Tarvitaan avoin mieli ja kommunikointitaitoja

Julkaistu: 21.03.2016 klo 17.10

Kakkoset kirjoittivat tiistain 22.3. kansainvälisyysoppitunnin jälkeen ajatuksiaan siitä, mitä jäi mieleen matarenkilaisten, Janakkalan lukion ykkösten ja Heljä Antola Crowen yhteistyöoppitunnista. Kansainvälisissä yhteyksissä tarvitaan ennen kaikkea avointa mieltä ja ystävällisyyttä.

Millaisia asioita kuuluu maailmankansalaisen perustaitoihin? Millaisia ajatuksia jäi mieleesi Heljä Antola Crowen oppitunnista yhdessä matarenkilaisten ja janakkalalaisten kanssa?

 • Täytyy olla avarakatseinen ja suhtautua uusiin asioihin avoimin mielin. On myös tärkeää että kykenee mukautumaan ja huomioimaan eri kulttuurien eroja joissain tilanteissa. Ihmisiin toisenlaisista kulttuuriympyröistä tulisi suhtautua mahdollisimman ennalta mitään olettamatta eli siis ilman turhia ennakkoluuloja jotka ovat syntyneet stereotyyppisestä ajattelumaailmasta. Tajusin vihdoin itsekin tiistaina, että ihmisiä hekin ovat samanlaisilla tunteilla varustettuina.
 • Tiistain oppitunnista jäi mieleen läheinen henki. Kukaan ei syrjinyt meillä toista, vaan keskusteltiin ja tehtiin tehtäviä yhdessä. Vaikka englanti ei ollu kummankaan osapuolen vahvuuksia, pystyimme kuitenkin kommunikoimaan muilla keinoin.
 • Kommunikointi eri ihmisten kanssa, viestiminen eleillä, se ettei kohdista ennakkoluuloja toisiin ihmisiin ja positiivinen ajattelu muista kulttuureista. Toisista kulttuureista tuleviin tulisi suhtautua avoimesti ja tehdä johtopäätöksiä vasta tutustumisen jälkeen. Minusta tiistain oppitunti oli mukava, koska opin uutta ja se oli hieman erilaista kuin yleensä. Itelle ei jäänyt mitään negatiivista mieleen tunnista.
 •  Kielitaito ja avoimuus. Ei pidä kuitenkaan olla liian naiivi ja sinisilmäinen kaikkia kulttuureja ja ihmisiä kohtaan. Tiistain oppitunnista hyvä kohta oli, kun sai kysellä toisilta harrastuksia yms.
 • Maailmankansalaisen perustaitoihn kuuluu tietää hieman, edes pieniä asioista maanosista ja maista. Myös kielitaito on hyvä. Maailmankansalaisena on myös tärkeä osata kunnioittaa eri ihmisiä, tapoja ja heidän pukeutumistaan arvostelematta ja haukkumatta/kiusaamatta heitä. Jos ei tiedä jotain, voi kysyä ihmisiltä ja jos mokaa, niin osaa pyytää anteeksi.
 • Toisenlaisesta kulttuuriympyröistä tulevaan olisi hyvä suhtautua kunnioittaen ja kysymällä, vaikka jos hän on vierailulla, että voiko hän syödä jotain ruokaa ja muista tavoista. Tärkeintä olisi kohdella häntä kuitenkin mahdollisimman normaalisti.
 • Tiistain oppitunti oli mukava ja erilainen. Voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä Ruotsin kanssa. Heljä oli todella mukava ja tunti oli varmaan yksi tämän vuoden mieleenpainuvimmista!
 • Ei saa tuomita ennen tutustumista esim. ihonväristä, osaa kunnioittaa erilaisia ihmisiä. Tulee toimeen kaikkien kanssa.
 • Pitäisi pystyä kunnioittamaan heidän kulttuurillisia tapoja. Olisi hyvä suhtautua avoimesti.
 • Tiistain tunnista jäi mieleen erilaiset keskustelut ja kaikenlaiset ryhmätyöt jota tehtiin maahanmuuttajien kanssa yhdessä.

 • Maailmankansalaisen perustaitoihin kuuluu mielestäni kommunikointi ulkomaalaisten kanssa. Englannin kielellä tulee hyvin toimeen, sillä se on tyypillinen kieli maailmassa. Sellaista ihmistä kohtaan, jolla on eri kulttuuri kuin itsellä, tulee olla varovainen. Esimerkiksi uskonnon kanssa saattaa tulla ristiriitoja, ja sellaiset eivät ole mukavia. Yhteisoppitunnilla ristiriitoja ei kuitenkaan ilmennyt ja se oli hyvä. Tiistain oppitunti oli erilainen ja piti paljon miettiä mitä sanoo. Oli vaikeaa muodostaa lauseita ja aina ei löytänyt oikeita sanoja. Poikkesi arjesta paljon.
 • Toisenlaisista kulttuuriympyröistä tuleviin pitäisi osata suhtautua ymmärtäväisesti. Jos toinen ei oman kulttuurinsa mukaan saa pukeutua vaikka avokauluksiseen paitaan, ei sitä pidä taivastella ja ihmetelllä, vaan ajatella "Okei, se kuulu hänen kulttuuriinsa." Sama asia, jos toinen ei saa syödä lihaa. Siitä ei pidä vetää pussillista herneitä nenäänsä, jos toinen ei koske vaivalla tehtyyn makoisaan liha-ateriaan.
 • Suhtautuu toisiin ihmisiin avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Myös hyvä kielitaito on avuksi. Eri kulttuurista tuleviin ihmisiin pitäisi suhtautua kunnioittavasti ja arvostaa heidän näkemystään maailmasta. Tiistain oppitunnilta jäi mieleen se kuinka voi tulla toimeen ihmisten kanssa jotka tulevat eri kulttuurista ja puhuvat eri kieltä.
 • Maailmankansalaisen perustaitoja ovat kielitaito sekä ennakkoluulottomuus ja kyky kuunnella jokaista. Muista kulttuuriympäristöistä tuleviin tulisi suhtautua myönteisesti ja mahdollisimman vähäisin ennakko-odotuksin. Tiistain oppitunti oli erikoinen ja opetti lisää suvaitsevaisuutta. Välillä oli hieman haasteellista ymmärtää, mitä oma pari sanoi, sillä hän puhui englantia nopeasti ja jollakin aksentilla.
 • Jokaisen maailman kansalaisen pitäisi osata keskustella jollain tapaa kaikkien kanssa, vaikka ei olisikaan samaa yhteistä kieltä. Elekieli ja yhteiset pikkusanat auttavat paljon.
 • Ei pitäisi antaa ennakkoluulojen vallata itseäsi. Pitäisi ottaa avoimesti vastaa myös muiden kulttuurien ihmiset. Tutustumalla lähemmin saa selville, että millaisesta persoonasta on suurin piirtein kyse.
 • Toisesta kulttuuriympäristöstä tulevaan ihmiseen kannattaa mielestäni suhtautua avoimesti. Tiistain oppitunti oli mielestäni aika mielenkiintoinen. Tullessani luokkaan huomasin katselevani ympärilleni ja hakevan istumapaikkaa jostain missä olisi mahdollisimman tuttu kasvo vieressä. vaikka se ei loppujen lopuksi merkinnytkään niin paljoa.
 • Perustaitoihin kuuluu aivan ensimmäisenä se, että ei tuomitse heti ensi näkemällä toista ihmistä. On parempi aina tutustua edes hieman ennen kuin arvostelee. Toiselta kyseleminen on hyvä tapa tutustua toiseen, mutta häätyy kuitenkin muistaa, että aivan kaikesta ei ehkä haluta puhua. Toisenlaisesta kulttuuriympäristöstä tulevan ihmiseen kannattaa suhtautua avoimin mielin. Toisenlaisista kulttuureista voi oppia kaikenlaista! Tiistain oppitunti oli kiva ja erilainen. He kertoivat mistä olivat tulleet ja mitä kieliä he puhuivat ja oli mielenkiintoista kuunnella. :)

 • Toisenlaisesta kulttuuriympäristöistä tulevaan pitäisi suhtautua samalla lailla kuin suhtautuu muihinkin ihmisiin. On hyvä olla tietoinen toisen mahdollisista tarpeista jo etukäteen esimerkiksi ruokailun yhteydessä ja olla loukkaamatta toista esimerkiksi uskonnollisuus asioilla. On hyvä olla avoin ja hyväksyvä toista kohtaan sekä ennakkoluuloton sillä asuinpaikasta huolimatta olemme kaikki hyvinkin samanlaisia, ihonväristä, uskonnosta tai kielestä huolimatta
 • Kommunikointitaidot ja nonverbaali viestintä kuuluvat jokaisen maailmankansalaisen perustaitoihin. Toisesta kulttuuriympäristöstä tulevaan tulisi suhtautua ennakkoluulottomasti, vaikka se tuskin on täysin mahdollista. Vaikka uskonto ja tavat on erit, ei se määrittele ihmisen luonnetta. Oppitunti lisäsi avarakatseisuutta ja ihonväristä huolimatta ihmiset voivat tulla hyvin toimeen keskenään. Tosin yhteinen kieli on tärkeä.
 • Päällimmäinen ajatus oli, että se tunti oli todella mukava. Oli virkistävää kun oli niin erilainen tunti. Matarenkilaiset olivat todella mukavia, tai ainakin hän joka oli meidän pöydässä. Minua ei haittaisi, vaikka tällaisia tunteja olisi useamminkin.

Takaisin edelliselle sivulle