Hankkeet

- - - 
yykl-nuolet.jpg

Kuuluuko ja näkkyykö - Some&podi lukion oppimisympäristön laajentajana

Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää lukiolaisten taitoja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa multimodaalisen sisällön (mm. podcast, video) tuottamisen näkökulmasta siten, että toiminta ja tuotos tukevat opiskelijoiden työelämävalmiuksia, aktiivisuutta, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä opiskelijoiden hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on myös edistää eri oppiaineiden (integraatio-)opintojaksojen laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa on perustettu kouulun oma podcast, Aavankutsu, jonka löydät esim. Spotifysta ja oma TikTok -kanava!

Luke - lukion laatu - ja saavutettavuushanke 2022-2024

Laatua laajuudesta on Rovaniemen kaupungin koordinoima hanke, jonka tavoitteena on mm. kehittää lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta Lapin LUKE-verkoston alueella. Hankkeeseen osallistuu valtaosa Lapin LUKE-verkoston lukioista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mm. alueellisen yhteistyön vahvistaminen (mahdollisuus suorittaa opintojaksoja verkossa sekä yhteistyössä eri lukioiden välillä) sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön tiivistäminen (pohjoisen oma työelämä- ja korkeakouluviikko -malli).

Interreg Aurora, Aurora Entrepreneurialis

Aurora Entrepreneurialis on Oulun kaupungin, Ammattiopisto Lappian ja Ung Företagsamhet i Norrbotten -yhdistyksen yhteishanke, jossa kehitetään pohjoisen alueen oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Toiminnan kolme keskeisintä osa-aluetta ovat toisen asteen oppilaitosten yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistäminen, kestävä yrittäjyyskasvatus ja pohjoisen raja-alueen yhteistyön kehittäminen.
Lukio on mukana hankkeessa yhteistyökumppanina yhdessä Övertorneålla toimivan Gränsälvsgymnasietin kanssa. Hankkeen ensimmäinen yhteinen työpajapäivä järjestetään Övertorneålla syksyllä 2023.