Yrittäjyys-kurssi starttasi: luovuutta, sinnikkyyttä, yhteistyötä

Julkaistu: 15.09.2015 klo 07.28

Yrtti-kurssi alkoi Richard Nilssonin alustuksella Gränsälvsgymnasietin tiloissa torstaina 10. syyskuuta ruotsalais-suomalaisin voimin, yhteistyötä tehden ja hiukkasen kilpaillenkin, ei kuitenkaan maajoukkue-hengessä vaan "sekaryhmissä".

Rikhard johdatti kurssilaisia pohtimaan, millainen pitää olla menestyäkseen. Vastaus on luova ja sinnikäs. Luovuus tarkoittaa, jalkapallo-peliin verraten, että hyvä jalkapalloilija näkee pelin "uusin silmin", keksii ratkaisuja, joita muut eivät keksi. Se ei kuitenkaan riitä, on oltava myös sinnikäs. Jos ei ymmärrä, mitä saamallaan pallolla tekisi, siitä ei ole paljon iloa.

Richard viittasi alustuksessaan Abraham Maslow'n tarvehierarkkiaan: mitä ihminen elämässään tarvitsee? Kaikkien tulee tietenkin saada fyysiset/perustarpeet tyydytettyä, mutta sen jälkeen tulee tarve kuulua yhteisöön ja toteuttaa itseään. Sama pätee yritystoimintaan: yrityksen on täytettävä em. tehtäviä, jotta työntekijät ovat tyytyväisiä. On tyydytettävä fyysiset tarpeet, annettava kokemus yhteisön jäsenyydestä ja mahdollisuudesta toteuttaa itseään - siten syntyy toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö. Myös yrittäjän on toimittava samalla tavalla: on täytettävä asiakkaiden tarpeita, lisättävä onnellisuutta ja hyvinvointia.

Yrittäjänä on nähtävä mahdollisuuksia, mentävä kentälle, oltava sinnikäs. Richard kertoi hyvän liikeyrityksen toiminta-ideasta: yhtiön menestys, sekä taloudellinen että psyykkinen, ovat tärkeitä. On tuotettava asioita, jotka lisäävät hyvinvointia. Ekologisuus, ympäristön huomiointi ja sosiaalinen dimensio ovat välttämättömiä; ilman yhteiskuntaa ja ihmisiä, ei ole myöskään toimintaa.

Alustuksen jälkeen kurssilaiset siirtyivät "rajat ylittävään yhteistyön" eli ryhmätöihin miettimään ongelmaksi koettuja asioita. Ja mitä löytyikään: päänsärky, läksyt, mainokset jne. Työ jatkui ongelmanratkaisun parissa. Tehtävä oli miettiä ongelma (what), kenen (who) ja yrityksen nimi (name of the company). Ongelmia löytyi, samoin ratkaisuja. Palkintojakin saatiin: suut makeaksi.

Sitten tuli kotitehtäviä, vaikka ne olivatkin edellisen ryhmätyön ongelmaksi koettu asia. Kotitehtävät jaettiin Google Drivella. Vastaukset sovittiin kirjoitettavaksi englanniksi, mikä on "fair play" rajan molemmin puolin. Jäämme siis pohtimaan vastausta viiteen kysymykseen ja tapaamme pian uudelleen.

Kuvat ja teksti Seija Holster

Takaisin edelliselle sivulle