Ylioppilaamme maailmalla, osa 16: Oikeustiede

Julkaistu: 19.10.2016 klo 17.32

Emilia Karhu, Ylitornion yhteiskoulun ylioppilas vuosimallia 2015, kävi vieraanamme kakkosten opo-tunnilla 12.10. Emilia kertoi kattavasti ja kannustavasti omasta koulutuspolustaan Turun yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijaksi. Emilia kertoi esityksessään pääsykokeista, kokemuksistaan varsinaisena opiskelijana, tutkintorakenteesta, opintojen sisällöistä sekä opiskelustaan avoimessa yliopistossa.

'

Emilia Karhu - oikeustieteen yo Turusta

Emilia osallistui oikeustieteellisen pääsykokeisiin jo kirjoituskeväänä, mutta ei oman kertomansa mukaan ollut kuitenkaan jaksanut siinä vaiheessa lukea riittävästi eikä oikeustieteelliseen vaadittava luku/vastaustekniikka ollut tuolloin vielä muutoinkaan hallinnassa. Opon lisäys: se on oma "kielensä" ja tekniikkansa, johon alalle haluavan on perehdyttävä ennen pääsykokeita. Mikään lukiokurssi ei anna "valmiita eväitä", mutta opastusta "sanan äärelle" saa kyllä.

Opiskeluun avoimessa yliopistossa Emilia oli suhtautunut tavoitteellisesti ja keskittynyt vain opiskeluun ja opintopisteiden kartuttamiseen. Emilia painottikin, että avoimen kurssit ovat saman arvoisia kuin yliopiston vastaavat kurssit. Opettajat ovat samoja, vaatimukset vastaavia ja opinnot saa hyväksiluettua tutkintoon. Avoimen yliopiston kautta saa myös varmuutta pääsykokeisiin ja oppii oikeustieteissä vaadittavaa vastaustekniikkaa.

Emilia täydensi osaamistaan ennen tämän kevään pääsykokeita myös valmennuskurssilla, joita on tarjolla eri järjestäjien toimesta, erilaisina versioina (opon lisäys: myös verkkovalmennus) ja monenlaisilla hinnoilla. Valmennuskurssit ovat hyvä lisä, mutta Emilia totesi omalla kursillaankin olevan monia, jotka ovat valmistautuneet pääsykokeisiin omin voimin.

Emilia toivotti tsemppiä kaikille ja totesi, että ei kannata masentua eikä antaa periksi, vaikka esimerkiksi yo-kirjoitukset eivät sujuisi kovin hyvin. Opona painotan samaa asiaa. Kaikkein tärkeintä on tehdä työtä haaveen toteuttamiseksi. Emilia on toiminut oikein; "välitalvi" kannattaa hyödyntää, jos koulutusala tuntuu kiinnostavalta. Kuten Emilia kertoi, kustannukset eivät liene este avoimen opetukseen osallistumiselle. Emilia muutti paikkakunnalle, jonne halusi opiskelemaan. Se ei aina ole mahdollista, mutta opintoja voi usein tehdä ainakin jossakin määrin verkko-opintoina.

Varminta tietenkin on, että avoimen opinnot tekee siihen yliopistoon, jonne aikoo opiskelemaan, mutta myös muualla tehdyt opinnot voi saada ainakin osittain hyväksiluetuiksi. Lisäksi osaaminen pääsykokeisiin karttuu - asia, jota ei voi vähätellä. Edelleen opona lisään, että jo lukiossa kannattaa tutustua pääsykokeisiin, pääsykoemateriaaliin ja ehkä tehdä vaikkapa yksi kurssi, jotta haave realisoituu: onko ala sellainen, jonne oikeasti haluan? Samalla oppii edellä mainittua vastaustekniikkaa.

Emilia totesi myös, että opiskelupaikkaa valittaessa kannattaa arvioida alojen työllistävyyttä. Oikeustieteet tarjoaa laaja-alaisen tutkinnon ja mahdollisuuden monenlaisiin työpaikkoihin yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Opon lisäys, jonka myös Emilia mainitsi: Vuonna 2018 oikeustieteellisen hakujärjestelmä muuttuu valtakunnalliseksi, mikä mahdollistaa haun kaikkiin oikeustieteen opetusta antaviin yliopistoihin. Kun siihen lisätään ensikertalaisten kiintiö, pääseminen ei ole mahdotonta, mutta motivaatiota se edellyttää. Kärjistäen voisi sanoa, että vahingossa ei voi päästä. Alan opiskelijoiden valmistumisprosentti on yksi korkeimmista, mikä kertoo omalta osaltaan hakijoiden korkeasta motivaatiosta.

Opon lisäys: Haaveista tulee varmimmin totta toimimalla. Yksi erittäin hyvä reitti on ns.vapaan sivistystyön järjestämä opetus, esimerkkinä vaikkapa Rovala-opiston oikeustieteiden linja, Turun kr.opiston vastaava linja jne. Opistot tekevät yhteistyötä alueensa yliopiston kanssa, järjestävät ohjattua opetusta ja suoritetut opinnot saa hyväksiluettua siinä vaiheessa, kun siirtyy tutkinto-opiskelijaksi. Samalla opetus valmistaa pääsykokeisiin.

Vaihtoehto on erittäin hyvä, jos haluaa varmistaa tavoitteellisen ja johdonmukaisesti etenevän lukukauden; kaikille itsenäinen työskentely ei ole helppoa. Ensikertalaisen kiintiö niin ikään säilyy ja kustannusten osalta voi todeta, että yhden valmennuskurssin hinta voi olla useita tuhansia. Suoritetut opinnot myös nopeuttavat valmistumista, joten kustannukset ovat suhteellinen kysymys.

Oikeustiedettä voi päästä opiskelemaan myös avoimen väylän kautta, jolloin keskiarvoraja on vähintään hyvä 3. Käytännössä raja on kuitenkin pääsääntöisesti 4.25 - 4.75, vaihdellen hieman eri yliopistoissa. Ei siis mahdotonta em.tavalla, mutta haasteellista kyllä.

Huom! Myös avoimen yliopiston tarjonta on nykyisin osoitteessa www.opintopolku.fi.

Kiitos Emilia käynnistä ja lupauksesta kertoa tarkemmin/opastaa alasta kiinnostuneita! Emilian yhteystiedot saa halutessaan opolta.

Kuvat ja teksti Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle