Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon palvelut

Lukiossa toimii opiskeluhuoltoryhmä, joka kokoontuu kartoittamaan opiskeluhuollon kehittämistarpeita lukukausittain ja asiakastapauksissa aina tarvittaessa. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä koulukuraattori/sosiaalityöntekijä. 

Opiskeluhuollon palveluiden avulla
1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa
2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Opiskeluhuollon psykologi
Nevala Mika, puh. 040 767 0945
Koulukuraattori
Milla Tofferi, puh. 0400 220 309
Kouluterveydenhoitaja
Jenni Mäkikyrö, puh. 0400 398 404

 

LOPS 2016: Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuoltosuunnitelma