Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen "punainen lanka" on henkilökohtaistaminen ja opiskelijan tukeminen lukio-opinnoissa. Jatkuvan oppimisen periaate, opiskelijan kasvattaminen itseohjautuvuuteen ja oman koulutuspolun selkiyttäminen ovat niin ikään keskeinen osa opinto-ohjausta.

Opinto-ohjaukseen kuuluu kaksi pakollista valtakunnallista opintojaksoa. Opintojaksot etenevät vuosittain erillisen suunnitelman mukaisesti. Ohjaus toteutuu kokoryhmäohjauksena, pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisissa tilanteissa.

Opinto-ohjauksen vuosikelloon voit tutustua tästä linkistä. 

Opinto-ohjauksen kannalta keskeisiä linkkejä

www.opintopolku.fi
Opintopolku -sivustolta löytyy kaikki tieto koulutuksista, koulutuksen järjestäjistä ja myös haku oppilaitoksiin tapahtuu opintopolun kautta.

www.te-palvelut.fi
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto tietoa työnantajille, työnhakijoilla ja yhteistyökumppaneille sekä opastusta koulutukseen hakeutuville.

www.kela.fi
Kelan sivuilta löydät tietoa esimerkiksi opintojen rahoittamisesta ja erilaisista etuuksista.

www.monster.fi
Tietoa työnhakijoille ja työnantajille: avoimet työpaikat, CV -ja työpaikkahakemusten mallit jne.

www.studentum.fi
Tietoa koulutuksista ja ammatinvalinnan tueksi.

www.valtiolle.fi
Valtion avoimet työpaikat.

www.kuntarekry.fi
Kunnan avoimet työpaikat.

Kaikilla koulutuksen järjestäjillä on omat sivustonsa (esim. www.ulapland.fi, www.lapinamk.fi ja www.jyu.fi). Linkit eri oppilaitosten sivustoille löytyvät myös opintopolun kautta. Lisäksi YouTubessa löytyy eri koulutusalojen ja ammattien esittelyjä.