Hankkeet

- - - 
yykl-nuolet.jpg

 

Robotics Beyond Borders

Kauppiaiden Kauppaoppilaitos Mercurian (Vantaa) hallinnoimassa kansainvälisessä NordPlus Junior-hankkeessa on mukana Ylitornion yhteiskoulun lisäksi Køge Business College Tanskasta ja Tallinn Poytechnic College Virosta. Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa nuoria ohjelmointiin ja auttaa ymmärtämään logiikkaa, jolla tekniset laitteet toimivat. 

Hanke pähkinänkuoressa (pdf)

Koulutus Palveluna -hanke (KOPA)

Keväällä 2020 alkanut Toisen asteen koulutus Tornionjokivarren kunnissa/Koulutus palveluna – Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -hanke
(KOPA) on kaksivuotinen. Tavoitteena on kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen yhteistyössä löytää uudenlaisia, toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen eri puolilla maata. 

Kuntaliiton valtakunnallinen verkostoprojekti toteutetaan alueellisina pilotteina. Lappian koordinoimassa pilotissa alueessa ovat mukana Pellon ja Ylitornion kunnat sekä Ylitornion yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö. Tornionjokivarren kuntien pilotissa erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret peruskoulun päättäneet. Ikäluokat ovat pieniä, jolloin toisen asteen koulutuksen järjestäminen taloudellisesti on haasteellista. Kehittämistyön painopisteenä on selvittää yhteistyömahdollisuuksia, että kuntien alueella voisi opiskella sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa. Mikäli toimiva malli löydetään, tavoitteena on, että myös kaikki muut opiskelijat voivat hyödyntää kehitettyä mallia. Projektissa etsitään erilaisia, monia koulutusmuotoja sisältäviä tai kuntarajat ylittäviä toimintamalleja. Tarkastelussa on mukana myös työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen eri alueilla.