Ylioppilaamme maailmalla, osa 17: Psykologia

Julkaistu: 26.10.2016 klo 20.33

Eveliina Karhu, Ylitornion yhteiskoulun ylioppilas vuosimallia 2015, kävi vieraanamme kakkosten/kolmosten PS4-tunneilla 25.10. Eveliinan vierailu sijoittuikin varsin sopivalle kurssille: motivaatio on yksi kurssin keskeisistä teemoista, ja motivaatiota tarvitaan, jotta saa haluamansa koulutuspaikan.

Eveliina Karhu - psykologian opiskelija Jyväskylän yliopistosta

Eveliina kertoi omista tunnelmistaan lukion päätyttyä sekä välivuoden merkityksestä itselleen; Eveliina koki, että välivuosi oli hänen tapauksessaan hyväksi. Talvi antoi puhtia pääsykokeisiin valmistautumiseen ja opintojen aloittaminen syksyllä tuntui mielekkäältä. Hetkisen aikaa pohdimme, miten Eveliina olisi menetellyt ja mitä hän suosittaisi vastaavassa tilanteessa olevalle, jos opiskelupaikka olisikin jäänyt saamatta. Eveliina kertoi, että hänelle mahdollisuuksia olisi ollut kaksi: joko psykologian opintojen aloittaminen Alkio-opistossa avoimen yliopiston opintoina tai itsenäisesti avoimessa yliopistossa. (Opon lisäys: vapaan sivistystyön osalta löydät lisää tietoa esim.edellisestä jutusta, nro 16).

Eveliinan tapauksessa koulutusala/hakukohde on ollut oikeastaan koko ajan selvä eli ns.välitalvi ei johtunut epätietoisuudesta, vaan siitä, että pääsykokeisiin valmistautuminen oli tietyssä mielessä liikaa heti kirjoitusten jälkeen. Eveliina osallistui kyllä pääsykokeeseen jo kirjoituskeväänä ja totesi, että periaatteessa on hyvä käydä katsomassa kysymykset/tutustua paikkaan ja systeemiin, vaikka valmistautuminen olisi vähäinen. Eveliina kävi myös abivuonna "omakustanteisesti", koulun kannustamana, tutustumassa Jyväskylän yliopiston abipäiville, käytäntö, joka on mahdollinen kaikille opiskelijoillemme. Matkasta aiheutuu kuitenkin kustannuksia opiskelijalle itselleen eikä tutustuminen Eveliinan mukaan ole välttämätön.

Eveliina kertoi kattavasti pääsykokeiden kaksivaiheisesta sisällöstä. Ensimmäiseen vaiheeseen osallistuvat kaikki ja toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisen vaiheen perusteella. Toinen vaihe ei ole missään tapauksessa "läpihuutojuttu", vaan soveltuuskoe. Pohdimmekin aika paljon pääsykoekäytäntöä, kokeiden erottelevuutta ja luotettavuutta, valmennuskurssien merkitystä hyvässä ja pahassa, ensikertalaisuutta, TE-toimiston hakuvelvoitetta jne. Opon lisäys: alalle hakeutuvat löytävät lisätietoa www.opintopolku.fi -sivustolta. Tässä yhteydessä on otettava huomioon eri yliopistojen käytänteet, hakukiintiöt sekä valintakokeiden mahdolliset muutokset. Aineistot muuttuvat aina ja perusrakenteeseen tulee vuosien myötä muutoksia. Ensikertalaisuuskiintiö on tästä yksi esimerkki, asia, jota voisi myös kritisoida ja miettiä, olisiko pääsykokeita mahdollista kehittää siten, että motivaatio alalle olisi edelleen keskiössä, samoin soveltuvuus, mutta keinot motivaation osoittamiseen olisivat toiset.

Opinnoissaan Eveliina suuntautunee, näin ymmärsimme, perhetyön suuntaan. Kehityspsykologia on erityinen mielenkiinnon kohde ja vapaasti valittaviksi opinnoiksi Eveliina onkin kaavaillut kasvatustiedettä ja perhetyötä. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi viestintä, kielet, henkilöstöhallinto, erityispedagogiikka jne. Lisätietoa koulutustajonnasta löydät Jyväskylän yliopiston sivuilta ja opintopolku -sivustolta. Eveliina lupasi myös omalta osaltaan opastaa alasta kiinnostuneita (yhteystiedot saa opolta). Lopuksi Eveliina kehui Jyväskylää opiskelupaikkakuntana, johon on helppo tutustua ja joka on profiloitunut opiskelijakaupungiksi. Eveliina puhkui intoa ja opiskelun iloa!

Kiitos, Eve, käynnistä ja mukavaa opiskeluaikaa!

Kuvat ja teksti Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle