Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa

Lappia, Yhdistelmätutkinto

Ammatillista perustutkintoa Ammattiopisto Lappiassa suorittava opiskeija voi suorittaa ammattitutkintoonsa kuuluvia pakollisia ja valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia sekä ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja YYKL:ssa. Yhdistelmätutkintoa (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) suorittavat opiskelijat opiskelevat lukiossa yhden kokonaisen vuoden ennen ammatillisiin opintoihin ja jaksottaiseen yhdistelmään siirtymistään.

Mikäli yhdistelmäopiskelija haluaa suorittaa myös lukion päättötodistuksen, on kyseessä ns. kolmoistutkinto. Päättötodistusta varten opiskelijan on opiskeltava 47 tai 51 pakollista lukiokurssia ja vähintään 10 syventävää kurssia. Ammatillisista opinnoista hänelle voidaan lukea hyväksi 14-18 soveltavaa koulukohtaista kurssia (= yhteensä vaadittavat 75 kurssia).

Utbildning Nord, YTO

Ammatillista perustutkintoa Koulutuskeskus Nordissa suorittava opiskelija voi suorittaa ammattitukintoonsa kuuluvia pakollisia ja valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia (YTO, 35 osaamispistettä) YYKL:ssa. Opintoja voi suorittaa itsenäisinä etäopintoina tai lähiopetuksessa niissä jaksoissa, jolloin opetusta on tarjolla.