Ylioppilaamme maailmalla,osa 8. Fysioterapia

Julkaistu: 08.02.2016 klo 15.26

Nyt on vuorossa Julia Hokkanen, fysioterapia/Lapin amk. Tässä Julian haastattelu ja terveiset.

Terkut kaikille entisille ja nykysille lukiolaisille sekä tietenki opettajille ja muule henkilökunnale! Vähän innostuin kirjottelehmaan tähän tätä ommaa tarinaani koulutusmaailman osalta, mutta toivottavasti jaksatta lukea ☺

Pääsin ylioppilaaksi Ylitornion yhteiskoulun lukiosta kevväälä 2013.

Täytyy tähän alkuun heti myöntää, että ikävä on niitä lukioaikoja... Vaikka tekemistä ja lukemista riitti, niin oli se silti paljon ”huolettomampaa” aikaa, ko tämä jatko-opiskelu. Lukio on hyvvää aikaa opetella ottaan itte vastuu asioista. Sielä ei tarvi täysin sitä vielä ite osata; opettajat, vanhemmat, opo, rehtori ja monesti se oma ryhmäki on muistuttelemassa tulevista kokkeista ja tehtävien palautuksista, mutta ainaki omala kohala Lapin ammattikorkeakoulussa opinnot on suuremmalta osin omalla vastuulla. Kyllä opettajat ja tutor ja tietenki sieläki se oma opiskelijaryhmä on tukena ja apuna, mutta ihan eri tavalla ko lukiossa.

Eli mie pääsin siis lukion jälkeen suoraan samana syksynä silloseen Rovaniemen ammattikorkeakouluun (joka opintojen aikana muuttu Lapin ammattikorkeakouluksi) opiskelemaan fysioterapiaa. Muutos oli aika suuri aikasemphaan. Lukiossa oli pienehkö opiskelijaryhmä, suurin osa tuttuja, ympäristö tuttu, opettajatki tuttuja, tai ainaki opintojen aikana tuli tutuiksi, mutta AMK:issa vastaan tuli suuri koulurakennus.. Tunteja saattaa olla jopa neljässä eri rakennuksessa, kolmessa eri kerroksessa ja vieläpä joskus toisella kampuksella. Opiskelijaryhmä on iso, meitä alotti 40 uutta fysioterapeutin alkua ympäri Suomen, ei ollu kethään tuttua ja häätyy myöntää, että Ylitornion tyttöä vähän jännitti olla ”suuressa maailmassa”, vaikka kotia matkaa ei olekkaan ko se reilu 100km. Kuitenki aika äkkiä sitä löysi oman paikkansa ryhmässä ja koulussa.

Fysioterapiakoulutuksen sisältöä

Fysioterapiakoulutus on laajuudeltaan 210 opintopistettä, mikä käytännössä tarkottaa 3,5vuotta (60 opintopistettä vuodessa), Lapin AMK:ssa on kuitenki käytössä portaittainen valmistuminen, eli jos saat omat opinnot suoritettua aikasemmin, niin valmistuminenki on mahollista eri tahissa opetussuunnitelman kans. Tämä tarkottaa siis sitä, että jos teet har-jotteluja vaikkapa kesällä tai kirjottelet opinnäytetyötä nopeampaan tahtiin ko oma opiskelijaryhmä, voit myös aikastaa omien valmistumispapereitten ulossaamista.

Tämä 210 opintopistettä sisältää perusopinnot (10op), ammattiopinnot (95op), vapaasti valittavat opinnot (5op), ammattitaitoa edistävä harjoittelu (80op) sekä opinnäytetö (20op). Ammattiopintoihin kuuluu muunmuassa anatomia ja fysiologia (joita on aika paljon, ja jotka kannattaa opiskella hyvin, niitä tarvii kaikissa muissa opinnoissa), voisin väittää tässä välissä vielä, että fysioterapeutin koulutuksessa käydään kaikista laajiiteen anatomia ja fysiologia läpi, niin suomeksi ko latinaksikki (toki lääkiksessä on laajat, mutta nyt jos AMK-koulutuksista puhutaan).

Me siis ollaan opiskeltu eri kudokset, iho, luut, lihakset, niitten kiinnityskohdat ja toiminnat, nivelsitteet ja ligamentit, nivelet, sisäelimet; ruuansulatuselimistö, hengityselimistö, verenkiertoelimistö, virtsaneritys, lämmönsäätely, hormoninerityksestä, hermostosta, oikeastaan KAIKKI ihmisestä niin suomeksi ko latinaksikki. Ja tällä hetkellä tuntuu jopa, että paremmin ossaa kaikki luut ja lihakset ainaki latinaksi ko suomeksi, koska latinan kielellä niitä täytyy tällä alalla käyttää. Harjottelussa lähetteet tulee latinaksi lääkäreiltä meille ja taas menee meiltä eteenpäin edelleen latinan kielen termeillä.

Ammattiopintoihin kuuluu myös kielet (ruotsi ja englanti), biomekaniikka, ergonomia, motorinen kasvu ja kehitys sekä monia muita asioita. Lisäksi ammattiopintoihin sisältyy paljon käytännön tekemistä, kuten nivelliikkuvuuden mittausta, nivelten mobilisointia, ryhdin tutkimista ja arviointia, kinesio- ja urheiluteippausta, fasciakäsittelyä sekä laajasti eri osa-alueilta käytännön tutkimista sekä terapian toteuttamista. Lisäksi ollaan opiskelujen aikana suoritettu EA1-kurssi, pelastusuintitesti ja tänä kevväänä eessä on potilassiirtojen ergonomiakortti.

Harjoittelut meillä on 4 viikon mittaisia ja niitä on 2. vuonna 3 kappaletta (hieronta ja toi-mintakyvyn tutkiminen, geriatria sekä TULES), 3. vuonna 3 kappaletta (Ortopedia/sydän- ja verenkierto tai hengitys, sekä lasten ja aikuisten neurologia.) Viimeisen syksyn aikatau-lussa on vapaavalintainen sekä syventävä harjoittelu. Lisäksi on vielä projektiharjottelu, jota meiän ryhmä alko suorittaan 2. vuoden keväällä, siinä pitää ite kerätä projektitunteja 80h, jotka etukäteen selvitetään opettajilta, että hyväksytäänkö ne ko. tunteihin ja kaikki tunnit kirjataan ylös ja haetaan aina vastuuopettajilta nimmarit. Meillä oli koulun puolesta projekteja, joihin tuli osallistua, mutta koska tunnit ei täyttyny, niin olen ollu lisäksi mm. Rovaniemellä Lyseonpuiston lukion hyvinvointitapahtumassa ja Revontuli-kauppakeskuksen Fitness-tapahtumassa. Jo ensimmäisenä opiskeluvuonna pääsimme ”kentälle” harjoittelemaan perushoidon 5 päivän mittaisella harjoittelulla sekä lyhyellä alaan tutustumisella 4 päivän harjoittelulla.

Opinnäytetyöprosessi alkoi 2. opiskeluvuoden keväällä ja nyt se on jo hyvässä vauhdissa. Tarkoituksena olisi esittää opinnäytetyö ennen kesälomaa. Harjoitteluja on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Lapin AMK:n fysioterapiakoulutuksella on tällähetkellä vaihtokohteita ainakin Espanjassa useammassakin kohteessa, Puolan Krakovassa ja Wieliczkan suolakaivoksella, Ison-Britannian Bristolissa sekä Sveitsissä, myös muita kohteita on vaihtelevasti mukana.

Yhteistyökykyä ja kiinnostusta ihmiskehon toimintaan

Olen tykänny tosi paljon fysioterapiakoulutuksesta Lapin AMK:ssa. Opiskelu sopii semmoselle, jolla on kiinnostusta ihmiskehon rakenteita ja toimintaa kohtaan. Ala vaatii sitä, että tullee tosi erilaisten ihmisten kans toihmeen, on lapsia, nuoria, aikusia, vanhuksia, kehitysvammasia, maahanmuuttajia... lista on loputon. Fysioterapiakoulutusta Lapin AMK:ssa voin suositella myös semmosille, jotka tykkää tehä paljon käytännössä asioita, ja on niin sanotusti kinesteettisiä oppijoita. Oma aktiivisuus ommaa opiskelua kohtaan on myös erittäin tärkeää, mutta sen uskon olevan myös muissa AMK:ssa ja yliopistoissa.

Ongelmaperusteista opiskelua - tiedonhankintataidot tärkeitä

Opiskelu on ongelmaperusteista (PBL), joka aluksi toi paljon haasteita uutena oppimistyy-linä. Tässä korostuu oman tiedonhankinnan merkitys. Opintojakson alussa on aloitustutoriaali eli ”kokous” pienryhmässä (meän luokka oli jaettuna neljään 10 hengen ryhmään), jossa opettaja valvoo toimintaa ja alussa antaa jonku tulevaan opintojakson sisältöön liittyvän virikkeen, se voi olla sarjakuva, kuva, tarina, video, periaatteessa ihan mikä vain. Sen jälkheen jokanen kirjottaa ideariihessä ylös sanoja, jotka tulee mieleen aiemmasta virikkeestä, sanat kootaan yhteen ja ryhmitellään, ryhmät nimetään ja niitten perusteella muodostetaan kysymys. Tarkotus olis että se kysymys kattais tulevaa opintojaksoa mahollisimman hyvin, niin sitten ko siihen kysymykseen aletaan kirjottamaan raporttia, niin syvennytään niihin tulevan opintojakson aiheisiin. Tässä välissä on opintojakso, jossa on luentoja, niinko normaalistikin ja niihin liittyviä käytännön tunteja, lisäksi on itsenäisen opiskelun tunteja ja joskus jopa kokonaisia päiviä, nämä on tarkotettu siihen itsenäiseen tiedonhakuun ja raportin kirjottamiseen. Lisäksi luennoista ja käytännön tunneista on tenttejä ja näyttöjä. Opintojakson lopussa on loppututoriaali eli ”kokous”, jossa raportit puretaan ja niistä kootaan kattava ajatuskartta, ja se esitellään sitten muille pienryhmille.

Tähän tyyliin opettelu vei jonku verran aikaa, varsinki ko se oli kaikille uutta, niin opiskeli-joille ko opettajillekki. Kuitenki pikkuhiljaa alettiin onnistuun paremmin ja paremmin. Erityisen hyödyllistä tuo tiedonhaun ylläpitäminen koko ajan on opinnäytetyön kannalta. Opinnäytetyötä tehessä ossaa paljon paremmin ettiä lähteitä, arvioia niitten luotettavuutta ja merkata ne oikein sinne lähdeluetteloonki. Tietoteknisten taitojen merkitys korostuu koulutuksessa. Kaikki tehtävät tehään koneella ja palautetaan sinne ihanaan Moodleen, (minkä lupasin ylioppilaan puheessa sulkeutuvan.. vaan eipä niin käynykkään..). Tentit tehään vielä toistaseksi konsepteille. Suurin osa luennoista saahaan etukäteen moodleen, niin ne voi sieltä itelle tulostaa ja siihen sitte luennoilla lisätä asioita.

Hyvät työllisyysnäkymät

Työllisyysnäkymiä tällä alalla pidän suht. hyvänä. Fysioterapian merkitys korostuu koko ajan, sitä tarvii lähes jokainen ihminen jossaki elämänvaiheessa. Ehkä suurimpia työllisyyttä lisääviä tekijöitä on väestön vanheneminen ja se, että nykyään ihmiset panostaa mielellään itteensä. Fysioterapeutin ammatti on tosi monipuolinen, sen lisäksi että voit olla töissä terveyskeskuksessa, sairaalassa, itsenäisenä ammatinharjottajana, kolmannen sektorin järjestö- tai projektitoiminnassa, olet oikeutettu hakemaan liikunnanohjaajan tai hierojan paikkaa (ja monesti fysioterapeutti joka hakee ko. paikkoja on etusijalla, koska on tavallaan ”ylikoulutettu” ko. paikkoihin). Fysioterapeutin ammatilla siis työllisyysnäkymät on tosi hyvät ja erityisesti monipuoliset.

Opiskelijoille haluaisin tässä vielä kertoa, että nauttikaa lukioajoista, ne on osa elämän parasta aikaa. Ylioppilastutkinto on tosi arvostettu ja hyödyllinen tulevissa opinnoissa, haet sie ammattikorkeaan tai yliopistoon. Ylitornion yhteiskoulun lukio on antanu ainaki mulle tosi hyvän pohjan tulevaisuuelle, ja sieltä on saanu ammattitaitosilta opettajilta paljon vinkkejä ja oppeja, joita ei vielä siellä opiskellessa osannu ehkä arvostaa kunnola. Kannattaa nauttia mahollisuuksista mitä YYKL tarjoaa mm. kieli- ja kulttuurimatkat, Lontoo, Luulaja, tiedekeskus Heureka, yksilöllinen opetus ja ohjaus, hyvä tunnelma ja ympäristö.

Jatko-opintojen suhteen suosittelen lämpimästi vastaanottamaan opiskelupaikan, vaikka se ei oliskaan just siinä kaupungissa minne olis halunnu tai just se ala, mitä ehkä olis halunnu opiskelemaan. Koska ei oppi ojaan kaada. Meiän opiskeluryhmässä kävi opiskelijoita opiskelemassa vuen tai kaks ja sitten haki siirtoa muihin kouluihin, myös meiän ryhmään on tullu opiskelijoita muista kouluista. Toki monesti se siirto voi tarkottaa vähän pitenevää opiskeluaikaa, johtuen eri opetussuunnitelmista. Ja alanvaihtoki on mahollista vaikka sen vuen opiskelujen jälkeen. Eka vuonna käytiin ainaki meän alalla semmosia perusopintoja, mistä olis toisella alalla saanu hyväksilukuja.

No jopa sitä juttua tuliki, mutta jos jollaki on jotaki kysyttävvää fysioterapia-koulutuksesta, Lapin AMK:sta, hakemisesta jatko-opintoihin jne.. Multa saa kysyä mitä vain, häätyy tässä vielä mainostaa, että olenhan käyny opiskelujen ohessa myös Lapin AMK:n markkinointi-koulutuksen. Helpoiten minut löytää Facebookista, saa nakata yv:llä tai sitten Seijalta saa minun sähköpostiosotteen. Kiitos kaikile opettajille vielä ja enköhän mie jossaki vaiheessa pyörähä sielä lukiollaki moikkaamassa teitä! ☺

Julia Hokkanen

Julialle kiitos seikkaperäisestä selonteosta ja lupauksesta auttaa opiskelijoita alan valinnassa!

Haastattelu Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle