perusopinnoissa luodaan katsaus siihen, mitä restonomiopinnot ja matkailuala ovat. Ammattiopinnot rakentavat suuren osan tutkinnosta ja niissä käsitellään muun muassa vieraanvaraisuutta, turvallisuutta, asiakaspalvelua, kannattavuutta, lainsäädäntöä ja vastuullisuutta. Kieliopinnot ovat myös tärkeä osa koulutusta.

Kursseilla käydään paljon läpi hinnoittelua, henkilöstövoimavaroja ja johtamisen eri elementtejä. Ammattiopinnoissa pääsee myös tekemään valintoja. Tällä hetkellä suuntautumista on voinut tehdä konseptointiosaamiseen tai tapahtumanjärjestämiseen, ja osa ammattiopinnoista keskittyy tehtyyn valintaan. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita laajalta tarjottimelta, esimerkiksi itse olen käynyt vapaasti valittavina lisää ruotsin kursseja, turvallisuusosaamista sekä kursseja tarjoilun ja baariosaamisen puolelta.

Tutkinnon aikana on kolme harjoittelua, joista ensimmäinen on kolmen viikon mittainen ”kenttäjakso” ensimmäisenä lukuvuotena, toinen harjoittelu ns. ”perusharjoittelu” toisena lukuvuotena ja kolmantena lukuvuotena ”syventävä/esimiesharjoittelu”. Kaikki harjoittelut toteutetaan alan yrityksissä!

Restonomikoulutus ja edelleen matkailu- ja ravitsemisala sopii opiskelijalle, joka on kiinnostunut asiakaspalvelusta, matkailualan trendeistä, palvelukulttuurista ja sen kehittämisestä sekä elämyksien luomisesta. Alalla tarvittavia ominaisuuksia ovat ulospäinsuuntautuneisuus, rohkeus, kielitaito, kehittämishalu sekä joustavuus. Olen todella viihtynyt opinnoissa sekä ravintola-alalla. Tämä on juuri sitä, mitä haluan tehdä! Koulutus valmistaa työelämää varten ja luo mahdollisuuksia työuralle. Koulutus on myös erittäin joustava ja jokaiselle luodaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorituksesta heti ensimmäisenä lukuvuotena.

Ala työllistää ihmisiä hyvin sesonkiluontoisesti. Silti alalla on töitä myös ympärivuotisesti, kun on halua ja osaamista. Olen työskennellyt ennen opintojani ja niiden aikana baarimikkona sekä tarjoilijana Ylitorniolla ja siellä päässyt harjoittamaan myös esimiehen tehtäviä, kuten laskutuksia, tapahtumien suunnittelua, tavaran tilausta, työvuorosuunnittelua ja henkilöstöhallintaa. Olen juuri suorittanut syventävän harjoitteluni Rovaniemellä ravintola-alan yrityksessä, johon pääsin myös kesäksi töihin.

Kieli- ja vuorovaikutustaito tärkeää

Restonomikoulutuksessa painotetaan kielitaitoa, liiketoimintaosaamista sekä vuorovaikutustaitoja. Minulle on ollut hyötyä kaikista lukion aikana opiskelluista kielistä ja matematiikasta. Kieliä käytetään alalla päivittäin kansainvälisessä toiminnassa. Sain kipinän ruotsin kielen opiskeluun lukioaikana ja siitä on ollut minulle todella paljon hyötyä niin koulutuksessa, työelämässä kuin vapaa-aikanakin. Esimiehellä on usein tulosvastuu yrityksessä, joten laskemme koulutuksessa katetuottolaskentaa, yrityksen menoja, tuloja ja tuottoja. Yllättävän paljon hyötyä minulle on ollut opinnoissa hyvästä äidinkielen taidosta. Olen kokenut kirjoittamisen taidot ja oikeinkirjoituksen erittäin hyödyllisiksi sekä opinnoissa että alalla yleensäkin.

Opiskelen siis tällä hetkellä kolmatta vuotta restonomiopinnoissa. Enää on opintoja jäljellä yksi kurssi ennen kesää ja syksyllä edessä oleva opinnäytetyö, jouluksi 2016 olisi tarkoitus valmistua. Osallistuin maaliskuussa restonomiopiskelijoiden valtakunnallisiin kisoihin, RESTO-tapahtumaan, joka on käytännössä alan SM-kisat. Voitto irtosi Lapin AMK:n joukkueelle ja oli mahtavaa saada tunnustusta kovasta työstä! Hurjasti on tullut opintojen kautta kokemusta ja tietoa lisää, vaikka kehitettävää löytyy aina! Olen erittäin tyytyväinen että hain restonomikoulutukseen juuri Rovaniemelle, koska täällä pohjoinen toimintaympäristö, vieraanvaraisuus ja turismin vaikutus luovat huikeat puitteet koulutukselle!

Lukio antoi minulle paljon eväitä tulevaan. Olen itsestäni ylpeä, että lukioaikoina otin opinnot tosissaan, koska erityisesti kielistä, matematiikasta ja äidinkielestä olen saanut paljon irti. Pienessä lukiossa opetus oli henkilökohtaista ja ilmapiiri aivan mahtava! Erityisesti on jäänyt mieleen koululla järjestetyt tapahtumat ja yhdessä tekemisen henki, sekä kaikki ihmiset, jotka ovat opiskeluuni vaikuttaneet. Lämpimät terveiset kaikille opettajille! ☺

Jutta Vaaraniemi
- 3. vuoden restonomiopiskelija Lapin AMK:ssa
- valmistunut YYKL:sta vuonna 2013
- työskentelee ravintola-alalla, ikää 21 vuotta

Matkailualan koulutusmahdollisuudet Rovaniemellä ovat monet: toisella asteella Lapin ammattiopisto ja korkeasteella Lapin ammattikorkeakoulu/Jutan esittelemä restonomi-tutkinto sekä Lapin yliopisto/yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Matkailututkimus.

Mahdollisuuksia on siten niin perustutkintojen kuin täydennyskoulutuksen näkökulmasta. Jatkuvan koulutuksen periaate onkin tämän päivän arkea ja matkailualalla osaamisen päivittäminen on välttämätöntä ja koulutustarjontaansa on runsaasti. Tälle alalle hakeutuville sopinee motto "Vierivät kivet eivät sammaloidu". Ne sammaloituneet kivet jätetään sen sijaan matkailijoiden ihailtaviksi.

Kuten Jutta kirjoittaa, ala elää sesonkien mukaan, mutta toisaalta työllistää ainakin keväällä 2016 uutisoitujen tietojen perusteella hyvin, esimerkkinä Pohjolan Sanomien Uutinen 18.4.2016: Matkailu takoi hurjaa kasvua tänä talvena.

Kiitos Jutta! Mukavia hetkiä opintojen ja kesätyön parissa! Restonomi-tutkinnosta kiinnostuneet saavat Jutan yhteystiedot opolta.

Haastattelijana Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle