OPS ja opinto-opas

LOPS2021

LOPS 2021
Tuntijako
Ohjausuunnitelma
Opiskeluhuoltosuunnitelma
Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta ja häirinnältä (sis. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma)
Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategia, Etäopetussuunnitelma

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016

Paikallinen opetusuunnitelma sisältää opetussuunnitelman perusteet liitteineen. 

Lukioon valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Valmistavan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 (Valtakunnallinen, paikallisen päivitys kesken)

Opinto-opas

Lukuvuoden 2021-2022 opinto-opas 

Lukiolaki
Laki ylioppilastutkinnosta