Hankkeet

- - - 
yykl-nuolet.jpg

Luke - lukion laatu - ja saavutettavuushanke 2022-2024

Laatua laajuudesta on Rovaniemen kaupungin koordinoima hanke, jonka tavoitteena on mm. kehittää lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta Lapin LUKE-verkoston alueella. Hankkeeseen osallistuu valtaosa Lapin LUKE-verkoston lukioista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mm. alueellisen yhteistyön vahvistaminen (mahdollisuus suorittaa opintojaksoja verkossa sekä yhteistyössä eri lukioiden välillä) sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön tiivistäminen (pohjoisen oma työelämä- ja korkeakouluviikko -malli).

Interreg Aurora, Aurora Entrepreneurialis

Aurora Entrepreneurialis on Oulun kaupungin, Ammattiopisto Lappian ja Ung Företagsamhet i Norrbotten -yhdistyksen yhteishanke, jossa kehitetään pohjoisen alueen oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Toiminnan kolme keskeisintä osa-aluetta ovat toisen asteen oppilaitosten yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistäminen, kestävä yrittäjyyskasvatus ja pohjoisen raja-alueen yhteistyön kehittäminen.

Lukio on mukana hankkeessa yhteistyökumppanina yhdessä Övertorneålla toimivan Gränsälvsgymnasietin kanssa. Hankkeen ensimmäinen yhteinen työpajapäivä järjestettiin toukokuussa 2024.